• HOME
  • Thông tin đa văn hóa
  • Chương trình hỗ trợ
  • Chương trình thích nghi sớm

Chương trình hỗ trợ Chương trình hỗ trợ Chương trình thích nghi sớm

Chương trình thích nghi sớm

Là chương trình cung cấp thông tin về luật, chế độ cơ bản, thông tin thích nghi xã hội của Đại Hàn Dân Quốc bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của người nước ngoài để giúp người nước ngoài có dự định cư trú dài hạn sớm ổn định cuộc sống trong thời kỳ đầu mới nhập cảnh.

·Đối tượng tham gia tự do

Loại hình cư trú Nội dung
Du học sinh nước ngoài theo học tại các trường đại học Hàn Quốc (D-2) và học sinh học ngôn ngữ (D-4-1)...
Người nước ngoài ở khu vực mật độ người nước ngoài cao Người nước ngoài cư trú ở khu vực có mật độ người nước ngoài cao
Nghệ sỹ nước ngoài Nghệ sỹ nước ngoài có visa cư trú Nghệ thuật – Giải trí biểu diễn tại cơ sở thuộc ngành khách sạn, giải trí (E-6-2)
Người nhập cư qua hôn nhân Vợ/ chồng người nước ngoài của công dân Hàn Quốc nhập cảnh lần đầu bằng visa ngắn hạn
Người nhập cư qua hôn nhân được khuyến khích tham dự cùng với vợ/ chồng
Con em nhập cảnh giữa chừng Người nước ngoài là con ở độ tuổi vị thành niên của người nhập cư qua hôn nhân sinh ra ở nước ngoài và nhập cảnh, cư trú tại Hàn Quốc trong quá trình trưởng thành (F-1-52, F-2-2)

·Đối tượng có nghĩa vụ tham gia: Kiều bào có quốc tịch nước ngoài

Loại hình cư trú Đến thăm và làm việc (H-2), người có dự định đăng ký Người nước ngoài... Ngày thi hành
Nhập cảnh mới Người lần đầu tiên nhập cảnh Hàn Quốc, có dự định đăng ký người nước ngoài với tư cách Đến thăm và Làm việc (H-2) Từ tháng 1. 9. 2014 (đang thi hành)
Tái nhập cảnh hoặc thay đổi tư cách cư trú

Người xuất cảnh và tái nhập cảnh sau khi hết thời hạn visa Đến thăm và Làm việc (H-2) có dự định đăng ký ngườ inước ngoài với tư cách Đến thăm và Làm việc (H-2-7)

Người cư trú tại Hàn Quốc có dự định xin cấp phép thay đổi tư cách cư trú sang visa Đến thăm và Làm việc (H-2-99)

Từ ngày 1. 7. 2016 (dự định thi hành)*

※ Ví dụ: Người hết hạn visa Đến thăm và Làm việc (H-2) nếu có dự định đăng ký người nước ngoài vào ngày 1. 7. 2016 thì phả ihoàn tất Chương trình Thích khi sớm trước ngày 1. 7. 2016

- Thời kỳ đăng ký : Theo nguyên tắc phải tham gia trước khi đăng ký người nước ngoài hoặc thời gian mới nhập cảnh khi thời gian cư trú dưới 1 năm, tuy nhiên không có giới hạn về mặt thời hạn cư trú
- Cách đăng ký : Đăng ký hội viên tại Mạng Thông tin Hội nhập Xã hội (www.socinet.go.kr) và đăng ký trực tuyến
- Lợi ích khi hoàn tất chương trình : Được gia hạn 2 năm khi gia hạn thời hạn cư trú lần đầu tiên
- Lịch vận hành chương trình và địa điểm giáo dục
▶ Thời kỳ : Phải kiểm tra tại Mạng Thông tin Hộ inhập Xã hội ,1 lần tham gai (3 tiếng) được xem là hoàn tất chương trình
▶ Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ Thích nghi sớm (hoặc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh) trên toàn quốc

- Nội dung chương trình

프로그램내용

TOP