• home
  • ความสามัคคี
  • ประกาศแจ้งให้ทราบ

ประกาศแจ้งให้ทราบ ประกาศแจ้งให้ทราบ

หมายเลข หัวข้อ ผู้เขียน วันที่เขียน การสอบถาม
165 ประกาศแจ้งการเปลียนแปลงตารางของโครงการดาซันเมืองใหม่ที่ให้ข้อเสนอพิเศษสำครอบครัวหลากวัฒนธรรม 태국어관리자 2018.12.14 147
164 ประกาศเรื่อง ค่ายการฝึกเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ 태국어관리자 2018.12.10 137
163 ประกาศรับสมัครพนักงาน โกลบอลอินเทอร์นชิพ จากสำนักงานกรุงโซล ครั้งที่23 태국어관리자 2018.12.10 197
162 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้นำตัวแทน เข้าร่วมการประชุมตัวแทนผู้พำนักชาวต่างชาติในกรุงโซล ครั้งที่2 태국어관리자 2018.12.05 80
161 ประกาศรับสมัครหน่วยงานในการสร้างเครือข่าย สำหรับครอบครัวหลากวัฒนธรรมในปี 20019 태국어관리자 2018.12.04 138
160 ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินงานหน่วยงานการจัดหางาน สำหรับครอบครัวหลากวัฒนธรรมกรุงโซล ประจำปี2019 태국어관리자 2018.12.04 143
159 ประกาศรับสมัครผู้ออกแบบวาดภาพประกอบหนังสือนิทานเด็ก ในโครงการเราร่วมกัน ของกรุงโซล 태국어관리자 2018.12.03 82
158 แจ้งข้อเสนอพิเศษสำหรับครอบครัวหลากวัฒนธรรมในการโครงการที่อยู่อาศัยเมืองใหม่ดาซัน 태국어관리자 2018.11.28 84
157 แจ้งบริการให้คำปรึกษาฟรีเรื่องการเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายปี่ที่3 ที่เป็นบุตรหลานจากครอบครัวหลากวัฒนธรรม 태국어관리자 2018.11.28 89
156 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วม 'การประชุมตัวแทนผู้พำนักชาวต่างชาติในกรุงโซล ครั้งที่ 2' รอบแรก(รอบคัดกรองเอกสาร)​ 태국어관리자 2018.11.23 124
155 เทศบาลกรุงโซล ประกาศรับสมัครชาวต่างชาติเข้ารับตำแหน่งข้าราชการชั่วคราวแบบเลือกเวลาปฎิบัติงาน 태국어관리자 2018.11.21 135
154 การให้คำปรึกษาเรื่องเส้นทางอาชีพและการเรียนต่อของเยาวชนทามุนฮวา ในนิทรรศกาลบริจาคเพื่อการศึกษาแห่งเกาหลี ประจำปี 2018 태국어관리자 2018.11.19 142
153 กรุงโซลจัดนิทรรศกาลวัฒนธรรมอาหารการกินนานาชาติ 태국어관리자 2018.11.14 158
152 รับสมัครตัวแทนเพื่อเข้าร่วม 'การประชุมตัวแทนผู้พำนักชาวต่างชาติในกรุงโซล ครั้งที่ 2' 태국어관리자 2018.11.13 149
151 ประกาศเรื่องรับสมัครพนักงานแบบระบบสัญญาจ้าง ประจำปี 2018 태국어관리자 2018.10.29 220
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP