• home
 • ข้อมูลข่าวสารครอบครัวหลากวัฒนธรรม
 • การสมัครโปรแกรม

การสมัครโปรแกรม การสมัครโปรแกรม

กำลังทำการรับสมัคร 'มาเล่นพูดภาษบ้านเกินของแม่กัน' โครงการสร้างสภาพแวดล้อมแบบสองภาษา
 • พื้นที่เมืองคังนัม
 • วันลงทะเบียน2019.03.19

วันที่รับสมัคร2019-03-19~2019-...

วันและเวลา2019-04-11 10:00~12:00 2019-05-02

จำนวนที่รับสมัคร10 ...

การสอบถาม1

มีกำหนดการที่จะรับสมัคร แคมป์การอบรมด้านกฎหมายและวัฒนธรรม
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2019.03.19

วันที่รับสมัคร2019-04-01~2019-...

วันและเวลา2019-05-23 08:00~00:00 2019-05-24

จำนวนที่รับสมัคร40명

การสอบถาม2

กำลังทำการรับสมัคร รับสมัครผู้เข้าร่วมโปรแกรม สุข2เท่ากับ 2ภาษา โครงการเพื่อผู้ปกครองและบุตร
 • พื้นที่ยองดึงโพคู
 • วันลงทะเบียน2019.03.19

วันที่รับสมัคร2019-03-19~2019-...

วันและเวลา2019-04-16 13:00~15:00 2019-04-30

จำนวนที่รับสมัคร20...

การสอบถาม3

กำลังทำการรับสมัคร [ซองดงกู] ห้องกิจกรรมแถวบ้านเรา
 • พื้นที่ซองดงคู
 • วันลงทะเบียน2019.03.18

วันที่รับสมัคร2019-03-01~2019-...

วันและเวลา2019-03-01

จำนวนที่รับสมัคร00...

การสอบถาม10

กำลังทำการรับสมัคร [วัฒนธรรม] กิจกรรมการออกกำลังภาย-การกระโดดเชือก
 • พื้นที่เมืองควันอัก
 • วันลงทะเบียน2019.03.18

วันที่รับสมัคร2019-03-21~2019-...

วันและเวลา2019-04-06 10:00~12:00 2019-04-13

จำนวนที่รับสมัครคุ...

การสอบถาม11

กำลังทำการรับสมัคร กิจกรรมการออกแบบด้วยมือ
 • พื้นที่เขตมาโพ
 • วันลงทะเบียน2019.03.18

วันที่รับสมัคร2019-03-01~2019-...

วันและเวลา2019-03-14 13:30~15:30 20190-11-30

จำนวนที่รับสมัคร00

การสอบถาม12

กำลังทำการรับสมัคร หน่วยงานล่ามแปลภาษาสำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติ
 • พื้นที่เขตโดบง
 • วันลงทะเบียน2019.03.18

วันที่รับสมัคร2019-03-01~2019-...

วันและเวลา2019-03-01 09:00~18:00 20191231

จำนวนที่รับสมัคร000

การสอบถาม11

กำลังทำการรับสมัคร อบรมเพื่อเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่
 • พื้นที่ยงซันคู
 • วันลงทะเบียน2019.03.18

วันที่รับสมัคร2019-03-18~2019-...

วันและเวลา2019-04-20 10:00~13:00

จำนวนที่รับสมัคร00

การสอบถาม12

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังดงกู] กิจกรรมอาสาสมัครสำหรับครอบครัว
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2019.03.15

วันที่รับสมัคร2019-03-15~2019-...

วันและเวลา2019-03-15 10:00~00:00 20191213

จำนวนที่รับสมัคร20 ...

การสอบถาม7

กำลังทำการรับสมัคร [โนวอนกู]หน่วยงานสนับสนุนเยาวชนทามุนฮวา_การแสดงการละเล่นร่วมกัน
 • พื้นที่เขตโนวอน
 • วันลงทะเบียน2019.03.15

วันที่รับสมัคร2019-03-11~2019-...

วันและเวลา 2019-04-03~2019-06-12

จำนวนที่รับสมัคร8

การสอบถาม46

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP