• HOME
  • Thông tin hành chính
  • Hỗ trợ đời sống
  • Bảo đảm mức sinh hoạt cơ bản của nhân dân

Hỗ trợ đời sống Hỗ trợ đời sống Bảo đảm mức sinh hoạt cơ bản của nhân dân

Bảo đảm mức sinh hoạt cơ bản của nhân dân

Chúng tôi giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn trong sinh hoạt.

Đối tượng

Người đã nhập quốc tịch Hàn Quốc không có người phải nuôi dưỡng hoặc nếu có cũng không có khả năng nuôi dưỡng, người không được nuôi dưỡng có thu nhập được công nhận thấp hơn cả mức sinh hoạt tối thiểu

Người kết hôn nhập cư đã đăng ký người nước ngoài mà chưa nhập quốc tịch Hàn Quốc đang mang thai hoặc đang nuôi dạy con vị thành niên mang quốc tịch Hàn Quốc hoặc trường hợp sống chung và cùng hoạt động kinh tế với con cháu trực hệ có quốc tịch Hàn Quốc

Cách đăng ký

Có thể đăng ký quanh năm tại ấp/ xã/ phường tại địa chỉ đăng ký trên đăng ký cư dân

Trường hợp chỗ ở không ổn định thì có thể đăng ký qua tư vấn ở thành phố / quận / huyện (ấp, xã, phường) nơi cư trú thực tế

Giấy tờ đăng ký

Đơn đăng ký, Giấy đồng ý cung cấp thông tin tài chính…, Giấy chứng nhận Quan hệ Gia đình…
※ Hồ sơ cần thiết có thể khác tùy theo đặc điểm cá nhân của người đăng ký và hộ gia đình

Nội dung bảo đảm

Trợ cấp sinh kế, trợ cấp nhà ở, trợ cấp sinh con, trợ cấp ma chay, trợ cấp tự lập, trợ cấp y tế

※ Hỏi thông tin: Trung tâm tự trị dân cư ấp, xã, phường nơi cư trú, UBND quận hoặc Tổng đài Y tế Phúc lợi ☎129

Tổng đài Phúc lợi Y tế

Gọi đến Tổng đài Phúc lợi Y tế số 129 (không mã vùng) để được cung cấp thông tin liên quan đến y tế phúc lợi cần thiết và dịch vụ tư vấn một cách nhanh chóng, chính xác.

Thời gian tư vấn : Tư vấn thông thường ngày thường từ 9h ~ 18h, tư vấn khẩn cấp 24 tiếng / 365 ngày

Cách sử dụng : Điện thoại tư vấn 129, tư vấn ngôn ngữ ký hiệu, tư vấn chat qua mạng (trang web 129)

Tổng đài Phúc lợi Y tế cung cấp các thông tin và lĩnh vực tư vấn như sau

- Bảo đảm sinh hoạt cơ bản, liên quan đến y tế, sức khỏe, phúc lợi người khuyết tật, dịch vụ xã hội, chính sách tiền hưu, chính sách hỗ trợ sinh sản, chính sách nuôi dạy trẻ, hỗ trợ phúc lợi khẩn cấp, sức khỏe tinh thần, chính sách y tế sức khỏe…

Tổng đài Y tế Phúc lợi 129

http://www.129.go.kr

TOP