• home
  • ความสามัคคี
  • ประกาศแจ้งให้ทราบ

ประกาศแจ้งให้ทราบ ประกาศแจ้งให้ทราบ

หมายเลข หัวข้อ ผู้เขียน วันที่เขียน การสอบถาม
ประกาศ เขตอำเภอทาซันซิน ชายอน&ชาอี ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิในการซื้อบ้านแบบพิเศษ 태국어관리자 2018.12.20 167
206 ทาซันชินโดชี ชายอน & พรูจีโอ แนวทางในการเปลี่ยนกำหนดการขายพิเศษสำหรับครอบครัวหลายวัฒนธรรม 태국어관리자 2019.07.12 15
205 ประกาศ การนำเสนอเป้าหมายการแนะนำและกำหนดการเปลี่ยนแปลง ควางจูหยอก ชายอน&ชาอี ครอบครัวทามุนฮวา 태국어관리자 2019.07.11 7
204 การมีส่วนร่วมในงานเทศกาลกีฬา(Seoul Global Sports Festival)โกลบอลโซลกับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 100 태국어관리자 2019.07.10 12
203 ควางจูหยอก ชายอน&ชาอี คำแนะนำสำหรับการจัดหาพิเศษสำหรับครอบครัวหลายวัฒนธรรม 태국어관리자 2019.06.21 116
202 2019 ประกาศการสนับสนุนโครงการการศึกษาเพื่อเสริมการศึกษา (ประกาศสีดำ) 태국어관리자 2019.06.03 234
201 การอภิปรายเชิงนโยบายครอบครัววัฒนธรรมนานาชาติโซล 태국어관리자 2019.05.27 230
200 ประกาศการฝึกงานนักศึกษานานาชาติโซล ครั้งที่24 태국어관리자 2019.05.27 236
199 ประกาศการขายพิเศษสำหรับครอบครัวหลายวัฒนธรรม ชายอน & ชาอี สถานีรถไฟควางจู 태국어관리자 2019.05.24 239
198 มาอ่านกับเมืองโซลและมูลนิธิเอเชียกันเถอะ! คู่มือการสมัคร e-บุ๊ค คอนเสิร์ต 태국어관리자 2019.05.24 225
197 ทาซันชินโดชี ชายอน&พรูจิโอ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก โครงบ้านชนิดพิเศษสำหรับครอบครัวหลายวัฒนธรรม 태국어관리자 2019.05.08 242
196 ควางจูหยอก ชายอน&ชาอี ข้อมูลโครงการบ้านแบบพิเศษสำหรับครอบครัวหลายวัฒธรรม[โครงการบ้าน] 태국어관리자 2019.05.02 32
195 <ประกาศผล ครอบครัวหลายวัฒนธรรมผู้ที่ได้รับสิทธิ ในการซื้อบ้านแบบพิเศษ โครงการ คัมอิล เอโคแอน eพยอนฮันเซซัง> 태국어관리자 2019.04.26 237
194 คัมอิลเอโคแอน eพยอนฮันเซซัง เปลี่ยนแปลงข้อมูลและรายละเอียด เกี่ยวกับการจัดหาพิเศษ[โครงการขายบ้าน]สำหรับครอบครัวหลายวัฒนธรรม 태국어관리자 2019.04.24 239
193 กรุงโซล ประกาศผลผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ ชาวต่างชาติเข้ารับราชการแบบเลือกเวลาได้ (ระดับชั้นรา라) 태국어관리자 2019.04.18 246
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP