• home
  • ความสามัคคี
  • ประกาศแจ้งให้ทราบ

ประกาศแจ้งให้ทราบ ประกาศแจ้งให้ทราบ

หมายเลข หัวข้อ ผู้เขียน วันที่เขียน การสอบถาม
ประกาศ เขตอำเภอทาซันซิน ชายอน&ชาอี ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิในการซื้อบ้านแบบพิเศษ 태국어관리자 2018.12.20 39
196 ทาซันชินโดชี ชายอน&พรูจิโอ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก โครงบ้านชนิดพิเศษสำหรับครอบครัวหลายวัฒนธรรม 태국어관리자 2019.05.08 50
195 <ประกาศผล ครอบครัวหลายวัฒนธรรมผู้ที่ได้รับสิทธิ ในการซื้อบ้านแบบพิเศษ โครงการ คัมอิล เอโคแอน eพยอนฮันเซซัง> 태국어관리자 2019.04.26 71
194 คัมอิลเอโคแอน eพยอนฮันเซซัง เปลี่ยนแปลงข้อมูลและรายละเอียด เกี่ยวกับการจัดหาพิเศษ[โครงการขายบ้าน]สำหรับครอบครัวหลายวัฒนธรรม 태국어관리자 2019.04.24 70
193 กรุงโซล ประกาศผลผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ ชาวต่างชาติเข้ารับราชการแบบเลือกเวลาได้ (ระดับชั้นรา라) 태국어관리자 2019.04.18 65
192 การเปลี่ยนแปลงกำหนัดการ โครงการ(บ้านตัวอย่าง)สำหรับครอบครัวทามุนฮวา เมืองทาซันชิน ชายอน&พรูจิโอ 태국어관리자 2019.04.18 45
191 ปี 19 ประกาศใหม่ของ ประกาศรับสมัครบริษัทหรือหน่อยงาน ที่สามารถดำเนินโครงการสนับสนุนการศึกษาภาษาแม่สำหรับเด็กครอบครัววัฒนธรรมนานาชาติ 태국어관리자 2019.04.17 37
190 ข้อเสนอพิเศษ สำหรับครอบครัวหลายวัฒนธรรม [ตัวอย่างโครงการขายบ้าน] เขตอำเภอทาซันชิน โครงการ เนเจอ · โพรจีโอ 태국어관리자 2019.04.15 41
189 กรุงโซลประกาศผล ข้าราชการชาวต่างชาติแบบ เลือกเวลาทำงาน(ระดับ รา) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบเอกสาร และประกาศวันสัมภาษณ์ 태국어관리자 2019.04.11 49
188 เมืองคัมอิล อีโคเอน e-พยวนฮันเซซาง ข้อเสนอพิเศษ สำหรับครอบครัวหลากวัฒนธรรม [โครงการขายบ้าน] ข้อมูลแนะนำกลุ่มเป้าหมาย 태국어관리자 2019.04.08 65
187 '19 ประกาศรับสมัครโครงการ สนับสนุนการศึกษาภาษาแม่ สำหรับหรับเด็กครอบครัววัฒนธรรมนานาชาติ 태국어관리자 2019.04.02 47
186 ระบบเลือกเวลาชองชาวต่างชาติในกรุงโซล ประกาศการทดสอบแผนการจ้างงานสำหรับข้าราชการพลเรือน 태국어관리자 2019.04.02 46
185 ประกาศรับสมัครพนักงาน ศูนย์ให้คำปรึกษาสตรีผู้ย้ายถิ่นจากต่างชาติกรุงโซล [รอบ2] 태국어관리자 2019.03.20 89
184 ประกาศรับสมัครพนักงาน ศูนย์ให้คำปรึกษาสตรีผู้ย้ายถิ่นจากต่างชาติกรุงโซล 태국어관리자 2019.03.12 80
183 บริษัทที่เปิดรับสัมภาษณ์งานในนิทรรศการหางานเพื่อคู่สมรสชาวต่างชาติ ครั้งที่11 ประจำปี2019 태국어관리자 2019.03.12 123
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP