paghahanap ng trabaho bakanteng trabaho

Pumili at pindutin ang ‘search’ na button.

 • lugar ng trabaho

huling araw [J-214-44]Pangangalap ng interpreter sa lugar ng edukasyon sa trabaho ng manggagawang dayuhan (Myanmar, Pilipino, Nepal Indonesia/arawan)
 • numero ng kompanya
 • J-214-44

lugar ng trabahoKyeonggi-do,Iba pa

Bilang ng araw ng trabaho6 beses sa 1 Linggo

oras ng trabaho09:00 ~ 18:00

sahod 101,000 won kada araw

katangian ng trabahoArawang Trabaho

bilang ng tauhan1 sa bawat bansa

Pag-sulong [J-214-20] tagapagsaling wika para sa dayuhang kliyente(Ingles<->Intsik)
 • numero ng kompanya
 • J-214-20

lugar ng trabahoYeongdeungpo-gu

Bilang ng araw ng trabaho5 beses sa 1 Linggo

oras ng trabaho09:00 ~ 18:00

sahodsahod 2000,000 won

katangian ng trabahoRegular na Trabaho

bilang ng tauhan1

Pag-sulong [J-214-18] tagapagsaling wika at tagapag asikaso ng pasyente sa ospital(marketing) (Thailand, Bietnam, Cambodia, Uzbekistan, Russia , Mongol, Pilipinas)
 • numero ng kompanya
 • J-214-18

lugar ng trabahoKyeonggi-do,Iba pa

Bilang ng araw ng trabaho6 beses sa 1 Linggo

oras ng trabaho09:30 ~ 17:00

sahod1800,000~2,000,000 won

katangian ng trabahoRegular na Trabaho

bilang ng tauhan00

huling araw [J-213-42] hall serving sa kainang Thailand(Thailand na lahi) /tagahugas (kahit anong lahi)
 • numero ng kompanya
 • J-213-42

lugar ng trabahoSongpa-gu

Bilang ng araw ng trabaho6 beses sa 1 Linggo

oras ng trabaho10:00 ~ 22:00

sahoddepende sa trabaho

katangian ng trabahoRegular na Trabaho

bilang ng tauhan1

huling araw [J-213-41] financial CS (Thailnad)
 • numero ng kompanya
 • J-213-41

lugar ng trabahoMapo-gu

Bilang ng araw ng trabaho5 beses sa 1 Linggo

oras ng trabaho09:00 ~ 18:00

sahod26,000,000 kada taon

katangian ng trabahoRegular na Trabaho

bilang ng tauhan1

huling araw [J-213-40] financial product counselor (Cambodia)
 • numero ng kompanya
 • J-213-40

lugar ng trabahoKyeonggi-do

Bilang ng araw ng trabaho5 beses sa 1 Linggo

oras ng trabaho09:30 ~ 18:30

sahod 2000,000 won(pag-uusapan sa panayam)

katangian ng trabahoRegular na Trabaho

bilang ng tauhan1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP