• HOME
  • Thông tin nuôi dạy trẻ
  • hỗ trợ sinh đẻ
  • Dịch vụ Cổng thông tin Nuôi dạy con cái thành phố Seoul

hỗ trợ sinh đẻ hỗ trợ sinh đẻ Dịch vụ Cổng thông tin Nuôi dạy con cái thành phố Seoul

Dịch vụ Cổng thông tin Nuôi dạy con cái thành phố Seoul

Là hệ thống cổng thông tin nuôi dạy con tổng hợp có thể kiểm tra thông tin về các nhà trẻ, tìm và đặt sử dụng dịch vụ nuôi dạy trẻ… tại bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào.

Dịch vụ sử dụng internet trực tiếp đặt trước nhà trẻ
▶ Có thể đăng ký danh sách chờ vào học tại nhà trẻ
▶ Có thể đặt gửi trẻ tại nhà trẻ theo giờ, chăm trẻ ngày nghỉ / 24 tiếng qua internet
Cung cấp thông tin nhà trẻ
▶ Cung cấp chi tiết thông tin về nhà trẻ, mang lại sự thuận tiện khi lựa chọn cơ sở và sử dụng
Cung cấp thông tin nuôi dạy con đa dạng
▶ Cung cấp thông tin nuôi dạy con đa dạng như sách nên đọc, trải nghiệm trò chơi, địa điểm vui chơi, thường thức về sức khỏe, thông tin dinh dưỡng…

·Đăng ký sổ chờ vào học ở nhà trẻ

- Là hệ thống đặt danh sách chờ vào học ở nhà trẻ qua internet. Kết quả sau khi đặt danh sách chờ có thể kiểm tra bằng cách nhận liên lạc từ người phụ trách hoặc tìm kiếm kết quả sau khi đăng nhập bằng tên thật.

※ Cách đăng ký

Truy cập trang chủ đăng ký sổ chờ nhập học tìm trường đăng ký đặt trước

·Đặt dịch vụ chăm sóc

  • - Có thể đặt gửi trẻ tại nhà trẻ trong thời gian chỉ định đặc biệt. Khi đặt hẹn, nội dung đặt hẹn sẽ được chuyển trực tiếp đến nhà trẻ đó và có thể nhận kết quả qua điện thoại đã đăng ký khi nhập học.

TOP