• HOME
  • Thông tin đa văn hóa
  • Thông tin cần thiết cho người nước ngoài
  • Đăng ký người nước ngoài

외국인 주민 필요 정보 Thông tin cần thiết cho người nước ngoài Đăng ký người nước ngoài

Đăng ký người nước ngoài

Đăng ký người nước ngoài

Trường hợp nhập cư qua đường kết hôn (F-6) phải đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phụ trách khu vực đăng ký địa chỉ cùng với vợ / chồng để đăng ký người nước ngoài và gia hạn thời gian lưu trú trong thời hạn 90 ngày kể từ khi nhập cảnh.

Các giấy tờ cần thiết khi đăng ký người nước ngoài
· Giấy đăng ký người nước ngoài
· Hộ chiếu, 1 ảnh (3.5×4.5㎝)
· Giấy Chứng nhận Quan hệ Hôn nhân và Bản sao Đăng ký Cư dân có chứng thực của vợ
· chồng người Hàn Quốc Lệ phí 40.000 won / lệ phí cấp Thẻ Đăng ký Người nước ngoài 30.000 won / lệ phí gia hạn thời gian cư trú 30.000 won

Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký người nước ngoài? ?

Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký người nước ngoài?

Khi phát sinh các lý do trong số các lý do khai báo dưới đây, phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký người nước ngoài tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phụ trách trong vòng 14 ngày kể từ ngày phát sinh lý do khai báo.
※ Có thể sử dụng dịch vụ điện tử
Thay đổi nội dung đăng ký người nước ngoài
· Lý do khai báo : Họ tên, ngày tháng năm sinh và quốc tịch, số hộ chiếu,n gày cấp và hạn sử dụng
· Địa chỉ đăng ký : Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phụ trách
· Hồ sơ cần thiết : Giấy khai báo thay đổi nội dung đăng ký người nước ngoài, hộ chiếu và thẻ đăng ký người nước ngoài

Trường hợp nào phải cấp lại thẻ đăng ký người nước ngoài?

Trường hợp nào phải cấp lại thẻ đăng ký người nước ngoài??

Chỉ cần đăng ký lại trong vòng 14 ngày.

Làm mất thẻ đăng ký người nước ngoài
· Lý do khai báo : Làm mất thẻ đăng ký người nước ngoài
· Địa điểm đăng ký : Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phụ trách
· Hồ sơ cần thiết : Hộ chiếu, Đơn xin cấp lại Thẻ đăng ký Người nước ngoài, lệ phí 30.000 won 1 Ảnh (3.5×4.5㎝), giấy tờ trình bày lý do đăng ký

Trường hợp chuyển nhà thì sao?

Trường hợp chuyển nhà thì sao?

Sau khi đăng ký người nước ngoài mà bạn chuyển nhà thì bạn phải đăng ký nhập vào địa chỉ mới tại UBND quận hoặc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh nơi mới chuyển đến trong vòng 14 ngày. Trường hợp vi phạm sẽ phải đóng tiền phạt.

※ Có thể đăng ký qua mạng

Khai báo thay đổi địa chỉ cư trú
· Lý do khai báo : thay đổi địa chỉ cư trú
·Địa điểm khai báo : UBND quận hoặc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phụ trách
· Các giấy tờ cần thiết : Phiếu Khai báo Thay đổi Địa chỉ cư trú, hộ chiếu và thẻ đăng ký người nước ngoài. Bản sao Đăng ký Cư dân có chứng thực của vợ / chồng trong đó có nội dung đăng ký nhập vào địa chỉ mới

TOP