• home
 • Thông tin đa văn hóa
 • Đăng ký chương trình

Đăng ký chương trình Đăng ký chương trình

Đang nhận đăng ký [Quận DongJac] Hướng dẫn đăng ký giáo dục tiếng Hàn tại nhà dành cho gia đình đa văn hóa
 • Khu vựcQuận DONGJAC
 • Ngày đăng ký2019.02.15

Thời gian tuyển dụng2019-02-15~2019-...

Thời gian2019-02-15 20191231

Số người cần tuyển00 ...

Tra cứu65

Kết thúc đăng ký [Quận KangBuk] Hướng dẫn thi xếp lớp tiếng Hàn năm 2019
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2019.02.15

Thời gian tuyển dụng2019-02-11~2019-...

Thời gian2019-02-21 10:00~16:00

Số người cần tuyển00 ...

Tra cứu52

Đang nhận đăng ký SNS online Band' Không gian giao tiếp gia đình đa văn hóa quận SeoCho'
 • Khu vựcQuận SEOCHO
 • Ngày đăng ký2019.02.14

Thời gian tuyển dụng2019-01-01~2019-...

Thời gian2019-01-01 2019-12-31

Số người cần tuyển00

Tra cứu54

Kết thúc đăng ký [Quận GwangJin] Dự án tạo lập môi trường song ngữ
 • Khu vựcQuận GWANGJIN
 • Ngày đăng ký2019.02.14

Thời gian tuyển dụng2019-02-01~2019-...

Thời gian2019-02-21 10:00~17:30 2019-04-25

Số người cần tuyển10

Tra cứu57

Đang nhận đăng ký Dịch vụ thông biên dịch người kết hôn di trú
 • Khu vựcQuận GURO
 • Ngày đăng ký2019.02.13

Thời gian tuyển dụng2019-01-02~2019-...

Thời gian2019-01-02

Số người cần tuyển00

Tra cứu78

Kết thúc đăng ký [Quận JongNo] Đội tình nguyện âm nhạc gia đình M.V.P.(Music Volunteer Performanc) tuyển thành viên
 • Khu vựcQuận JONGNO
 • Ngày đăng ký2019.02.12

Thời gian tuyển dụng2019-02-12~2019-...

Thời gian2019-03-09 10:00~12:00

Số người cần tuyển10

Tra cứu31

Kết thúc đăng ký [Quận JongNo] Chương trình giáo dục cha mẹ gia đình đa văn hóa(Chuẩn bị nhập học cùng con(thủ tục nhập học của Hàn Quốc)
 • Khu vựcQuận JONGNO
 • Ngày đăng ký2019.02.12

Thời gian tuyển dụng2019-02-12~2019-...

Thời gian2019-02-26 10:00~12:00

Số người cần tuyểnTr...

Tra cứu30

Kết thúc đăng ký [Quận KangNam] Khai giảng lớp giáo dục tiếng Hàn năm 2019
 • Khu vựcQuận KANG NAM
 • Ngày đăng ký2019.02.11

Thời gian tuyển dụng2019-02-11~2019-...

Thời gian2019-02-20 13:00~15:00

Số người cần tuyển-

Tra cứu32

Kết thúc đăng ký [Quận Guro] Lớp học thi phỏng vấn quốc tịch dành cho người di trú
 • Khu vựcQuận GURO
 • Ngày đăng ký2019.02.07

Thời gian tuyển dụng2019-02-07~2019-...

Thời gian2019-02-19 10:00~12:00

Số người cần tuyển10

Tra cứu49

Đang nhận đăng ký Dự án hỗ trợ phát triển ngôn ngữ trẻ em gia đình đa văn hóa 2019
 • Khu vựcQuận SUNGDONG
 • Ngày đăng ký2019.02.01

Thời gian tuyển dụng2019-01-01~2019-...

Thời gian2019-01-01 2019-12-31

Số người cần tuyển20 ...

Tra cứu54

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP