• home
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร
  • การสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร
  • เว็บพอร์ทัลสำหรับการเลี้ยงดูบุตร ของกรุงโซล

ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร การสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร เว็บพอร์ทัลสำหรับการเลี้ยงดูบุตร ของกรุงโซล

เว็บพอร์ทัลสำหรับการเลี้ยงดูบุตร ของกรุงโซล

ไม่ว่าเมื่อไหร่ หรือที่ไหน คุณก็สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร, สถานรับเลี้ยงเด็ก, บริการเลี้ยงดูเด็ก ฯลฯ ได้จากเว็บพอร์ทัลที่ให้ข้อมูลเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรนี้

บริการจองสถานรับเลี้ยงเด็กแบบเรียลไทม์ทางอินเตอร์เน็ต
▶ สมัครสำรองสถานรับเลี้ยงเด็ก
▶ สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสถานรับเลี้ยงเด็ก เช็คการรับดูแลเด็กแบบรายชั่วโมง, ในวันหยุด, หรือแบบตลอด 24 ชั่วโมง และจองทางอินเตอร์เน็ต
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานรับเลี้ยงเด็ก
▶ ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานรับเลี้ยงเด็กอย่างละเอียด และสามารถเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กได้อย่างสะดวก
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรที่หลากหลาย
▶ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือดี ๆ ที่ขอแนะนำ, การละเล่น, สถานที่ที่สามารถไปแวะชม, การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี, ข้อมูลทางโภชนาการ และข้อมูลอีกมากมายเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็ก

·การสมัครสำรองสถานรับเลี้ยงเด็ก

- เป็นระบบการสมัครลงชื่อรอเพื่อขอใช้บริการในสถานรับเลี้ยงเด็กล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต สามารถโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามผลการสำรองจากสถานรับเลี้ยงเด็กนั้น ๆ หรือใส่ชื่อเข้าสู่ระบบแล้วเข้าไปสอบถามผลทางอินเตอร์เน็ตได้

※ วิธีการสำรองที่

เข้าสู่เว็บไซต์ สมัครลงชื่อรอเข้าใช้บริการ สอบถามสถานรับเลี้ยงเด็ก ลงชื่อเพื่อสำรองที่

·การจองบริการดูแลเด็ก

  • - หากต้องการฝากบุตรไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กในเวลาพิเศษ คุณสามารถจองเวลาไว้ล่วงหน้าได้ เมื่อทำการจองเวลา ใบสมัครจองเวลาจะถูกส่งไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กในทันที คุณจะได้รับผลแจ้งการสำรองเวลาให้ทราบทางโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้

TOP