• home
  • ข้อมูลข่าวสารครอบครัวหลากวัฒนธรรม
  • การสมัครโปรแกรม

การสมัครโปรแกรม การสมัครโปรแกรม

กำลังทำการรับสมัคร มีกำหนดการที่จะรับสมัคร การรับสมัครเสร็จสิ้น

หมายเลข โปรแกรม ที่ตั้งศูนย์ วันและเวลา วันที่รับสมัคร จำนวนที่รับสมัคร การสอบถาม
1144

บริการล่ามแปลภาษาสำหรับค... ยองดึงโพคู 2019-01-02 09:00... 2019-01-02~2019-... ไม... 5
1143

บริการให้คำปรึกษาด้านครอ... เมืองจุงรัง 2019-01-07 09:00... 2019-01-02~2019-... 00... 13
1142

บริการให้คำปรึกษาด้านการ... ซองพุกคู 2019-01-01 2019/... 2018-12-19~2019-... 00 47
1141

[ดงแทมุนกู] บริการให้คำ... เขตดงแทมุน 2019-01-01 20191... 2018-12-17~2019-... ไม... 61
1140

[คังซอกู] บริการล่ามแปล... เมืองคังซอ 2019-01-01 ~2019... 2019-01-01~2019-... 00... 63
1139

[คังพุกกู] แจ้งการให้บร... เมืองคังพุก 2019-01-01 2019-... 2019-01-01~2019-... 00... 9
1138

ครอบครัวทามุนฮวา : ศิลปะ... เมืองจุง 2019-01-14 ตลอด... 2019-01-01~2019-... 00 63
1137

รับสมัครผู้เข้ารับการประ... เขตมาโพ 2019-01-01 2019-... 2019-01-01~2019-... 00 90
1136

โครงการสร้างสภาพแวดล้อม2... เขตโดบง 2019-01-01 2019-... 2019-02-01~2019-... 10... 68
1135

[คังนัมกู] โครงการสนับส... เมืองคังนัม 2019-01-02 09:00... 2018-12-12~2018-... 00... 56
1134

หน่วยงานจัดการบริหารเพื่... ยงซันคู 2018-01-01 2018-... 2018-01-01~2018-... 00 74
1133

วันแห่งวัฒนธรรม_การประดิ... โซงพาคู 2018-12-12 10:00... 2018-11-21~2018-... 20... 66
1132

[จุงรังกู] บริการช่วยเห... เมืองจุงรัง 2018-01-01 2018-... 2018-01-01~2018-... - 84
1131

[คังบุกกู] โครงการดูแลค... เมืองคังพุก 2018-12-02 10:30... 2018-11-19~2018-... 00... 36
1130

บริการตรวจสุขภาพฟรี โดยค... ซองพุกคู 2018-12-01 09:00... 2018-11-01~2018-... 20 64
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP