• home
  • pakikibagay
  • Pamahalaan ng Seoul

Pamahalaan ng Seoul Pamahalaan ng Seoul

bilang pamagat sumulat petsa ng pagkasulat tingnan
patalastas Multikultural na Pamilya sa Seoul Hanultari, Gabay sa Pamumuhay para sa mga 필리핀어관리자 2017.05.24 962
56 Global Sanrim Camp para sa multikultural na kabataan 필리핀어관리자 2019.06.18 97
55 2019 Global cutural experience for multicultural youth 필리핀어관리자 2019.06.17 94
54 2019 Multicultural Family cultural lesson <Woori Academy 2nd batch> 필리핀어관리자 2019.06.04 148
53 2019 <Woori wedding day> kasalang bayan para sa multikultural na mag asawa 필리핀어관리자 2019.05.21 193
52 Navigatorship para sa kinabuksan ng multicultural na kabataan - ako ang huhubog sa aking hinaharap 필리핀어관리자 2019.05.17 827
51 Pagtatanghal sa Seoul 2019 필리핀어관리자 2019.05.13 183
50 Serbisyong pangkabuhayan para sa kasal na imigrante 필리핀어관리자 2019.05.08 200
49 2019 Green leadership education hatid ng enviromental foundation 필리핀어관리자 2019.05.08 146
48 Skolar ng Woori Multicultural scholarship Foundation 2019 필리핀어관리자 2019.04.30 139
47 Programang pangkalusugan ng nursing college ng Unibersidad ng Yonsei 필리핀어관리자 2019.04.19 132
46 'Paglalakbay ng pamilya sa pagluluto sa araw ng Linggo' 필리핀어관리자 2019.04.04 150
45 pagggawa ng pinakamasarap na kimchi kasama ang multikultural na pamilya 필리핀어관리자 2019.02.14 237
44 ‘ Ika 13 Multikultural na Mangangalakal’ 필리핀어관리자 2019.02.12 213
43 Global Sanrim Camp para sa multikultural na kabataan 필리핀어관리자 2019.01.29 252
이전 1 2 3 4 다음

TOP