• home
  • Hòa nhập
  • Nội dung thông báo

Nội dung thông báo Nội dung thông báo

Số Đề mục Người viết Ngày viết Tra cứu
177 Trung tâm tư vấn phụ nữ di trú Seoul thông báo tuyển nhân viên(Tuyển đợt 2) 베트남어관리자 2019.03.20 3
176 Trung tâm tư vấn phụ nữ di trú Seoul thông báo tuyển nhân viên(thông báo lại) 베트남어관리자 2019.03.12 16
175 Doanh nghiệp tham gia phỏng vấn trực tiếp tại hội trợ việc làm người kết hôn di trú lần thứ 11 năm 2019 베트남어관리자 2019.03.12 23
174 Hội chợ việc làm người di trú kết hôn lần thứ 11 năm 2019 베트남어관리자 2019.03.08 19
173 Tuyển cơ quan thực hiện dự án hỗ trợ chương trình giáo dục xóa mù chữ không được công nhận lực học năm 2019 베트남어관리자 2019.03.07 26
172 Thông báo kết quả tuyển chọn học viên nhận giáo dục tại nhà năm 2019 베트남어관리자 2019.03.04 28
171 Thông báo hoãn ngày đăng thông báo kết quả tuyển chọn học viên nhận giáo dục tại nhà năm 2019 베트남어관리자 2019.02.27 41
170 Trung tâm tư vấn phụ nữ di trú Seoul thông báo tuyển nhân viên 베트남어관리자 2019.02.26 45
169 Tuyển cơ quan thực hiện dự án điều hành nhà bảo hộ bảo vệ nhân quyền người dân nước ngoài·Người tị nạn năm 2019 베트남어관리자 2019.02.22 53
168 Tuyển cơ quan(đơn vị điều hành) thực hiện chương trình giáo dục việc làm dành cho gia đình đa văn hóa năm 2019 베트남어관리자 2019.02.13 76
167 Câu lạc bộ FC Seoul tuyển sinh lớp bóng đá thiếu niên nhi đồng gia đình đa văn hóa. gia đình thông thường năm 2019 베트남어관리자 2019.02.13 103
166 Tuyển đội Tình nguyện viên · Mento toàn cầu du học sinh thành phố Seoul nhiệm kỳ 7(Thông báo lại) 베트남어관리자 2019.02.13 62
165 Tuyển cơ quan thực hiện dự án hỗ trợ thanh thiếu niên nhập cư năm 2019 베트남어관리자 2019.02.07 91
164 Tuyển học viên tham gia chương trình giáo dục tại nhà dành cho con em gia đình đa văn hóa· gia đình người nước ngoài năm 2019 베트남어관리자 2019.02.01 123
163 Thông báo Tuyển thành viên tham gia chương trình 'Theo dõi đời sống sinh hoạt Seoul người nước ngoài năm 2019' 베트남어관리자 2019.02.01 89
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP