• home
 • Олон соёлын мэдээлэл
 • Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Хөтөлбөрт бүртгүүлэх Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Бүртгэл явагдаж байна Солонгос хэлний анхан шатны сургалт
 •   ДүүрэгГаннам дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.05.21

Бүртгэлийн хугацаа2019-05-21~2019-...

Өдөр2019-06-04 13:00~15:00 2019-07-11

Хүний тоо10

Үзсэн6

Бүртгэл явагдаж байна Олон соёлт гэр бүлийн кэйс судалгаа
 •   ДүүрэгСондэмүн дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.05.21

Бүртгэлийн хугацаа2019-05-21~2019-...

Өдөр2019-06-01 09:00~18:00

Хүний тоо

Үзсэн6

Бүртгэл явагдана 'Солонго' ахуй амьдралд шаардлагатай орчуулгын үйлчилгээ
 •   ДүүрэгЖүннан дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.05.21

Бүртгэлийн хугацаа2019-06-01~2019-...

Өдөр2019-06-01 2019-11-30

Хүний тоо100

Үзсэн5

Бүртгэл явагдаж байна Сөүл хотын түүхийн музей үзвэр
 •   ДүүрэгГимчон дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.05.21

Бүртгэлийн хугацаа2019-05-21~2019-...

Өдөр2019-06-04 13:00~17:00

Хүний тоо20

Үзсэн4

Бүртгэл явагдаж байна [Сонбүг]Дүбид нарэ хуримын ёслол
 •   ДүүрэгСонбүг дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.05.20

Бүртгэлийн хугацаа2019-05-20~2019-...

Өдөр2019-06-08

Хүний тоо00

Үзсэн4

Бүртгэл явагдаж байна [2019 Сөүл гэр бүлийн сургууль] Эцэг эхийн сургалт
 •   ДүүрэгГандун дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.05.20

Бүртгэлийн хугацаа2019-05-20~2019-...

Өдөр2019-06-13 10:00~12:00 2019-06-27

Хүний тоо30

Үзсэн3

Бүртгэл явагдаж байна [Ганбуг] Олон соёлын ойлголт хөтөлбөр 'Бүгд(多)олон үндэсний бугуйвч хийх'
 •   ДүүрэгГанбуг дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.05.17

Бүртгэлийн хугацаа2019-05-17~2019-...

Өдөр2019-06-01 10:00~12:00

Хүний тоо00

Үзсэн14

Бүртгэл явагдаж байна [Гандун] Жасүжон сайн дурын ажлын багтай хамтарсан олон соёлт гэр бүлийн хамтарсан хурим
 •   ДүүрэгГандун дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.05.16

Бүртгэлийн хугацаа2019-05-17~2019-...

Өдөр2019-10-08 2019-10-08

Хүний тоо10...

Үзсэн17

Бүртгэл явагдана 2019 Хүний эрхийн ойлголт сургалт
 •   ДүүрэгСунпа дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.05.15

Бүртгэлийн хугацаа2019-06-03~2019-...

Өдөр2019-06-28 10:00~12:00 2019-06-29

Хүний тоо15...

Үзсэн31

Бүртгэл явагдаж байна [Гурү] Солонгос иргэншлийн шалтгалтанд бэлтгэх сургалт
 •   ДүүрэгГүру дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.05.15

Бүртгэлийн хугацаа2019-05-15~2019-...

Өдөр2019-06-04 2019-06-14

Хүний тоо10

Үзсэн25

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP