• HOME
  • Thông tin cuộc sống
  • sứ quán tại Hàn Quốc

sứ quán tại Hàn Quốc sứ quán tại Hàn Quốc sứ quán tại Hàn Quốc

Quốc gia Địa chỉ Số điện thoại Trang web
Mỹ 82-14 Sejong-ro, quận Jongno 02-397-4114 http://korean.seoul.usembassy.gov/
Nhật Bản 22 Yulgok-ro 2 gil, quận Jongno 02-2170-5200 www.kr.emb-japan.go.jp
Trung Quốc 70 Jahamun-ro, quận Jongno 02-738-1038 www.chinaemb.or.kr
Ecuador 47 Jongno, quận Jongno 02-739-2401 http://coreadelsur.embajada.gob.ec
Đài Loan 150 Shinmun-ro 1 ga, quận Jongno 02-399-2767 -
Việt Nam 123 Bukchon-ro quận Jongno 02-734-7948 http://www.vietnamembassy-seoul.org/vi/
Nga 43 Seosomun-ro 11 gil, quận Junggu 02-318-2116 http://russian-embassy.org
Sri Lanka 39 Dongho-ro, quận Junggu 02-735-2966 -
Mông Cổ 95 Dokseotang-ro, quận Yongsan 02-794-1951 www.mongolembassy.com
Malaysia 129 Dokseodang-ro, quận Yongsan 02-2077-8600 www.malaysia.or.kr
Thái Lan 42 Daesagwan-ro, quận Yongsan 02-795-3098 http://www.thaiembassy.org/seoul/
Đông Timor 109 Mapo daero, quận Mapo 02-797-6151 -
Campuchia 12 Daesagwan-ro 20 gil, quận Yongsan 02-3785-1041 -
Myanmar 12 28, quận Yongsan 02-790-3814 -
Philippin 5-1 Itaewon-dong quận Yongsan 02-796-7387 www.philembassy-seoul.com
Kyrghistan 272 Sowol-ro, quận Yongsan 02-379-0951 http://kyrgyzembkorea.com
Kazakhstan 53 Jangmun-ro, quận Yongsan 02-391-8906 www.kazembassy.org
Pakistan 39 Jangmun-ro 9 gagil, quận Yongsan 02-796-8252 www.pkembassy.or.kr
Bangladesh 17 Jangmun-ro 6 gil, quận Yongsan 02-796-4056 http://bdembseoul.org
Nepal 19 Seonjam-ro 2 gil, quận Seongbuk 02-3789-9770 www.nepembseoul.gov.np
Uzbekistan 27 Daesagwan-ro 11 gil, quận Yongsan 02-574-6554 www.uzbekistan.or.kr
Indonesia 380 Yeouidaebang-ro, quận Youngdeungpo 02-783-5675 http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/ko/

TOP