• home
  • ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต
  • หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์

หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์ หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์ หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์

120 ดาซันคอลเซ็นเตอร์

·เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรุงโซล! www.seoul.go.kr

มีให้บริการใน 6 ภาษา (ภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, ฝรั่งเศส, สเปน) เว็บไซต์นี้จะให้ข่าวสารข้อมูลจากที่ว่าการกรุงโซล, ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน, บริการแก่ประชาชนทางอีเลคทรอนิคส์, ข่าวการบริหารจัดการ ฯลฯ พร้อมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมกับที่ว่าการกรุงโซลได้

·120 ดาซันคอลเซ็นเตอร์ช่วยคุณได้

120 ดาซันคอลเซ็นเตอร์ คือบริการที่กรุงโซลและสำนักงานปกครองย่อยต่าง ๆ ได้จัดโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ร่วมกันเพียงหมายเลขเดียว ซึ่งเป็นบริการใหม่ที่ให้บริการแบบรวม และให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและรวดเร็วแก่ประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน คุณอาจขอปรึกษาได้โดยทาง โทรศัพท์, ส่งข้อความ, ภาษามือ, การสนทนาออนไลน์, และด้วยภาษาต่างประเทศ ฯลฯ

·120 ดาซันคอลเซ็นเตอร์ ให้บริการคำปรึกษาในภาษาต่างประเทศ

- พนักงานผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ให้คำแนะนำโดยตรง หรือปรึกษาแบบ 3 คน คือมีล่ามแปลให้ใน 5 ภาษา (ภาษาอังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, เวียดนาม, มองโกเลีย
- เวลาให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00- 19.00 น.
- วิธีใช้บริการ : กดโทรศัพท์หมายเลข 120 →ARS หมายเลข 9 → เลือกภาษาโดยกดหมายเลขที่กำหนดไว้
(หมายเลข 1 : ภาษาอังกฤษ ▶ หมายเลข 2 : ภาษาจีน ▶ หมายเลข 3 : ภาษาญี่ปุ่น ▶ หมายเลข 4 : ภาษาเวียดนาม ▶ หมายเลข 5 : ภาษามองโกเลีย)
- เรื่องที่ให้คำปรึกษา : ข่าวสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน, ข่าวการท่องเที่ยว, การขนส่งมวลชน, การให้คำปรึกษาผ่านบุคคลลที่ 3 (ล่ามแปล) ฯลฯ

นอกจากนี้ 120 ดาซันคอลเซ็นเตอร์ยังมีผู้ให้คำปรึกษาเป็นชาวต่างชาติที่ให้คำปรึกษาได้โดยตรง สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ซึ่งจะให้คำแนะนำด้านข้อมูลทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือบริการปรึกษาด้านอื่น ๆ เช่น “แฮปปี้คอลเซอร์วิสสำหรับชาวต่างชาติ” ซึ่งเปิดให้บริการแล้วทางเว็บไซต์คุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกและขอใช้บริการได้

※ วิธีการสมัคร : เข้าไปในเว็บไซต์ ▶ 120 เรื่องราวที่ปรึกษา ▶ สมัครรับบริการแฮปปี้คอลเซอร์วิส สำหรับชาวต่างชาติ

ชื่อศูนย์ หมายเลขโทรศัพท์ ปรึกษาทางข้อความในโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์
120 ดาซันคอลเซ็นเตอร์ 120 ไม่มีรหัสเมือง ส่งข้อความมาที่เบอร์ 02-120 http://120dasan.seoul.go.kr

หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นประโยชน์

บริการข้อมูลทางราชการต่างๆ โทรศัพท์ บริการข้อมูลในชีวิตประจำวัน โทรศัพท์
120 ดาซันคอลเซ็นเตอร์ 120 ศูนย์ที่ปรึกษาด้านกฎหมายครอบครัวแห่งชาติ 1644-7077
ศูนย์ข้อมูลรวมสำหรับคนต่างชาติ 1345 พยากรณ์อุณหภูมิ-สภาพอากาศ 131
สำนักงานการจ้างงาน-การเริ่มต้นธุรกิจสำหรับครอบครัวหลากวัฒนธรรม กรุงโซล 02-845-5433 หมายเลขหลักของศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรม / ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับสตรีต่างชาติ 1577-1366
ศูนย์ที่ปรึกษาสำหรับสตรีต่างชาติในกรุงโซล 02-733-0120 (การไฟฟ้าแห่งประเทศเกาหลี)แจ้งเรื่องไฟ้ฟ้าขัดข้อง 123
คอลเซ็นเตอร์ของกระทรวงอนามัยและสวัสดิการ 129 แจ้งไฟ้ฟ้าขัดขัดภายในบ้าน(บริษัทการไฟฟ้าและความปลอดภัยแห่งประเทศเกาหลี) 1588-7500
โซลโกลบอลเซ็นเตอร์ 02-2075-4180 ปรึกษาเรื่องประกันสุขภาพแห่งชาติ 1577-1000
แจ้งเรื่องจารกรรม 111 สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 114
แจ้งเหตุอาชญากรรม, แจ้งเหตุทำร้ายเด็ก 112 สอบถามเวลาทั่วโลก 116
แจ้งเหตุด่วนทางทะเล 122 ข้อมูลการจราจร 1333
ปรึกษาเรื่องการเจ็บป่วยฉุกเฉิก – ข้อมูลโรงพยาบาล 1339 แจ้งการทำลายสภาพแวดล้อม 128
แจ้งเหตุไฟไหม้-หน่วยกู้ภัย-แพทย์เบื้องต้น-ภัยพิบัติการรักษาฉุกเฉิน- ข้อมูลโรงพยาบาล 119 แจ้งเรื่องน้ำประปาขัดข้อง 121
สถาบันช่วยเหลือด้านกฎหมายแห่งชาติ 132 นัดเวลารับขยะขนาดใหญ่ไปทิ้ง 1599-0903
แจ้งการฉ้อโกงเงิน 1332 ข้อมูลเกี่ยวกับไปรษณีย์ 1588-1300
แจ้งการลักลอบทำสิ่งผิดกฏหมาย 125 คอลเซ็นเตอร์ของสำนักงานการศึกษา กรุงโซล 1396
แจ้งการใช้ความรุนแรงในโรงเรียน – ความรุนแรงทางเพศ 117 แจ้งอุบัติเหตุเกี่ยวกับก๊าซ 1544-4500
แจ้งอาชญากรรมทุกอย่าง, ยาเสพติด 1301 ศูนย์ที่ปรึกษาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศแห่งชาติ 02-338-5801
แจ้งเด็กหาย ฯลฯ 182 โทรศัพท์สายด่วยฉุกเฉินสำหรับสตรี 1366
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1331 ศูนย์สิทธิมนุษยชนสตรีต่างชาติแห่งประเทศเกาหลี 02-3672-7559
คอลเซ็นเตอร์ศูนย์ข้อมูลรวมเรื่องระเบียบราชการ 110 ปรึกษาเรื่องเงินบำนาญ 1355
ศูนย์ที่ปรึกษาและสวัสดิการเยาวชน กรุงโซล 02-2285-1318 ศูนย์ข้อมูลสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติ 1330
สายด่วยเยาวชน (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด) 1388 ศูนย์จัดการข้อความทางอินเตอร์เน็ตที่ผิดกฎหมาย 118

TOP