• HOME
  • Thông tin hành chính
  • thông tin khai báo
  • Khi đã kết hôn

thông tin khai báo thông tin khai báo Khi đã kết hôn

Khi đã kết hôn

Là khai báo để được công nhận một cách hợp pháp về việc đã kết hôn.

Địa điểm khai báo

U BND quận ※ Không đăng ký kết hôn tại trung tâm cư dân được

Giấy tờ cần nộp

G iấy khai báo hôn nhân và các giấy tờ đi kèm…

Giấy tờ đính kèm cơ bản

Giấy Chứng nhận Cơ bản, Giấy chứng nhận Quan hệ Hôn nhân, Giấy chứng nhận Quan hệ Gia đình mỗi loại 1 bản
※ Trường hợp có thể kiểm tra được nội dung đó qua mạng tại cơ quan đăng ký quan hệ gia đình thì được bỏ qua đính kèm những giấy tờ trên

Giấy đồng ý kết hôn

Khác Các giấy tờ đính kèm khác

Trường hợp đăng ký hôn nhân theo xét xử của tòa án xác nhận quan hệ hôn nhân thực tế
- Bản sao Quyết định của Tòa án và Giấy chứng nhận Quyết định (trường hợp điều chỉnh / hòa giải thành công nộp 1 bản Giấy điều chỉnh - hòa giải và 1 bản Xác nhận đã gửi quyết định

Trường hợp người nước ngoài kết hôn theo kiểu Hàn Quốc
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hôn nhân của người nước ngoài (VD: Giấy chứng nhận độc thân của người Trung Quốc), hộ chiếu hoặc bản chính Thẻ Đăng ký Người nước ngoài

Trường hợp người nước ngoài kết hôn theo kiểu nước ngoài
- Bản sao chứng nhận hôn nhân và hộ chiếu hoặc 1 bản sao Thẻ đăng ký Người nước ngoài

hợp thỏa thuận con theo họ và nguyên quán của mẹ
- 1 bản thỏa thuận giữa các đương sự hôn nhân chứng minh sự thật thỏa thuận

Xác nhận thân nhân

Đăng ký kết hôn thông thường
- Trường hợp người đăng ký có mặt: Khi cả vợ chồng đều có mặt thì cần giấy tờ tùy thân của hai người, khi chỉ có một bên có mặt thì cần giấy tờ tùy thân của người có mặt, giấy tờ tùy thân và con dấu của vợ / chồng
- Trường hợp người đăng ký vắng mặt và người nộp đi đăng ký

Giấy tờ tùy thân của người nộp, giấy tờ tùy thân của người đăng ký, giấy xác nhận chữ ký hoặc con dấu có công chứng

Đăng ký kết hôn nộp qua bưu điện
- Chữ ký có công chứng hoặc Giấy Xác nhận Con dấu của tất cả người đăng ký

Đăng ký kết hôn qua bản sao giấy tờ
- Trường hợp người khai báo có mặt: giấy tờ tùy thân
- Trường hợp người đi nộp có mặt: giấy tờ tùy thân của người khai báo
- Trường hợp nộp qua bưu điện: bản sao giấy tờ tùy thân của người khai báo

※ Hãy khai báo nhập địa chỉ cư trú sau khi hoàn tất đăng ký kết hôn tại trung tâm cư dân nơi cư trú.

TOP