• home
  • Олон соёлын мэдээлэл
  • Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Хөтөлбөрт бүртгүүлэх Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Бүртгэл явагдаж байна Бүртгэл явагдана   Бүртгэл дууссан

Дугаар Хөтөлбөр Төвийн байршил Өдөр Бүртгэлийн хугацаа Хүний тоо Үзсэн
991

Гадаад иргэдэд зориулса... Ёндонпу дүүрэг 2019-01-02 09:00... 2019-01-02~2019-... за... 3
990

Гэр бүлийн зөвлөгөө Жүннан дүүрэг 2019-01-07 09:00... 2019-01-02~2019-... 00 14
989

Хүүхдийн асран хүмүүжил... Сонбүг дүүрэг 2019-01-01 2019/... 2018-12-19~2019-... 00 64
988

[Дүндэмүн] Олон соёлт г... Дундэмүн дүүрэг 2019-01-01 20191... 2018-12-17~2019-... хя... 59
987

[Гансо] Орчуулгын үйлчи... Гансо дүүрэг 2019-01-01 ~2019... 2019-01-01~2019-... 00 66
986

[Ганбүг] Олон соёлт соёл... Ганбуг дүүрэг 2019-01-01 2019-... 2019-01-01~2019-... 00 8
985

2019оны солонгос хэлний... Сунпа дүүрэг 2019-02-12 10:00... 2019-01-14~2019-... 00 31
984

Олон соёлт гэр бүлийн 1... Жүн дүүрэг 2019-01-14 연중 2019-01-01~2019-... 00 69
983

Хэлний хөгжлийг тодорхо... Мапу дүүрэг 2019-01-01 2019-... 2019-01-01~2019-... 00 57
982

Олон соёлт гэр бүлийн хо... Дубун дүүрэг 2019-01-01 2019-... 2019-02-01~2019-... 10 56
981

[Ганнам ]Олон соёлт гэр ... Ганнам дүүрэг 2019-01-02 09:00... 2018-12-12~2018-... 00 54
980

Олон соёлт гэр бүлийн Ке... Юунсан дүүрэг 2018-01-01 2018-... 2018-01-01~2018-... 00 65
979

[Жүннан] 2018 орчуулгын ... Жүннан дүүрэг 2018-01-01 2018-... 2018-01-01~2018-... - 74
978

Орчуулгын үйлчилгээ Дубун дүүрэг 2018-01-01 2018-... 2018-01-01~2018-... 10 89
977

[ГУанаг] Сургуульд анх ... Гуанаг дүүрэг 2018-12-11 14:00... 2018-11-14~2018-... 15 84
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP