paghahanap ng trabaho bakanteng trabaho

bilang pamagat bilang ng tauhan lugar ng trabaho kalagayan petsa ng pagkasulat
600 [numero ng rehistrasyon J-191-06] Maketing, sales, web design-Hapon, Tsina, Pilipinas, Bietnam, Indonesia, Amerika 15 Seoul Gangnam Gu Pag-sulong 2019.01.07
599 [numero ng rehistrasyon J-191-05] peak timer sa bangko - Intsik 1 Seoul Gurogu huling araw 2019.01.07
598 [numero ng rehistrasyon J-191-04] [J-191-04] pagsasalin at interpretasyong may kinalaman sa bisa at imigrasyon -Bietnam 1~2 Seoul Junggu Pag-sulong 2019.01.03
597 [numero ng rehistrasyon J-191-03] [J-191-03] foreign sales team sales personel - Russia 1 Seoul Yeongdungpo gu Pag-sulong 2019.01.03
596 [numero ng rehistrasyon J-191-02] [J-191-02] Dayuhang mang-aawit-Bietnam, Indonesia, Thailand, Timog Amerika 00 recording sa Seoul(Hapjeong, Gangnam) Pag-sulong 2019.01.03
595 [numero ng rehistrasyon J-191-01] [J-191-01]Online marketing personel-Thailand 1명 Seoul Gurogu Pag-sulong 2019.01.03
594 [numero ng rehistrasyon J-184-49] medical tourist interpreter na Intsik 2 Seoul Gangnam Gu Pag-sulong 2018.12.12
593 [numero ng rehistrasyoon J-184-45] tindera sa dutyfree -Thialand 1 서울시 용산구 Pag-sulong 2018.12.11
592 pagaayos ng pampublikong SNS at paglalagay ng nilalaman 1 Seoul Seongdong gu Pag-sulong 2018.12.11
591 tagapagsalin at interpreter na Bietnam 1 Gyeonggi Gwangmyeong Pag-sulong 2018.12.10
590 [numero ng rehistrsyon J-184-48] bank foreign assistant - Tagalog 2 Seoul Gangnam Gu huling araw 2018.12.10
589 [numero ng rehistrasyon J-184-42] room maid sa hotel 0명 Seoul Gangnam Gu Pag-sulong 2018.12.03
588 [numero ng rehistrasyon J-184-37] online marketing at seller - 15 Seoul Gangnam Gu huling araw 2018.11.27
587 [numero ng rehistrasyon J-184-39] katulong sa pagpapalaganap, pagbibigay ng impormasyon at pagbuo ng plano ng programa 1 Seoul Seodaemungu huling araw 2018.11.27
586 [numero ng rehistrasyon J-184-28] empleyado sa travel agency- Vietnam, bansang gumagamit ng Ingles 2 Seoul Songpagu huling araw 2018.11.26
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP