ដំណឹងស្វែងរកការងារ សេចក្តីជូនដំណឹងការងារ

សូមជ្រើសរើស មុខវិជ្ជាណាដែលអ្នកចង់បាន បន្ទាប់មកចុចប៊េតុងស្វែងរក។

 • តំបន់បម្រើការងារ

ផុតកំណត់ [J-214-44] ធ្វើការជ្រើសរើសអ្នកបកប្រែនៅនឹងកន្លែងដែលទាក់ទងនឹងការបណ្តុះបណ្តាលការងារសម្រាប់ពលករបរទេស(មីយ៉ាន់ម៉ា, ហ្វីលីភីន, នេប៉ាល់, ឥណ្ឌូនេស៊ី/ការងារថ្ងៃ)
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-214-44

តំបន់បម្រើការងារក្យ៉ុងគីដូ,ផ្សេងទៀត

ចំនួននៃថ្ងៃធ្វើការ6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ម៉ោងការងារ09:00 ~ 18:00

ប្រាក់ខែប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ 101,000វ៉ុន

ប្រភេទការងារការងារប្រចាំថ្ងៃ

ចំនួនជ្រើសរើស១នាក់ ក្នុងមួយប្រទេស

ដំណើរការ [J-214-20] ការជ្រើសរើសអ្នកធ្វើការបកប្រែផ្ទាល់មាត់,បកប្រែអក្សរជាមួយដៃគូអាជីវកម្មនៅក្រៅប្រទេសអ្នកដែលអាចប្រើប្រាស់ភាសាចិន​<->​ភាសាអង់គ្លេសក្នុងពេលតែមួយបាន
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-214-20

តំបន់បម្រើការងារយ៉ុងថឹងភូគូ

ចំនួននៃថ្ងៃធ្វើការ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ម៉ោងការងារ09:00 ~ 18:00

ប្រាក់ខែប្រាក់ខែ 2លានវ៉ុន

ប្រភេទការងារការងារជាប់រហូត

ចំនួនជ្រើសរើស1នាក់

ដំណើរការ [J-214-18] ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ធ្វើការបកប្រែផ្ទាល់មាត់,បកប្រែអក្សរនៅមន្ទីរពេទ្យនិងធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយអតិថិជន(ទីផ្សា) (ប្រទេសថៃ, វៀតណាម, កម្ពុជា, អ៊ូសបេគីស្ថាន, រុស្សី, ម៉ុងហ្គោលី, ហ្វីលីពីន)
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-214-18

តំបន់បម្រើការងារក្យ៉ុងគីដូ,ផ្សេងទៀត

ចំនួននៃថ្ងៃធ្វើការ6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ម៉ោងការងារ09:30 ~ 17:00

ប្រាក់ខែប្រាក់ខែ 1,800,000 ទៅ 2,000,000វ៉ុន

ប្រភេទការងារការងារជាប់រហូត

ចំនួនជ្រើសរើស0នាក់

ផុតកំណត់ [J-213-42] ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលាងចាន(មិនពាក់ព័ន្ធ), បុគ្គលិកធ្វើការងាររត់តុភោជនីយដ្ឋានថៃ(ថៃ)
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-213-42

តំបន់បម្រើការងារស៊ុងផាគូ

ចំនួននៃថ្ងៃធ្វើការ6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ម៉ោងការងារ10:00 ~ 22:00

ប្រាក់ខែអាចប្រែប្រួលបានអាស្រ័យលើការងារ

ប្រភេទការងារការងារជាប់រហូត

ចំនួនជ្រើសរើស1នាក់

ផុតកំណត់ [J-213-41] ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកហិរញ្ញវត្ថុCS (ថៃ)
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-213-41

តំបន់បម្រើការងារម៉ាភូគូ

ចំនួននៃថ្ងៃធ្វើការ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ម៉ោងការងារ09:00 ~ 18:00

ប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំ 26.000.000វ៉ុន

ប្រភេទការងារការងារជាប់រហូត

ចំនួនជ្រើសរើស1នាក់

ផុតកំណត់ [J-213-40] ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកទីប្រឹក្សាផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ (កម្ពុជា)
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-213-40

តំបន់បម្រើការងារក្យ៉ុងគីដូ

ចំនួននៃថ្ងៃធ្វើការ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ម៉ោងការងារ09:30 ~ 18:30

ប្រាក់ខែ២លានវ៉ុន ក្នុងមួយខែ​(ចរចារបាន បន្ទាប់ពីសម្ភាសន៍រួច)​

ប្រភេទការងារការងារជាប់រហូត

ចំនួនជ្រើសរើស1នាក់

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP