• home
  • Thông tin đa văn hóa
  • Đăng ký chương trình

Đăng ký chương trình Đăng ký chương trình

Đang nhận đăng ký Dự kiến tiếp nhận Kết thúc đăng ký

Số Chương trình Vị trí trung tâm Thời gian Thời gian tuyển dụng Số người cần tuyển Tra cứu
917

Tư vấn gia đình Quận JUNGNANG 2019-01-07 09:00... 2019-01-02~2019-... 00 ... 16
916

[Quận DongDeaMun] Phòng... Quận DONGDEAMUN 2019-01-01 20191... 2018-12-17~2019-... Kh... 24
915

[Quận KangSeo] Dịch vụ t... Quận KANG SEO 2019-01-01 ~2019... 2019-01-01~2019-... 00 ... 24
914

[Quận KangBuk] Thông bá... Quận KANG BUK 2019-01-01 2019-... 2019-01-01~2019-... 00 ... 19
913

Dự án Hỗ trợ dịch vụ thô... Quận SEODEAMUN 2019-01-01 14:00... 2019-01-01~2019-... 15
912

Dự án Hỗ trợ dịch vụ thô... Quận JONGNO 2019-01-01 2019-01-01~2019-... 00 12
911

Chương trình trị liệu ... Quận JUNGGU 2019-01-14 Thườ... 2019-01-01~2019-... 00 85
910

Tuyển thành viên thamgi... Quận MAPO 2019-01-01 2019-... 2019-01-01~2019-... 00 78
909

Dự án hỗ trợ tạo lập môi... Quận DOBONG 2019-01-01 2019-... 2019-02-01~2019-... 10 ... 57
908

[Quận Kang Nam]Dự án hỗ ... Quận KANG NAM 2019-01-02 09:00... 2018-12-12~2018-... 00 ... 63
907

Dự án quản lý trường hợp... Quận YONGSAN 2018-01-01 2018-... 2018-01-01~2018-... 00 47
906

[Quận Guro] Trường học g... Quận GURO 2018-12-08 14:00... 2018-11-01~2018-... 10 ... 63
905

[Quận KangNam]Tuyển ngườ... Quận KANG NAM 2018-11-27 10:00... 2018-11-12~2018-... 10 ... 100
904

[Quận YeongDeungPo]Tuyể... Quận YEONGDEUNGPO 2018-11-13 10:00... 2018-11-06~2018-... 20 ... 110
903

[Quận Gwangak] Dự án hỗ ... Quận GWANGAK 2018-12-08 10:00... 2018-10-29~2018-... 5 G... 104
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP