• home
 • Thông tin đa văn hóa
 • Đăng ký chương trình

Đăng ký chương trình Đăng ký chương trình

Kết thúc đăng ký Lớp học vi tính 'ComChang Mami' dành cho người kết hôn di trú năm2019
 • Khu vựcQuận MAPO
 • Ngày đăng ký2019.05.20

Thời gian tuyển dụng2019-05-20~2019-...

Thời gian2019-05-28 10:00~12:30 2019-11-07

Số người cần tuyển00

Tra cứu164

Kết thúc đăng ký Lớp học vợ chồng dành cho các cặp vợ chồng sắp cưới trường học gia đình Seoul 2019
 • Khu vựcQuận YONGSAN
 • Ngày đăng ký2019.05.20

Thời gian tuyển dụng2019-05-20~2019-...

Thời gian2019-06-01 13:00~17:00 Ngày 1 tháng 6, tháng 8( 2 buổi )

Số người cần tuyển20 ...

Tra cứu144

Kết thúc đăng ký Khái luận tình yêu của trẻ em mà cha mẹ chưa biết
 • Khu vựcQuận SUNGBUK
 • Ngày đăng ký2019.05.20

Thời gian tuyển dụng2019-05-20~2019-...

Thời gian2019-06-29 10:30~12:30

Số người cần tuyển000

Tra cứu147

Kết thúc đăng ký [Quận Kang Buk] Chương trình Cải thiện nhận thức đa văn hóa 'Làm vòng tay quốc kỳ các nước'
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2019.05.17

Thời gian tuyển dụng2019-05-17~2019-...

Thời gian2019-06-01 10:00~12:00

Số người cần tuyển00 ...

Tra cứu166

Kết thúc đăng ký Giáo dục nâng cao tính nhạy cảm về nhân quyền 2019
 • Khu vựcQuận SONGPA
 • Ngày đăng ký2019.05.15

Thời gian tuyển dụng2019-06-03~2019-...

Thời gian2019-06-28 10:00~12:00 2019-06-29

Số người cần tuyển15 ...

Tra cứu144

Kết thúc đăng ký Tìm hiểu tâm lý bằng mỹ thuật
 • Khu vựcQuận JUNGGU
 • Ngày đăng ký2019.05.15

Thời gian tuyển dụng2019-05-15~2019-...

Thời gian2019-05-22 15:00~17:00

Số người cần tuyển10 ...

Tra cứu139

Kết thúc đăng ký Chương trình cố vấn phụ huynh song ngữ kỳ I năm 2019
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2019.05.15

Thời gian tuyển dụng2019-05-14~2019-...

Thời gian2019-05-23 14:00~16:00

Số người cần tuyển10

Tra cứu149

Kết thúc đăng ký Giáo dục luật năm 2019
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2019.05.15

Thời gian tuyển dụng2019-05-14~2019-...

Thời gian2019-05-28 14:00~16:00

Số người cần tuyển20

Tra cứu117

Kết thúc đăng ký Tuyển thành viên đội hoạt động tình nguyện 'Chia sẻ' năm 2019
 • Khu vựcQuận YANGCHEON
 • Ngày đăng ký2019.05.15

Thời gian tuyển dụng2019-05-01~2019-...

Thời gian2019-05-21 14:00~16:00 2019-11-30

Số người cần tuyển15 ...

Tra cứu94

Kết thúc đăng ký [Quận KangBuk] Nhóm tự lập người kết hôn di trú tuyển thàng viên tham gia 'Đoàn kịch 5 ánh sao'
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2019.04.19

Thời gian tuyển dụng2019-04-19~2019-...

Thời gian2019-04-24 10:00~12:00 2019-04-03 ~ 2019-11-27

Số người cần tuyển5 N...

Tra cứu126

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP