paghahanap ng trabaho bakanteng trabaho

Pumili at pindutin ang ‘search’ na button.

 • lugar ng trabaho

Pag-sulong [J-213-42] hall serving sa kainang Thailand(Thailand na lahi) /tagahugas (kahit anong lahi)
 • numero ng kompanya
 • J-213-42

lugar ng trabahoSongpa-gu

Bilang ng araw ng trabaho6 beses sa 1 Linggo

oras ng trabaho10:00 ~ 22:00

sahoddepende sa trabaho

katangian ng trabahoRegular na Trabaho

bilang ng tauhan1

huling araw [J-213-41] financial CS (Thailnad)
 • numero ng kompanya
 • J-213-41

lugar ng trabahoMapo-gu

Bilang ng araw ng trabaho5 beses sa 1 Linggo

oras ng trabaho09:00 ~ 18:00

sahod26,000,000 kada taon

katangian ng trabahoRegular na Trabaho

bilang ng tauhan1

Pag-sulong [J-213-40] financial product counselor (Cambodia)
 • numero ng kompanya
 • J-213-40

lugar ng trabahoKyeonggi-do

Bilang ng araw ng trabaho5 beses sa 1 Linggo

oras ng trabaho09:30 ~ 18:30

sahod 2000,000 won(pag-uusapan sa panayam)

katangian ng trabahoRegular na Trabaho

bilang ng tauhan1

huling araw [J-213-39]katulong sa kusina ng kainang Thailand
 • numero ng kompanya
 • J-213-39

lugar ng trabahoKyeonggi-do

Bilang ng araw ng trabaho3 beses sa 1 Linggo

oras ng trabaho17:00 ~ 22:00

sahod10,000 won kada oras

katangian ng trabahoRegular na Trabaho

bilang ng tauhan1

Pag-sulong [J-213-38]tagapamahala ng tindahan
 • numero ng kompanya
 • J-213-38

lugar ng trabahoGuro-gu

Bilang ng araw ng trabaho5 beses sa 1 Linggo

oras ng trabaho15:30 ~ 20:30

sahod 9,200 won

katangian ng trabahoRegular na Trabaho

bilang ng tauhan1

huling araw [J-213-16] pagsasaling wika at interpretasyon sa gawin sa dentistry (bansang gumagamit ng Ingles)
 • numero ng kompanya
 • J-213-16

lugar ng trabahoSeocho-gu

Bilang ng araw ng trabaho6 beses sa 1 Linggo

oras ng trabaho10:00 ~ 17:00

sahod1,800,000 won

katangian ng trabahoRegular na Trabaho

bilang ng tauhan00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP