• HOME
  • Хүүхэд бойжуулах мэдээлэл
  • Асран хүмүүжүүлэх тусламж
  • Сөүл хотын “Хүүхдийн асаргаа бойжилт” мэдээллийн цахим хуудас

Асран хүмүүжүүлэх тусламж Асран хүмүүжүүлэх тусламж Сөүл хотын “Хүүхдийн асаргаа бойжилт” мэдээллийн цахим хуудас

Сөүл хотын “Хүүхдийн асаргаа бойжилт” мэдээллийн цахим хуудас

Хүүхэд харах төвийн талаар мэдээлэл авч, хүүхэд асран бойжуулах үйлчилгээний талаар лавлаж, захиалга өгөх боломжтой нэгдсэн мэдээллийн цахим хуудас юм.

Хүүхэд харах төвд интернэтээр бүртгүүлэх үйлчилгээ
▶ Хүлээлгэнд бүртгүүлэх
▶ Цагаар, амралтын өдөр, 24 цагаар хардаг төвд интернэтээр бүртгүүлэх боломжтой.
Хүүхэд харах төвийн талаарх мэдээлэл
▶ Хүүхэд харах төвийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэснээр хүссэн газраа сонгох, хүүхдээ өгөх боломжийг олгоно.
Хүүхэд өсгөн бойжуулахтай холбоотой төрөл бүрийн мэдээлэл
▶ Хүүхдэд уншуулах ном, тоглох тоглоом, тоглох газар, эрүүл мэнд, тэжээллэг хоол хүнс зэрэг хэрэгтэй холбоотой мэдээ мэдээлэл хүргэнэ.

·Хүлээлгэнд бүртгүүлэх

- Интернэтээр хүүхэд харах төвд бүртгүүлэх үйлчилгээ. Бүртгүүлсний дараа тухайн төвийн ажилтан тантай холбогдоно. Мөн нэрээ баталгаажуулж цахим хуудсанд нэвтэрсний дараа бүртгэлийн байдлыг лавлах боломжтой.

※ Бүртгүүлэх

Цахим хуудсанд нэвтрэх Хүлээлгэнд бүртгүүлэх Төвөө сонгох Бүртгүүлэх хүсэлт илгээх

·Хүүхэд харуулах үйлчилгээнд урьдчилан захиалга өгөх

  • - Хүүхдээ тодорхой хугацааны турш харуулах хэрэгтэй болвол урьдчилан захиалга өгч болно. Захиалга хийсэн тэр даруй тухайн төв захиалгыг хүлээн авах бөгөөд хариуг төвд оруулахад бүртгүүлсэн утасны дугаараар илгээнэ.

TOP