• home
  • Hòa nhập
  • Nội dung thông báo

Nội dung thông báo Nội dung thông báo

Số Đề mục Người viết Ngày viết Tra cứu
Thông báo Kết quả xét duyệt đối mua chung cư Dasan New City Nature · Prugio với giá ưu đãi đặc biệt cho gia đình đa văn hóa được cơ quan đề cử 베트남어관리자 2018.12.20 195
199 Tuyển sinh khóa đào tạo việc làm dành cho người di trú kết hôn 베트남어관리자 2019.07.15 7
198 Thay đổi lịch thông báo kết quả xét duyệt đối tượng mua nhà ở -Khu nhà chung cư Nature & Jai Ga GwangJu với giá ưu đãi đặc biệt cho gia đình đa văn hóa được cơ quan đề cử 베트남어관리자 2019.07.12 22
197 Thay đổi lịch thông báo kết quả xét duyệt đối tượng mua nhà ở -Khu nhà chung cư Nature & Jai Ga GwangJu với giá ưu đãi đặc biệt cho gia đình đa văn hóa được cơ quan đề cử 베트남어관리자 2019.07.11 8
196 Mời tham gia đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 100 dành cho công dân nước ngoài (Seoul Global Sports Festival) 베트남어관리자 2019.07.10 10
195 Thông báo cung cấp nhà ở -Khu nhà chung cư Nature & Jai Ga GwangJu với giá ưu đãi đặc biệt cho gia đình đa văn hóa được cơ quan đề cử 베트남어관리자 2019.06.21 138
194 Thông báo tuyển đơn vị thực hiện dự án hỗ trợ chương trình giáo dục bổ túc(Kỳ thi nghiệp phổ thông) năm 2019 베트남어관리자 2019.06.03 265
193 Hướng dẫn tham gia buổi thảo luận chính sách đa văn hóa của thành phố Seoul 베트남어관리자 2019.05.27 239
192 Thông báo tuyển sinh viên thực tập toàn cầu Seoul lần thứ 24 베트남어관리자 2019.05.27 251
191 Thông báo kết quả xét duyệt đối tượng mua nhà ở -Khu nhà chung cư Nature & Jai Ga GwangJu với giá ưu đãi đặc biệt cho gia đình đa văn hóa được cơ quan đề cử 베트남어관리자 2019.05.24 251
190 Hướng dẫn đăng ký đăng ký xem buổi hòa nhạc sách - e Let's Read! do thành phố Seoul và tập đoàn Châu Á tổ chức 베트남어관리자 2019.05.24 220
189 Thông báo kết quả tuyển chọn đối tượng cấp nhà ở khu nhà chung cư Dasan New City Nature · Prugio với giá ưu đãi đặc biệt cho gia đình đa văn hóa được cơ quan đề cử 베트남어관리자 2019.05.08 267
188 Thông báo cung cấp nhà ở -Khu nhà chung cư Nature & Jai Ga GwangJu với giá ưu đãi đặc biệt cho gia đình đa văn hóa được cơ quan đề cử 베트남어관리자 2019.05.02 238
187 Thông báo kết quả xét duyệt tuyển chọn đối tượng mua nhà chung cư Gam-il eco - 'Thế giới xanh sạch đẹp' với giá ưu đãi đặc biệt cho gia đình đa văn hóa được cơ quan đề cử> 베트남어관리자 2019.04.26 217
186 Thông báo thay đổi lịch cung cấp nhà chung cư -Gam-il eco và 'Thế giới xanh sạch đẹp' giá ưu đãi đặc biệt cho gia đình đa văn hóa được cơ quan đề cử 베트남어관리자 2019.04.24 230
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP