• HOME
  • Thông tin hành chính
  • hỗ trợ nhà ở
  • Voucher Nhà ở của thành phố Seoul

hỗ trợ nhà ở hỗ trợ nhà ở Voucher Nhà ở của thành phố Seoul

Voucher Nhà ở của thành phố Seoul

·Đối tượng hỗ trợ

Người ở nhà thuê trả tiền theo tháng tại nhà của tư nhân (trừ người cư trú tại nhà ở xã hội cho thuê) đăng ký cư trú tại thành phố Seoul trên 1 năm trên hồ sơ đăng ký cư dân và có thu nhập dưới 150% mức sinh hoạt tối thiểu (trừ người nhận trợ cấp sinh hoạt cơ bản) có thể được nhận phiếu voucher nhà ở..

· Hồ sơ đăng ký

1 Bản sao Hợp đồng thuê nhà

· Cơ quan đăng ký

Trung tâm cư dân phường nơi cư trú

Số người trong gia đình 1 người 2 người 3 người 4 người 5 người 6 người trở lên
Mức chi hàng tháng 50,000 won 55,000 won 60,000 won 65,000 won 70,000 won 75,000 won

TOP