• home
  • Hòa nhập
  • Nội dung thông báo

Nội dung thông báo Nội dung thông báo

Số Đề mục Người viết Ngày viết Tra cứu
Thông báo Kết quả xét duyệt đối mua chung cư Dasan New City Nature · Prugio với giá ưu đãi đặc biệt cho gia đình đa văn hóa được cơ quan đề cử 베트남어관리자 2018.12.20 49
189 Thông báo kết quả tuyển chọn đối tượng cấp nhà ở khu nhà chung cư Dasan New City Nature · Prugio với giá ưu đãi đặc biệt cho gia đình đa văn hóa được cơ quan đề cử 베트남어관리자 2019.05.08 75
188 Thông báo cung cấp nhà ở -Khu nhà chung cư Nature & Jai Ga GwangJu với giá ưu đãi đặc biệt cho gia đình đa văn hóa được cơ quan đề cử 베트남어관리자 2019.05.02 64
187 Thông báo kết quả xét duyệt tuyển chọn đối tượng mua nhà chung cư Gam-il eco - 'Thế giới xanh sạch đẹp' với giá ưu đãi đặc biệt cho gia đình đa văn hóa được cơ quan đề cử> 베트남어관리자 2019.04.26 54
186 Thông báo thay đổi lịch cung cấp nhà chung cư -Gam-il eco và 'Thế giới xanh sạch đẹp' giá ưu đãi đặc biệt cho gia đình đa văn hóa được cơ quan đề cử 베트남어관리자 2019.04.24 72
185 Thông báo kết quả vòng trúng tuyển vòng thi phỏng vấn và hướng dẫn đăng ký người trúng tuyển công nhân viên chức nhà nước người nước ngoài nhiệm kỳ lựa chọn thời gian của thành phố Seoul 베트남어관리자 2019.04.18 46
184 Thông báo thay đổi lịch cung cấp nhà ở khu nhà chung cư Dasan New City Nature · Prugio với giá ưu đãi đặc biệt cho gia đình đa văn hóa được cơ quan đề cử 베트남어관리자 2019.04.18 34
183 tuyển cơ quan thực hiện dự án hỗ trợ giáo dục tiếng mẹ đẻ dành cho con em gia đình đa văn hóa năm '19​ - Thông báo lại 베트남어관리자 2019.04.17 38
182 Thông báo cung cấp nhà ở khu nhà chung cư Dasan New City Nature · Prugio với giá ưu đãi đặc biệt cho gia đình đa văn hóa được cơ quan đề cử 베트남어관리자 2019.04.15 48
181 Thông báo kết quả vòng xét tuyển hồ sơ tuyển dụng công nhân viên chức nhà nước người nước ngoài nhiệm kỳ lựa chọn thời gian của thành phố Seoul 베트남어관리자 2019.04.11 55
180 Gam-il eco và 'Thế giới xanh sạch đẹp' cung cấp nhà ở giá ưu đãi đặc biệt cho gia đình đa văn hóa được cơ quan đề cử 베트남어관리자 2019.04.08 68
179 Tuyển cơ quan thực hiện dự án hỗ trợ giáo dục tiếng mẹ đẻ dành cho con em gia đình đa văn hóa năm '19 베트남어관리자 2019.04.02 70
178 Thông báo kế hoạch tuyển dụng công nhân viên chức nhà nước người nước ngoài nhiệm kỳ lựa chọn thời gian của thành phố Seoul 베트남어관리자 2019.04.02 71
177 Trung tâm tư vấn phụ nữ di trú Seoul thông báo tuyển nhân viên(Tuyển đợt 2) 베트남어관리자 2019.03.20 111
176 Trung tâm tư vấn phụ nữ di trú Seoul thông báo tuyển nhân viên(thông báo lại) 베트남어관리자 2019.03.12 97
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP