• home
 • ข้อมูลข่าวสารครอบครัวหลากวัฒนธรรม
 • การสมัครโปรแกรม

การสมัครโปรแกรม การสมัครโปรแกรม

การรับสมัครเสร็จสิ้น วันแห่งความสุขของครอบครัว ประจำเดือนกรกฎาคม
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2019.07.10

วันที่รับสมัคร2019-07-11~2019-...

วันและเวลา2019-07-17 18:00~21:00

จำนวนที่รับสมัคร100...

การสอบถาม4

การรับสมัครเสร็จสิ้น [กูโรกู] แนะนำค่ายฤดูร้อนสำหรับครอบครัวหลายวัฒนธรรมพร้อม บริษัท ประกันเงินฝาก
 • พื้นที่เมืองกูโร
 • วันลงทะเบียน2019.07.10

วันที่รับสมัคร2019-07-08~2019-...

วันและเวลา2019-07-19 10:00~00:00 2019-07-20

จำนวนที่รับสมัคร15 ...

การสอบถาม3

กำลังทำการรับสมัคร [คังดงกู] ศูนย์บริการ มยองอิล1ดง จุมินเซนเตอร์ จัดกิจกรรม ให้เด็กๆ เต้นเข้ากับจังหวะเพลง
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2019.07.09

วันที่รับสมัคร2019-07-09~2019-...

วันและเวลา2019-08-01 2019-08-29

จำนวนที่รับสมัคร10...

การสอบถาม22

กำลังทำการรับสมัคร ชั้นเรียนภาษาเกาหลี, ผู้เริ่มต้น, ระดับกลาง, ชั้นเรียนและภาคปฎิบัติ , ชั้นเรียนข่าวสด
 • พื้นที่เมืองจุง
 • วันลงทะเบียน2019.07.09

วันที่รับสมัคร2019-07-15~2019-...

วันและเวลา2019-08-01 13:00~17:00

จำนวนที่รับสมัคร20...

การสอบถาม19

กำลังทำการรับสมัคร [ซอโชกู] คู่มือโปรแกรมการค้นพบครอบครัว เดือนกรกฎาคม (มาทำเค้กกับครอบครัวกันเถอะ)
 • พื้นที่ซอโชคู
 • วันลงทะเบียน2019.07.05

วันที่รับสมัคร2019-07-05~2019-...

วันและเวลา2019-07-20 10:00~12:00

จำนวนที่รับสมัคร30

การสอบถาม23

กำลังทำการรับสมัคร [ซอโชกู] แพคเกจการสนับสนุนทีละขั้นตอนสำหรับ 'ปีกของแม่' ของผู้อพยพเข้าประเทศโดยการแต่งงาน (ทำป้ายไฟนีออนแสดง 'I')
 • พื้นที่ซอโชคู
 • วันลงทะเบียน2019.07.02

วันที่รับสมัคร2019-07-02~2019-...

วันและเวลา2019-07-23 10:00~12:00

จำนวนที่รับสมัคร10

การสอบถาม9

การรับสมัครเสร็จสิ้น [ความสัมพันธ์ในครอบครัว] 2019 รับสมัคร โครงการสนับสนุนการพัฒนาภาษาในช่วงครึ่งปีแรก
 • พื้นที่เมืองจงโร
 • วันลงทะเบียน2019.07.02

วันที่รับสมัคร2019-07-01~2019-...

วันและเวลา2019-07-03 13:30~15:30

จำนวนที่รับสมัคร5

การสอบถาม24

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังดงกู]ห้องเรียนพร้อมคำถาม (ห้องเรียนสมุนไพร)
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2019.06.28

วันที่รับสมัคร2019-06-17~2019-...

วันและเวลา2019-07-03 17:30~18:30

จำนวนที่รับสมัคร10...

การสอบถาม37

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังดงกู] สัมผัสกับป่าและธรรมชาติ สำหรับคุณแม่ที่ทำงาน
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2019.06.25

วันที่รับสมัคร2019-06-24~2019-...

วันและเวลา2019-07-06 09:30~11:30

จำนวนที่รับสมัคร15...

การสอบถาม39

การรับสมัครเสร็จสิ้น การเล่นวิทยาศาสตร์ของทารก วันปิคนิค 'ของเพื่อนทั้งห้า'♪
 • พื้นที่เมืองคังนัม
 • วันลงทะเบียน2019.06.19

วันที่รับสมัคร2019-06-19~2019-...

วันและเวลา2019-06-28 11:30~12:30

จำนวนที่รับสมัครคร...

การสอบถาม51

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP