การรับสมัคร และ การหางาน ประกาศรับสมัครงาน

เลือกรายการที่ต้องการและกดปุ่มค้นหา

 • เขตที่ทำงาน

สิ้นสุด [J-214-60] ​รับสมัคร ล่ามแปลสำหรับ การเรียนออนไลน์ เรียลไทร์​(กัมพูชา)
 • หมายเลขบริษัท
 • J-214-60

เขตที่ทำงานจังหวัดคยองกี

จำนวนวันที่ทำงานหารือร่วมกัน

เวลาปฏิบัติงาน00:00 ~ 00:00

ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 240,000วอน(หลังจากตกลง)

รูปแบบการจ้างงานงานประจำ

จำนวนที่รับสมัคร1คน

ความคืบหน้า [J-214-59] รับสมัคร ผู้ช่วยทำผ้าม่าน (ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, มองโกล ฯลฯ)
 • หมายเลขบริษัท
 • J-214-59

เขตที่ทำงานเขตซอโช

จำนวนวันที่ทำงาน5วันต่อสัปดาห์

เวลาปฏิบัติงาน09:00 ~ 18:00

ค่าตอบแทนเงินเดือน 1.85ล้านวอน(ก่อนหักภาษี)

รูปแบบการจ้างงานงานประจำ

จำนวนที่รับสมัคร0คน

สิ้นสุด [J-214-44] การจัดหาล่ามภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมงานสำหรับแรงงานต่างชาติ (เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เนปาล อินโดนีเซีย/แรงงานรายวัน)
 • หมายเลขบริษัท
 • J-214-44

เขตที่ทำงานจังหวัดคยองกี,อื่นๆ

จำนวนวันที่ทำงาน6วันต่อสัปดาห์

เวลาปฏิบัติงาน09:00 ~ 18:00

ค่าตอบแทนค่าจ้าง 101,000วอน

รูปแบบการจ้างงานงานรายวัน

จำนวนที่รับสมัคร1คน ต่อประเทศ

สิ้นสุด [J-214-20] รับสมัครล่ามและนักแปลสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจในต่างประเทศ(ผู้ที่สามารถสามารถใช้ ภาษาอังกฤษ<->ภาษาจีน ในเวลาเดียวกันได้)
 • หมายเลขบริษัท
 • J-214-20

เขตที่ทำงานเขตยองดึงโพ

จำนวนวันที่ทำงาน5วันต่อสัปดาห์

เวลาปฏิบัติงาน09:00 ~ 18:00

ค่าตอบแทนเงินเดือน 2ล้านวอน

รูปแบบการจ้างงานงานประจำ

จำนวนที่รับสมัคร1คน

สิ้นสุด [J-214-18] รับสมัครล่ามแปลโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(การตลาด) (ไทย, เวียดนาม, กัมพูชา, อุซเบกิสถาน, รัสเซีย, มองโกเลีย, ฟิลิปปินส์)
 • หมายเลขบริษัท
 • J-214-18

เขตที่ทำงานจังหวัดคยองกี,อื่นๆ

จำนวนวันที่ทำงาน6วันต่อสัปดาห์

เวลาปฏิบัติงาน09:30 ~ 17:00

ค่าตอบแทนเงินเดือน 1.80ล้านวอน~2ล้านวอน

รูปแบบการจ้างงานงานประจำ

จำนวนที่รับสมัคร0คน

สิ้นสุด [J-213-42] ร้านอาหารไทย รับสมัครพนักงาน เสริฟ(ไทย) / รับสมัคร พนักงานล้างจ้าน(ไม่มีความสัมพันธ์)
 • หมายเลขบริษัท
 • J-213-42

เขตที่ทำงานเขตซงพา

จำนวนวันที่ทำงาน6วันต่อสัปดาห์

เวลาปฏิบัติงาน10:00 ~ 22:00

ค่าตอบแทนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับงาน

รูปแบบการจ้างงานงานประจำ

จำนวนที่รับสมัคร1คน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP