• HOME
  • Захиргааны мэдээлэл
  • Орон сууцны түрээсийн хөнгөлөлт
  • Сөүл хотын орон сууцны ваучер

Орон сууцны түрээсийн хөнгөлөлт Орон сууцны түрээсийн хөнгөлөлт Сөүл хотын орон сууцны ваучер

Сөүл хотын орон сууцны ваучер

·Хамрагдах хүн

Хувийн сууцыг сараар түрээслэдэг(нийтийн түрээсийн сууцанд амьдардаг хүнээс бусад), жишиг дундаж орлогын 60%-иас доош орлоготой(амьжиргааны, эмчилгээний, байрны тэтгэмж авдаг бол хамаарахгүй) иргэн орон сууцны ваучер авах эрхтэй.

·Шаардлагатай бичиг баримт

Өргөдөл болон түрээсийн гэрээний хуулбар 1 хувь

·Өргөдөл өгөх байгууллага

Оршин суугаа хорооны Иргэдэд үйлчлэх төв

Өрхийн ам бүлийн тоо 1 ам бүл 2 ам бүл 3 ам бүл 4 ам бүл 5 ам бүл 6 ам бүлээс дээш
Сард олгох мөнгө 50,000вон 55,000вон 60,000вон 65,000вон 70,000вон 75,000вон

TOP