• HOME
  • Thông tin cuộc sống
  • Tổng đài Dasan/số điện thoại hữu ích

Tổng đài Dasan/số điện thoại hữu ích Tổng đài Dasan/số điện thoại hữu ích Tổng đài Dasan/số điện thoại hữu ích

120 Tổng đài Dasan

·Truy cập trang web thành phố Seoul www.seoul.go.kr

Trang web thành phố Seoul phục vụ bằng 6 thứ tiếng (tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Espana). Tại đây bao gồm các thông tin đa dạng như tin tức thị chính, tham gia của người dân, hành chính điện tử, thông tin hành chính… và các nội dung người dân có thể tham gia vào việc thị chính của thành phố.

·Tổng đài Dasan 120 sẽ giúp đỡ các bạn

Tổng đài Dasan 120 là hệ thống giải đáp thắc mắc của người dân được lập mới trên cơ sở hợp nhất các số điện thoại hướng dẫn của thành phố Seoul và các UBND quận. Các nhân viên chuyên tư vấn của Tổng đài tư vấn nhanh chóng và chính xác các nội dung thắc mắc của người dân suốt 24 giờ / 365 ngày. Việc tư vấn có thể thực hiện qua điện thoại, tin nhắn, ngôn ngữ tín hiệu, tư vấn qua chat, tư vấn bằng tiếng nước ngoài…

·Hướng dẫn Dịch vụ tư vấn điện thoại tiếng nước ngoài của Tổng đài Dasan 120

- Là dịch vụ cung cấp tư vấn trực tiếp do nhân viên chuyên tư vấn thực hiện hoặc dịch vụ phiên dịch 3 bên với 5 ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Mông Cổ).
- Thời gian tư vấn : Từ Thứ Hai ~ Thứ Sáu, Sáng 9h ~ Chiều 7h
- Cách sử dụng : Nối kết điện thoại đến 120 ▶ ARS bấm số 9 ▶ Chọn số hướng dẫn theo ngôn ngữ Số 1: tiếng Anh / số 2: tiếng Trung Quốc /số 3: tiếng Nhật /số 4: tiếng Việt /số 5: tiếng Mông Cổ
- Nội dung tư vấn : Thông tin sinh hoạt, thông tin du lịch, giao thông đại chúng, phiên dịch 3 bên

Ngoài ra Tổng đài Dasan 120 còn cung cấp ‘Dịch vụ Cuộc gọi Hạnh phúc dành cho người nước ngoài’ do các nhân viên chuyên tư vấn tiếng nước ngoài trực tiếp gọi đến 1 ~ 2 lần / tuần, hỗ trợ dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin sinh hoạt Seoul. Có thể đăng ký tại http://120dasan.seoul.go.kr để sử dụng dịch vụ

※Cách đăng ký : Truy cập trang web ▶ Câu chuyện tư vấn 120 ▶ Đăng ký dịch vụ Cuộc gọi Hạnh phúc dành cho người nước ngoài)

Tên trung tâm Số điện thoại Tư vấn qua tin nhắn điện thoại di động Trang web
Tổng đài Dasan 120 120 không có mã vùng/td> Gửi tin nhắn đến 02- 120 http://120dasan.seoul.go.kr

số điện thoại hữu ích

Dịch vụ thông tin hành chính Số điện thoại Dịch vụ thông tin hành chính Số điện thoại
Tổng đài Dasan 120 120 Phòng tư vấn Luật gia đình Hàn Quốc 1644-7077
Trung tâm Hướng dẫn Tổng hợp dành cho người nước ngoài 1345 Dự báo thời tiết, khí tượng 131
Cơ quan trọng điểm hướng- khởi nghiệp gia đình đa văn hóa thành phố Seoul 02-845-5433 điện thoại trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa/Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp phụ nữ nhập cư 1577-1366
Trung tâm Tư vấn Phụ nữ Di trú Seoul 02-733-0120 Báo sửa chữa điện (Điện lực Hàn Quốc) 123
Tổng đài Phúc lợi & Y ế 129 Khai báo bất thường về thiết bị điện trong nhà ở (Tổng công ty An toàn điện Hàn Quốc) 1588-7500
Trung tâm Toàn cầu Seoul 02-2075-4180 Tư vấn bảo hiểm sức khỏe quốc dân 1577-1000
Khai báo gián điệp 111 Hướng dẫn số điện thoại 114
Khai báo tội phạm, Khai báo ngược đãi trẻ em 112 Hướng dẫn giờ trên thế giới 116
Báo khẩn cấp biển 122 Hướng dẫn thông tin giao thông 1333
Tư vấn bệnh cấp cứu - hướng dẫn bệnh viện 1339 Báo ô nhiễm môi trường 128
Thông tin hỏa hoạn-cứu hộ-cấp cứu- bá bệnh viện-y tế khẩn cấp o thiên tai Thông tin 119 Báo sửa chữa nước 121
Tổ chức Hỗ trợ Luật pháp Đại Hàn 132 Đăng ký bỏ rác cỡ lớn. 1599-0903
Khai báo lừa đảo tài chính 1332 Hướng dẫn khiếu nại bưu điện 1588-1300
Khai báo tội phạm buôn lậu 125 Tổng đài Sở giáo dục Seoul 1396
Khai báo bạo lực trường học - bạo lực tình dục 117 Báo sự cố khí ga 1544-4500
Khai báo ma túy, tội phạm tổng hợp 1301 Phòng tư vấn Bạo lực Tình dục Hàn Quốc 02-338-5801
Khai báo trẻ lạc 182 Điện thoại khẩn cấp dành cho phụ nữ 1366
Ủy ban Nhân quyền Quốc gia 1331 Trung tâm Nhân quyền Phụ nữ Di trú Hàn Quốc 02-3672-7559
Tổng đài Hướng dẫn Hành chính Tổng hợp Chính phủ 110 Tư vấn lương hưu quốc dân 1355
Trung tâm Phúc lợi Tư vấn Thanh thiếu niên 02-2285-1318 Trung tâm Hướng dẫn Tổng Công ty Du lịch Hàn Quốc 1330
Điện thoại thanh thiếu niên (24/24 trong cả năm) 1388 Trung tâm Đối phó Thư rác bất hợp pháp 118

TOP