• home
 • Олон соёлын мэдээлэл
 • Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Хөтөлбөрт бүртгүүлэх Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Бүртгэл явагдана [Соёл] Хоолны сургалт ★Хоолны орц★ 「Гэр бүлийн тогооч 」
 •   ДүүрэгГуанаг дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.03.25

Бүртгэлийн хугацаа2019-04-03~2019-...

Өдөр2019-04-27 10:00~14:00 2019-04-27

Хүний тоо12...

Үзсэн3

Бүртгэл явагдана [Соёл] 4-р сар гэр бүлийн хайрын сар : Манай гэр бүлийн хаврын зугаалганд бэлтгэх аялалын цүнх хийх хөтөлбөр
 •   ДүүрэгГуанаг дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.03.22

Бүртгэлийн хугацаа2019-04-03~2019-...

Өдөр2019-04-17 19:30~21:00 2019-04-17

Хүний тооэн...

Үзсэн2

Бүртгэл явагдаж байна [Гандун](Хосолмол хэл) Эцэг эх-хүүхдийн хоорондын харилцаа
 •   ДүүрэгГандун дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.03.22

Бүртгэлийн хугацаа2019-03-22~2019-...

Өдөр2019-04-10 10:00~12:00 (04.10~07.27)-3групп

Хүний тоо15...

Үзсэн2

Бүртгэл явагдаж байна [Гандун]Хосолмол хэл эцэг эхийн сургалт 1-р сургалт
 •   ДүүрэгГандун дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.03.22

Бүртгэлийн хугацаа2019-03-22~2019-...

Өдөр2019-04-04 10:00~12:00

Хүний тоо10...

Үзсэн3

Бүртгэл явагдаж байна [Гандун] 2019 олон соёлт гэр бүлийн байнгын уулзалт
 •   ДүүрэгГандун дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.03.21

Бүртгэлийн хугацаа2019-03-20~2019-...

Өдөр2019-03-30 2019-11-31

Хүний тоо15...

Үзсэн3

Бүртгэл явагдаж байна [Гандун] 3сар гэр бүлийн хайрын сар
 •   ДүүрэгГандун дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.03.21

Бүртгэлийн хугацаа2019-03-22~2019-...

Өдөр2019-03-27 19:00~21:00 20170327

Хүний тоо10...

Үзсэн2

Бүртгэл явагдана Хуулийн хичээл 1хоногийн кэйп
 •   ДүүрэгДундэмүн дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.03.19

Бүртгэлийн хугацаа2019-04-01~2019-...

Өдөр2019-05-23 08:00~00:00 2019-05-24

Хүний тоо40

Үзсэн1

Бүртгэл явагдаж байна [Сондун] Манай дүүргийн дээврийн байр
 •   ДүүрэгСондун дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.03.18

Бүртгэлийн хугацаа2019-03-01~2019-...

Өдөр2019-03-01

Хүний тоо00

Үзсэн1

Бүртгэл явагдаж байна [Соёл] 2019 「Манай дүүргийн биеийн тамирын аварга」--Fighting дээс
 •   ДүүрэгГуанаг дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.03.18

Бүртгэлийн хугацаа2019-03-21~2019-...

Өдөр2019-04-06 10:00~12:00 2019-04-13

Хүний тооАа...

Үзсэн1

Бүртгэл явагдаж байна Байнгын уулзалт 'Миний гарт Дизайн'
 •   ДүүрэгМапу дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.03.18

Бүртгэлийн хугацаа2019-03-01~2019-...

Өдөр2019-03-14 13:30~15:30 20190-11-30

Хүний тоо00

Үзсэн1

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP