• home
 • Олон соёлын мэдээлэл
 • Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Хөтөлбөрт бүртгүүлэх Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Бүртгэл явагдаж байна [Сунпа]Бага сургуулийн насны хүүхдийн эдийн засгийн хичээл
 •   ДүүрэгСунпа дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.07.18

Бүртгэлийн хугацаа2019-07-15~2019-...

Өдөр2019-08-09 10:00~12:00 2019-08-09

Хүний тоо20

Үзсэн1

Бүртгэл явагдаж байна [2019он Сүүлийн хагас жилийн солонгос хэлний хичээл] -н бүртгэл
 •   ДүүрэгСондэмүн дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.07.17

Бүртгэлийн хугацаа2019-07-17~2019-...

Өдөр2019-08-05 09:30~16:30

Хүний тоотү...

Үзсэн1

Бүртгэл явагдаж байна Хятад солонгос үндэстэний 'Оулим'
 •   ДүүрэгГимчон дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.07.17

Бүртгэлийн хугацаа2019-07-10~2019-...

Өдөр2019-08-01

Хүний тоо10

Үзсэн1

Бүртгэл явагдана 2019 Солонгос соёлын туршилт ажил
 •   ДүүрэгЯнчонь дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.07.17

Бүртгэлийн хугацаа2019-07-22~2019-...

Өдөр2019-08-03 09:00~13:00 2019-08-17

Хүний тоо10...

Үзсэн1

Бүртгэл явагдаж байна [Ганбуг] Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт
 •   ДүүрэгГанбуг дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.07.15

Бүртгэлийн хугацаа2019-07-15~2019-...

Өдөр2019-07-24 10:00~16:00

Хүний тоо00

Үзсэн6

Бүртгэл явагдаж байна [Дубун] Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдүүдэд зориулсан 'Хумсны гоёлын засал'
 •   ДүүрэгДубун дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.07.15

Бүртгэлийн хугацаа2019-07-15~2019-...

Өдөр2019-07-27 14:00~16:00

Хүний тоо10

Үзсэн6

Бүртгэл явагдаж байна Хүүхдийн өсөлт бойжилт (бага сургуулийн 3-р ангиас дээш насны хүүхэдтэй эцэг эх)
 •   ДүүрэгЖүннан дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.07.11

Бүртгэлийн хугацаа2019-07-11~2019-...

Өдөр2019-07-25 14:30~16:30

Хүний тоо12

Үзсэн9

Бүртгэл явагдаж байна [Гандун] Гэр бүлийн сургалт 1
 •   ДүүрэгГандун дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.07.11

Бүртгэлийн хугацаа2019-07-11~2019-...

Өдөр2019-07-27 09:30~12:00

Хүний тоо40

Үзсэн4

  Бүртгэл дууссан 7сар гэр бүлийн хайрын сар
 •   ДүүрэгГандун дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.07.10

Бүртгэлийн хугацаа2019-07-11~2019-...

Өдөр2019-07-17 18:00~21:00

Хүний тоо100

Үзсэн9

Бүртгэл явагдаж байна [Гандун] Мёнил 1-р дүүргийн хороотой хамтарсан хүүхдийн бүжгийн дугуйлан
 •   ДүүрэгГандун дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.07.09

Бүртгэлийн хугацаа2019-07-09~2019-...

Өдөр2019-08-01 2019-08-29

Хүний тоо10

Үзсэн18

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP