• HOME
  • Хүүхэд бойжуулах мэдээлэл
  • Өвдвөл яах вэ?
  • Өвдсөн үед хандах эмнэлэгүүд/Эрүүл мэндийн төв

Өвдвөл яах вэ? Өвдвөл яах вэ? Өвдсөн үед хандах эмнэлэгүүд/Эрүүл мэндийн төв

Өвдсөн үед хандах эмнэлэгүүд

Эмнэлэгийн байгууллагыг ерөнхийд нь гадуур эмчилгээ хийдэг ба хэвтүүлж эмчилгээ хийдэг эмнэлэг гэж ангилдаг. Гадуур эмчилгээ хийдэг эмнэлэгт эрүүл мэндийн төв, амбультор эмнэлэг, шүдний амбультор эмнэлэг, уламжлалт амбультор эмнэлэг багтдаг бол хэвтүүлж эмчилгээ хийдэг эмнэлэгт хэвтэх тасагтай шүдний эмнэлэг, уламжлалт эмнэлэг, өндөр настны эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлэг багтдаг. Нэгдсэн эмнэлэг нь бүх төрлийн үзлэг эмчилгээний тасаг, үндсэн орон тооны эмчтэй байдаг

Хэн нэгэн гэнэт өвдөх юм уу
гэмтсэн бол 119 дугаар луу
яриарай. 119 Аврах багийнхан үнэ
төлбөргүй үйлчилнэ. Эмнэлэг болон эмийн санд очихдоо эрүүл
мэндийн даатгалын дэвтрээ авч явах хэрэгтэй.
Нарийн заавартай эмийг эмчийн жоргүйгээр
худалдан авах боломжгүй.
(Ханиадны эм, хоол шингээх бэлдмэл, өвчин
намдаах эм зэрэг энгийн эмийг жоргүй авч
болно)

Эрүүл мэндийн төв

Эрүүл мэндийн төвд анхан шатны үзлэг эмчилгээ, шүдний үзлэг эмчилгээ, эмэгтэйчүүдийн үзлэг эмчилгээ, эрүүл мэндийн шинжилгээ, архаг өвчнөөс сэргийлэх хөтөлбөр, гадаад иргэдэд зориулсан үзлэг эмчилгээ зэргийг хийдэг. Эрүүл мэндийн төв тус бүрийн үзлэг эмчилгээнд хамрагдах арга, ажиллах цаг харилцан адилгүй тул утсаар урьдчилан лавлах буюу цахим хуудаснаас харсны дараа очихыг зөвлөе.
Дүүргүүдийн Эрүүл мэндийн төвийн цахим хуудас ашиглах үндсэн гадаад хэл нь англи хэл. Үүнээс гадна вьетнам хэл, япон хэл зэрэг дээд тал нь 4 хэлээр орчуулан бэлтгэдэг. Эрүүл мэндийн төвүүд дээр гадаадын олон хэлээр бэлтгэн хэвлэсэн танилцуулга тавьсан байдаг.

※ Эрүүл мэндийн төвийн нэгдсэн мэдээллийн систем
Сөүл хотын болон бусад орон нутгийн Эрүүл мэндийн төвийн талаарх мэдээллийг Нийтийн эрүүл мэндийн сүлжээ(www.g-health.kr) цахим хуудаснаас аваарай.

Дүүргүүдийн Эрүүл мэндийн төв

Эрүүл мэндийн төвийн нэр Хаяг Утасны дугаар Цахим хуудас
Жунну дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
Жунну дүүрэг, Жахамүнь
ру 19 гил 36
02-2148-3520 http://health.jongno.go.kr
Жунну дүүргийн Эрүүл
мэндийн төвийн салбар
Жунну дүүрэг, Жибун ру 5
гил 7-5
02-2148-3666
Жунну дүүргийн Эрүүл
мэндийн төвийн салбар
Жүн дүүрэг, Дасань ру 39
гил 16
02-3396-5555 http://health.junggu.seoul.kr
Жүн дүүргийн Жүнним
дэх салбар
Жүн дүүрэг, Сосумүнь ру
6 гил 16
02-3396-6433
Юнсань дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
Юнсань дүүрэг, Нугсапён
өргөн чөлөө 150
02-2199-8012 http://health.yongsan.go.kr
Юнсань дүүргийн
Вонхюру дахь салбар
Юнсань дүүрэг, Вонхю ру
1 га 26-15
02-2199-8015
Сондун дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
Сондун дүүрэг, Мажан
ру, 23 гил 10
02-2286-7000 http://bogunso.sd.go.kr
Сондун дүүргийн Гөмху
дахь салбар
Сондун дүүрэг, Гөмху ру
114
02-2286-7103
Сондун дүүргийн Сонсү
дахь салбар
Сондун дүүрэг, Сөүлсүп
гил 54
02-2286-7172
Гуанжинь дүүргийн
Эрүүл мэндийн төв
Гуанжинь дүүрэг, Жаяан
ру 117
02-450-1114 http://www.gwangjin.go.kr/health/index.jsp
Гуанжинь дүүргийн
Жүнгуг дахь салбар
Гуанжинь дүүрэг,
Гингуран ру 110
02-450-1424
Дундэмүн дүүргийн
Эрүүл мэндийн төв
Дундэмүнь дүүрэг,
Чоноху өргөн чөлөө 145
02-2127-5365 http://health.ddm.go.kr
Дундэмүн дүүргийн Эрүүл мэндийн
шинжилгээ оношлогооны төв
Дундэмүнь дүүрэг, Имүнь ру 30
гил 29
02-2127-5349
Жүннан дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
Жүннан дүүрэг,
Бунхуасань ру 179
02-2094-0710 http://www.healthcare.go.kr
Жүннан дүүргийн
Мёньмуг дахь салбар
Жүннан дүүрэг, Сагажон
ру 51 гил 48
02-2094-0940
Сонбүг дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
Сонбүг дүүрэг, Хуаран ру
65
02-920-1971 http://bogunso.seongbuk.go.kr
Сонбүг дүүргийн
Дунсонь дахь салбар
Сонбүг дүүрэг, Ариран ру
3 гил 8
02-920-2886
Ганбүг дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
Ганбүг дүүрэг, Ханачонь
ру 897
02-901-7600 http://www.ehealth.or.kr
Ганбүг дүүргийн
Самсагсань дахь салбар
Ганбүг дүүрэг, Самян ру
19 гил 154
02-901-7645
Дубун дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
Дубун дүүрэг, Банхаг ру 3
гил 117
02-2091-4600 http://health.dobong.go.kr
Нувонь дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
Нувонь дүүрэг,
Нухэру 437
02-2116-3115 http://www.nowon.kr/health
Нувонь дүүргийн Волгье
дэх салбар
Нувонь дүүрэг, Волгье ру
378
02-2116-3116
Өньпён дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
Өньпён дүүрэг, Өньпён
ру 195
02-351-8114 http://health.ep.go.kr
Өньпён дүүргийн
Бүлгуан дахь салбар
Өньпён дүүрэг, Ёньсо ру
34 гил 11
02-351-8660
Содэмүнь дүүргийн
Эрүүл мэндийн төв
Содэмүнь дүүрэг, Ёньхи ру 242 02-330-1801 http://health.sdm.go.kr
Содэмүнь дүүргийн
Хун-өнь дэх салбар
Содэмүнь дүүрэг, Сэгомжон ру
1 гил 45
02-3140-8338
Содэмүнь дүүргийн
Чонёнь дахь салбар
Содэмүнь дүүрэг,
Дуннибмүнь ру 27
02-3240-8331
Содэмүн дүүргийн Гажуа
дахь салбар
Содэмүнь дүүрэг, Сүсэг ру
100-55
02-3240-8365
Содэмүн дүүргийн Гажуа
дахь салбар
Мапу дүүрэг, Волдкоб ру 212 02-3153-9020 http://health.mapo.go.kr
Мапу дүүргийн Соган
дахь салбар
Мапу дүүрэг, Дугмаг ру 165 02-3153-6710
Янчонь дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
Янчонь дүүрэг, Мугдунсо ру
339
02-2620-3114 http://health.yangcheon.go.kr
Янчонь дүүргийн
Шинэволь дахь салбар
Янчонь дүүрэг, Гару гунвонь
ру 146
02-2603-0162
Гансо дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
Гансо дүүрэг, Гунхан өргөн
чөлөө 561
02-2600-5800 http://www.gangseo.seoul.kr/site/health
Гансо дүүргийн Хуагуг
дахь салбар
Гансо дүүрэг, Волжон ру 30
гил 96
02-2600-5351
Гүрү дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
Гүру дүүрэг, Гүру жүн-ань ру
28 гил 66
02-860-3228 http://www.guro.go.kr/health
Гөмчонь дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
Гөмчонь дүүрэг, Шихөн өргөн
чөлөө 73 гил 70
02-2627-2422 http://bogunso.geumcheon.go.kr
Гөмчонь дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
Ёндөнпу дүүрэг, Дансань ру
123
02-2670-3114 http://www.ydp.go.kr/health
Ёндөнпу дүүргийн Эрүүл
мэндийн төвийн салбар
Ёндөнпу дүүрэг, Дижитал ру,
441
02-2670-4858
Дунжаг дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
Дунжаг дүүрэг, Жансөнбэги
ру 10 гил 42
02-820-1423 http://healthcare.dongjak.go.kr
Дунжаг дүүргийн Садан
дахь салбар
Дунжаг дүүрэг, Садан ру
255-2
02-820-9214
Гуанаг дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
Гуанаг дүүрэг, Гуанаг ру 145 02-879-7010 http://health.gwanak.go.kr
Гуанаг дүүргийн Нангуг
дахь салбар
Гуанаг дүүрэг, Нангуг ру 162 02-879-7231
Сочу дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
Сочу дүүрэг, Намбүсүньхуань
ру 2584
02-2155-8114 http://www.seocho.go.kr
Сочу дүүргийн Банбэ
дахь салбар
Сочу дүүрэг, Банбэ ру 149 02-2155-8151
Ганнам дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
Ганнам дүүрэг, Самсон ру 628 02-3423-7200 http://health.gangnam.go.kr
Ганнам дүүргийн Сүсо
дахь салбар
Ганнам дүүрэг, Бамгугэ ру
гил 52
02-3423-7172
Сунпа дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
Сунпа дүүрэг, Олимпик ру
326
02-2147-2000 http://ehealth.songpa.go.kr
Сунпа дүүргийн Го-ёо
дахь салбар
Сунпа дүүрэг, Янсань ру 5 02-2147-4855
Гандун дүүргийн Эрүүл
мэндийн төв
Гандун дүүрэг, Соннэ ру 45 02-3425-8500 http://health.gangdong.go.kr
Гандун дүүргийн Ган-ил
дахь салбар
Гандун дүүрэг, Арисү ру 93 гил
9-14
02-3425-6884

TOP