• home
  • ความสามัคคี
  • ประกาศแจ้งให้ทราบ

ประกาศแจ้งให้ทราบ ประกาศแจ้งให้ทราบ

หมายเลข หัวข้อ ผู้เขียน วันที่เขียน การสอบถาม
184 ประกาศรับสมัครพนักงาน ศูนย์ให้คำปรึกษาสตรีผู้ย้ายถิ่นจากต่างชาติกรุงโซล 태국어관리자 2019.03.12 15
183 บริษัทที่เปิดรับสัมภาษณ์งานในนิทรรศการหางานเพื่อคู่สมรสชาวต่างชาติ ครั้งที่11 ประจำปี2019 태국어관리자 2019.03.12 18
182 นิทรรศการหางานเพื่อคู่สมรสชาวต่างชาติ ครั้งที่11 ประจำปั2019 태국어관리자 2019.03.08 16
181 ประกาศรับสมัคร หน่วยงานสนับสนุนโครงการหลักสูตรการศึกษาเพื่อความรู้ประจำปี2019 태국어관리자 2019.03.07 19
180 ประกาศแจ้งผลคัดเลือกผู้ที่ได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้แบบไปสอนที่บ้านประจำปี2019 태국어관리자 2019.03.04 16
179 แจ้งการเลื่อนประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการสนับสนุนการเรียนรู้แบบไปสอนที่บ้าน ประจำปี2019 태국어관리자 2019.02.27 13
178 ประกาศการจ้างงานสำหรับพนักงานที่ศูนย์ให้คำปรึกษาของสตรีผู้อพยพต่างชาติกรุงโซล 태국어관리자 2019.02.26 14
177 ประกาศรับสมัครสำหรับผู้ประกอบการที่พักอาศัยให้แก่ชาวต่างชาติและผู้ลี้ภัยในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2019 태국어관리자 2019.02.22 32
176 ประกาศรับสมัคร (หน่วยงานดำเนินงาน) โครงการอบรมเพื่ออาชีพ สำหรับครอบครัวทามุนฮวาประจำปี2019 태국어관리자 2019.02.13 98
175 รับสมัครผู้เข้าร่วมสโมสรฟุตบอลเยาวชนFCกรุงโซลทั้งจากครอบครัวทามุนฮวาและครอบครัวทั่วไป ประจำปี 2019 태국어관리자 2019.02.13 96
174 ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาอาสาสมัคร โครงการโกลบอลเมนโทของกรุงโซล ครั้งที่7 (ประกาศซ้ำ) 태국어관리자 2019.02.13 86
173 เปิดรับโครงการสำหรับสนับสนุนเยาวชนผู้อพยพเข้าเมืองประจำปี2019 태국어관리자 2019.02.07 65
172 ประกาศรับสมัคร (ผู้เข้าเรียน) เยี่ยมสอนตามบ้านแก่เด็ก และเยาวชน ทามุนฮวาประจำปี2019 태국어관리자 2019.02.01 40
171 ​ประกาศเปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ 『ผู้ตรวจตราดูแลคุณภาพชีวิตประจำวันของชาวต่างชาติ』 ประจำปี 2019​ 태국어관리자 2019.02.01 71
170 ประกาศรับสมัครหน่วยงานเข้ารับดำเนินงาน เยี่ยมสอนตามบ้านแก่เยาวชนทามุนฮวาของกรุงโซล ประจำปี2019 <รับสมัครหน่วยงานเข้ามาดำเนินงาน> 태국어관리자 2019.02.01 53
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP