ដំណឹងស្វែងរកការងារ សេចក្តីជូនដំណឹងការងារ

ដំណើរការ [លេខក្រុមហ៊ុន J-193-15] [ម៉្យន់សេចុម] ជ្រើសរើសអ្នកបកប្រែភាសាវៀតណាម ការងារកិច្ចសន្យាចុះកុងត្រា
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-193-15

តំបន់បម្រើការងារ서울시 중구

ប្រាក់ខែ시급 10,000원

ប្រភេទការងារ상용직

ចំនួនជ្រើសរើស1명

ម៉ោងការងារ주5일근무 09:00~18:00(주말근무가능자)

ដំណើរការ [លេខក្រុមហ៊ុន J-193-16]ផ្នែកគ្រប់គ្រងលក់ទំនិញជប៉ុន តាមក្រៅប្រទេស - គ្រប់គ្រងតំបន់បណ្ដាញនិងការបកប្រែ CS
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-193-16

តំបន់បម្រើការងារ서울시 관악구

ប្រាក់ខែ연봉 22,000,000원

ប្រភេទការងារ상용직

ចំនួនជ្រើសរើស1명

ម៉ោងការងារ주5일(평일)09:30-18:30

ដំណើរការ [លេខការងារ J-193-14] ជ្រើសរើសអ្នកគ្រប់គ្រងទីផ្សារ / ទំនាក់ទំនងដោយភាសាជប៉ុនចំពោះ អតិថិជនជនជាតិជប៉ុន
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-193-14

តំបន់បម្រើការងារ서울시 강남구

ប្រាក់ខែ월 230만원

ប្រភេទការងារ상용직

ចំនួនជ្រើសរើស1~3명

ម៉ោងការងារ주5일 (월-금) 10:00-19:00

ដំណើរការ [លេខក្រុមហ៊ុន J-193-13] ជ្រើសរើស អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ប្រទេសថៃនិងជប៉ុន (អ្នកបកប្រែ)
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-193-13

តំបន់បម្រើការងារ서울시 강남구

ប្រាក់ខែ세후 190만원

ប្រភេទការងារ상용직

ចំនួនជ្រើសរើស각 1명

ម៉ោងការងារ주5일 근무월~금 09:30-19:00 토 09:30~17:00

ដំណើរការ [លេខការងារ J-193-12] ជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនជនជាតិចិន
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-193-12

តំបន់បម្រើការងារ서울시 영등포구

ប្រាក់ខែ시급 8350원

ប្រភេទការងារ일용직

ចំនួនជ្រើសរើស1명

ម៉ោងការងារ주1회 12:30-13:30 (협의 가능)

ដំណើរការ [លេខក្រុមហ៊ុន J-193-10] ជ្រើសរើសអ្នកធ្វើការអ៊ាល់ប៉ាផ្នែកវេចខ្ចប់របស់ប្រើប្រាស់តាមអនឡាញ
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-193-10

តំបន់បម្រើការងារក្រុងសេអ៊ូល ដុងថេមុនគូ

ប្រាក់ខែក្នុងមួយម៉ោង 8,350 វ៉ុន

ប្រភេទការងារការងារទៀងទាត់

ចំនួនជ្រើសរើស2នាក់

ម៉ោងការងារក្នុងមួយសប្តាហ៍ធ្វើការ5ថ្ងៃ ថ្ងៃធម្មតា 09:00~13:00 / 13:00~17:00

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP