• home
  • ความสามัคคี
  • ประกาศแจ้งให้ทราบ

ประกาศแจ้งให้ทราบ ประกาศแจ้งให้ทราบ

หมายเลข หัวข้อ ผู้เขียน วันที่เขียน การสอบถาม
128 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติโครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพแก่เยาวชนครอบครัวทามุนฮวา ประจำปี2018 태국어관리자 2018.05.25 405
127 บริการให้คำปรึกษาหลังคลอด สำหรับครอบครัวทามุนฮวา 태국어관리자 2018.05.21 502
126 ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำทางด้านอาหารการกิน สำหรับคู่สมรสสตรีชาวต่างชาติ จากครอบครัวทามุนฮวา 태국어관리자 2018.05.21 469
125 ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วม เวิร์กช็อบ โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ สำหรับเยาวชน ครอบครัวทามุนฮวา ประจำปี2018 태국어관리자 2018.05.14 458
124 มีประโยชน์และใช้งานง่ายสำหรับ MySeoulแอพพลิเคชั่น ทีสามารถสมัครขอรับบริการล่ามแปลภาาษาได้แล้ว 태국어관리자 2018.05.11 385
123 แจ้งข้อเสนอพิเศษสำหรับการซื้อบ้านแบบพิเศษสำหรับครอบครัวทามุนฮวา บ้านการเคหะ ฮังดง 3ดันจี 태국어관리자 2018.05.10 418
122 โครงการสนับสนุนงานให้กับชาวต่างชาติและครอบครัวทามุนฮวา - การรับสมัครผู้ช่วยดูแลเด็กครอบครัวทามุนฮวา 태국어관리자 2018.05.09 408
121 ประกาศการรับสมัครบุคลากร (ประเทศที่ใช้ภาษาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้) สำหรับการเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกรุงโซล ประจำปี 2018​ 태국어관리자 2018.05.08 404
120 ประกาศ การคัดเลือกเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จากโครงการมูลนิธิทุนการศึกษาหลากวัฒนธรรมของอุรี 태국어관리자 2018.04.25 1439
119 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฮันริมคังนัมซัมซอง ได้เข้าร่วมทำการรับสมัคร ล่ามทางการแพทย์ เพื่อทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือคุณแม่ก่อนและหลังคลอดบุตร 태국어관리자 2018.04.23 1043
118 แจ้งโครงการ เมนโทริ่ง เยี่ยมตามบ้าน หลังการคลอดบุตรสำหรับครอบครัวทามุนฮวา <เมนโทพี่เลี้ยงคุณแม่มือใหม่> 태국어관리자 2018.04.11 823
117 ประกาศ กิจกรรมแสดงความคิดเห็นต่อโปรแกรมของฮันอุลทารีประจำปี 2018 태국어관리자 2018.03.30 739
116 ข้อมูลบริษัททีเปิดรับสมัครสัมภาษณ์งาน ในงานหาอาชีพเพื่อคู่สมรสชาวต่างชาติ ครั้งที่9 ประจำปี2018 태국어관리자 2018.03.12 1289
115 งานหาอาชีพเพื่อคู่สมรสชาวต่างชาติ ครั้งที่9 ประจำปี2018 태국어관리자 2018.03.12 614
114 ประกาศแผนงานการสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมคอมมูนิตี้ของชาวต่างชาติ ในกรุงโซลประจำปี2018​ 태국어관리자 2018.02.14 593
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP