• home
  •   Зохицол
  • Мэдээлэл

Мэдээлэл Мэдээлэл

Дугаар Сэдэв Нийтлэгч Нийтэлсэн өдөр Үзсэн
197 2019он Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон гадаад иргэдийг ажлын байраар хангах байгууллагын бүртгэл 몽골어관리자 2019.07.18 1
196 Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон гадаад иргэдэд зориулсан ажил эрхлэлтэнд бэлтгэх 2дах удаагийн акадимын бүртгэл 몽골어관리자 2019.07.15 1
195 Олон соёлт гэр бүлийг нэр дэвшүүлэх Дасан шинэ хотхон Жаён &​ Пүрөжиу орон сууцны хуваарилалтын зарын өдөрт өөрчлөлт орсон тухай​​ 몽골어관리자 2019.07.12 14
194 Гуанжу ёг жаён&Жаи орон сууцны хуваарилалтанд нэр дэвшигчдын дүн, өдөрт өөрчлөлт орсон тухай 몽골어관리자 2019.07.11 16
193 100дах удаагийн улсын спортын тэмцээнтэй хамтарсан гадаад иргэдийн спорт(Seoul Global Sports Festival) ын тэмцээний бүртгэл 몽골어관리자 2019.07.10 18
192 Гуанжу ёг жаён&Жаи орон сууцн хуваарилалтанд олон соёлт гэр бүлийг нэр дэвшүүлэх тухай 몽골어관리자 2019.06.21 129
191 2019 Боловсрол нөхөн олгох сургалт (боловсролын түвшин тогтоох шалгалт) хөтөлбөрийг дэмжих төсөл 몽골어관리자 2019.06.03 238
190 Сөүл хот Азиа сантай хамтарсан Let's Read! e-номны концерт 몽골어관리자 2019.05.24 240
189 Дасан шинэ хотхон Жаён & Пүрөжиу орон сууцны хуваарилалтын нэр дэвшигчдын жагсаалт 몽골어관리자 2019.05.08 286
188 Гуанжу ёг жаён&Жаи орон сууцн хуваарилалтанд олон соёлт гэр бүлийг нэр дэвшүүлэх тухай 몽골어관리자 2019.05.02 267
187 Ганил Экү эйн N-Пёнхансэсан орон сууцны хуваарилалтын өдөрт өөрчлөлт орсон тухай 몽골어관리자 2019.04.24 261
186 Гадаад иргэний төрийн ажилтаны шалгаруулалтын дүн 몽골어관리자 2019.04.18 263
185 Олон соёлт гэр бүлийг нэр дэвшүүлэх Дасан шинэ хотхон Пүрөжиу орон сууцны хуваарилалтын зарын өдөрт өөрчлөлт орсон тухай 몽골어관리자 2019.04.18 243
184 '19 Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдэд төрөлх хэлний сургалтыг зохион явуулах байгууллагын дахин шалгаруулалт 몽골어관리자 2019.04.17 215
183 Дасан шинэ хотхон Пүрөжиу орон сууцны хуваарилалтанд олон соёлт гэр бүлийг нэр дэвшүүлэх тухай 몽골어관리자 2019.04.15 252
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP