• HOME
  • Thông tin đa văn hóa
  • Thông tin bải giảng tiếng Hàn online
  • Thông tin bải giảng tiếng Hàn online

Thông tin bải giảng tiếng Hàn online Thông tin bải giảng tiếng Hàn online Thông tin bải giảng tiếng Hàn online

Viện Quốc ngữ Quốc gia

Với phương pháp luyện tiếng Hàn qua các đoạn phim truyền hình nổi tiếng, bài giảng sinh động giúp học sinh dễ dàng tiếp thu các biểu hiện tiếng Hàn. Bạn có thể tải tài liệu luyện tiếng Hàn tại ‘누리집’ để làm quen với các biểu hiện tiếng Hàn trong bài giảng.(두근두근 한국어 1,2,3,4)

- Thời gian tư vấn: 9:00 ~ 18:00 từ thứ 2 ~ thứ 6 (5 ngày/tuần)

Tên cơ quan Địa chỉ Số điện thoại Website
Viện Quốc ngữ Quốc gia 154 Geumnanghwa-ro (Banghwa 3-dong 827), Gangseo-gu, Seoul 02-2669-9775 www.korean.go.kr

Durian EBS

Dịch vụ hỗ trợ gia đình đa văn hóa của EBS <Website Durian>hỗ trợ các chương trình giáo dục để học tiếng Hàn, văn hóa Hàn Quốc và các chương trình đa văn hóa EBS liên quan đến gia đình người nước ngoài với 3 thứ tiếng (Anh, Việt, Trung)

- Thời gian tư vấn: 9:00 ~ 18:00 từ thứ 2 ~ thứ 6 (5 ngày/tuần)

Tên cơ quan Địa chỉ Số điện thoại Website
Durian EBS Đài Truyền Hình Giáo Dục Hàn Quốc 35 Baumoe-1kil, Seocho-gu, Seoul 02-1588-1580 www.ebs.co.kr/durian/kr

Đài Phát Thanh - Truyền Hình dân di trú MNTV

Thật khó cho người nước ngoài khi học các biểu hiện tiếng Hàn như kính ngữ, các cấu trúc ngữ pháp phức tạp. Chương trình Hội thoại tiếng Hàn MNTV cung cấp các bài giảng ngữ pháp và thực hành tiếng Hàn một cách hệ thống, giúp người học dễ dàng tiếp thu tiếng Hàn trong sinh hoạt (Hội thoại Tiếng Hàn sơ cấp 1, 2, trung cấp 1)

- Thời gian tư vấn: 9:00 ~ 18:00 từ thứ 2 ~ thứ 6 (5 ngày/tuần)

Tên cơ quan Địa chỉ Số điện thoại Website
Đài Phát Thanh - Truyền Hình dân di trú MNTV MNTV Phát Thanh - Truyền Hình dân di trú 223-5 B1 Oryu-dong, Guro-gu, Seoul 070-8670-8506 www.mntv.net

Nuri-SeJongHakDang

Bao gồm tuyển tập luyện tiếng Hàn tổng hợp nhằm hỗ trợ thông tin tổng hợp về văn hóa Hàn Quốc và luyện tập tiếng Hàn; hệ thống quản lý giáo dục (LMS) dành cho giáo viên, học sinh học tiếng Hàn và người quản lý.

- Thời gian tư vấn: 9:00 ~ 18:00 từ thứ 2 ~ thứ 6 (5 ngày/tuần)

Tên cơ quan Địa chỉ Số điện thoại Website
Quỹ Sejong Hakdang Tầng 7, tòa nhà chính thư viện trung ương quốc gia, Số 303, Panpodae-ro, Seocho-gu, Seoul 02-3276-0700 www.sejonghakdang.org/

Trường đại học giáo dục từ xa Korea

Giới thiệu văn hóa, con người và đất nước Hàn Quốc cho tất cả những ai muốn biết về Hàn Quốc; hỗ trợ dịch vụ dạy tiếng Hàn tạo hứng thú và giúp người học dễ dàng tiếp thu tiếng Hàn theo các giai đoạn (Tiếng Hàn 1~6, 3 phút học tiếng Hàn, bài thi trực tuyến)

- Thời gian tư vấn: 8:00 ~ 17:00 từ thứ 2 ~ thứ 6 (5 ngày/tuần)

Tên cơ quan Địa chỉ Số điện thoại Website
Trường đại học giáo dục từ xa Korea 106 BukChon-ro, Jongno-gu, Seoul 02-6361-2000 korean.cuk.edu

TOP