• HOME
  • Thông tin nuôi dạy trẻ
  • Chuẩn bị nhập học tiểu học
  • Chuẩn bị nhập học

Chuẩn bị nhập học tiểu học Chuẩn bị nhập học tiểu học Chuẩn bị nhập học

Hệ thống giáo dục của Hàn Quốc

Hệ thống giáo dục của Hàn Quốc gồm có giáo dục tiểu học (TH) - trung học cơ sở (THCS) - trung học phổ thông (THPT) - đại học. Trong đó giáo dục tiểu học (6 năm) và THCS (3 năm) là bắt buộc. Chương trình giáo dục bắt buộc miễn phí, tuy nhiên trường hợp học tại trường tiểu học và THCS tư nhân thì phải nộp học phí.

Chế độ nhà trường Độ tuổi Trường học Thời hạn
Giáo dục Tiểu học 6 ~ 11 Trường TH 6 năm
Giáo dục Trung học 12 ~ 14
15 ~ 17
Trường THCS
Trường THPT
3 năm
3 năm
Giáo dục Đại học Trên 18 năm Trường đại học, cao đẳng
Cao học
Đại học (4 năm), cao đẳng (2 năm)
2~5năm

Chuẩn bị nhập học tiểu học

Gia đình có trẻ em 6 tuổi sẽ được nhận Giấy báo Nhập học hoặc được cấp trên trang chủ của thành phố Seoul trong khoảng từ tháng 12 đến tháng 1. Gấiy báo Nhập học là giấy thông báo con em bạn đã đến tuổ i đi học, hãy hỏi tại trung tâm cư dân nơi cư trú nếu bạn không nhận được. Trường hợp đã nhận được Giấy báo Nhập học nhưng có lý do khó thể đi học thì có thể đăng ký ‘Hoãn học’ bằng cách nộp Đơn trình bày lý do của người bảo trợ và Đơn xin hoãn Nhập học tại trung tâm dân cư. Thời gian hoãn học tối đa là 1 năm. Trước khi nhập học có buổi tập hợp dự bị để xác nhận trẻ đi học và truyền đạt những nội dung lưu ý phụ huynh và học sinh cần biết, do đó bạn cần kiểm tra ngày giờ ghi trên Giấy báo Nhập học và mang theo Giấy chứng nhận Tiêm chủng đến tham gia.

※ Cách nhận thông báo nhập học online

rTang chủ thành phố Seoul e - application m ẫu (online) p hát hành

TOP