• HOME
  • Impormasyong Pangangalaga para sa mga Bata
  • Ang batang may sakit
  • Ospital/Health Center

Ang batang may sakit Ang batang may sakit Ospital/Health Center

Mga Ospital na Maaaring Bisitahin kapag Maysakit

Mayroong mga institusyong medikal na tumitingin sa mga pasyenteng hindi na kailangang i-confine (outpatient) gaya ng health center, klinika, mga klinika ng dentista, oriental medicine clinic, at iba pa. Ang iba namang institusyong medikal ang namamahala sa mga pasyenteng kailangang i-confine. Ilan sa mga institusyong medikal na ito ay ospital, dental hospital, oriental medicine hospital, sanitorium, general hospital, at iba pa. May mga espesyalista sa mga general hospital na gumagamot ng mga partikular na sakit.

Kapag may emergency patient,
tumawag sa 119. Libre ang
paggamit ng 119, na serbisyong
pangkagipitan. Kinakailangan ninyong dalhin ang inyong health insurance
card kapag pupunta sa mga institusyong medikal at botika.
Kapag wala kayong dalang reseta ng gamot, hindi kayo
makakabili ng mga natatanging gamot (specialized medicines).
(Subalit maaari kayong bumili ng mga ordinaryong gamot
gaya ng gamot sa sipon, gamot sa hindi natunawan, pain
reliever, atbp.)

Health Center

May iba’t ibang serbisyong inihahandog sa mga health center gaya ng pangunang paggamot, pagsusuri ng bibig, mga serbisyong medikal para sa mga nanay, pagsusuri ng kalusugan, pangangasiwa ng pagpigil sa pagkalat ng mga nakahahawang sakit, at mga serbisyong medikal para sa mga dayuhan, atbp. Dahil iba-iba ang paraan ng paggamit ng serbisyo at panahon ng paggamit ng serbisyo sa bawat sentrong pangkalusugan (health center), makabubuti kung tatawagan ninyo sila o kaya nama’y titingnan ito sa homepage ng sentro.
Karaniwan sa mga homepage ng mga sentrong pangkalusugan ay may bersyon sa Ingles, at ang iba nama’y nakasalin sa 4 na wika kabilang na ang wikang Vietnamese, Hapon, at iba pa. May mga polyeto rin ang sentrong pangkalusugan na nakasalin sa iba’t ibang wika.

※ Integrated Information System ng Health Center
Maaari ninyong makita ang impormasyon tungkol sa mga health center sa buong bansa kasama na ang mga health center sa Seoul sa portal ng pampublikong kalusugan(www.g-health.kr) .

Kalagayan ng Health Center sa bawat Distrito

Pangalan ng Health Center Address Telepono Homepage
Jongno-gu Health Center 36, Jahamun-ro 19-gil, Jongno-gu 02-2148-3520 http://health.jongno.go.kr
Jongno-gu Health Center Branch Office 7-5, Jibong-ro 5-gil, Jongno-gu 02-2148-3666
Jung-gu Health Center 16, Dasan-ro 39-gil, Jung-gu 02-3396-5555 http://health.junggu.seoul.kr
Jung-gu Jungnim Health Center Branch Office 16, Seosomun-ro 6-gil, Jung-gu 02-3396-6433
Yongsan-gu Health Center 150, Noksapyeong-daero, Yongsan-gu 02-2199-8012 http://health.yongsan.go.kr
Yongsan-gu Wonhyo-ro Health Center Branch Office 26-15, Wonhyo-ro 1-ga, Yongsan-gu 02-2199-8015
Seongdong-gu Health Center 10, Majang-ro 23-gil, Seongdong-gu 02-2286-7000 http://bogunso.sd.go.kr
Seongdong-gu Geumho Health Center Branch Office 114, Geumho-ro, Seongdong-gu 02-2286-7103
Seongdong-gu Seongsu Health Center Branch Office 54 Seoulsup-gil, Seongdong-gu 02-2286-7172
Gwangjin-gu Health Center 117, Jayang-ro, Gwangjin-gu 02-450-1114 http://www.gwangjin.go.kr/health/index.jsp
Gwangjin-gu, Junggok Health Center Branch Office 110, Gingorang-ro, Gwangjin-gu 02-450-1424
Dongdaemun-gu Health Center 145, Cheonho-daero, Dongdaemun-gu 02-2127-5365 http://health.ddm.go.kr
Dongdaemun-gu Health Promotion Center 29, Imun-ro 30-gil, Dongdaemun-gu 02-2127-5349
Jungnang-gu Health Center 179, Bonghwasan-ro, Jungnang-gu 02-2094-0710 http://www.healthcare.go.kr
Jungnang-gu Myeonmok Health Center Branch Office 48, Sagajeong-ro 51-gil, Jungnang-gu 02-2094-0940
Seongbuk-gu Health Center 65, Hwarang-ro, Seongbuk-gu 02-920-1971 http://bogunso.seongbuk.go.kr
Seongbuk-gu Dongseon Health Center Branch Office 8, Arirang-ro 3-gil, Seongbuk-gu 02-920-2886
Gangbuk-gu Branch Office 897, Hancheon-ro, Gangbuk-gu 02-901-7600 http://www.ehealth.or.kr
Gangbuk-gu Samsaksan Health Center Branch Office 154, Samyang-ro 19-gil, Gangbuk-gu 02-901-7645
Dobong-gu Health Center 117, Banghak-ro 3-gil, Dobong-gu 02-2091-4600 http://health.dobong.go.kr
Nowon-gu Health Center 437, Nohae-ro, Nowon-gu 02-2116-3115 http://www.nowon.kr/health
Nowon-gu Wolgye Health Center Branch Office 378, Wolgye-ro, Nowon-gu 02-2116-3116
Eunpyeong-gu Health Center 195, Eunpyeong-ro, Eunpyeong-gu 02-351-8114 http://health.ep.go.kr
Eunpyeong-gu Bulgwang Health Center Branch Office 11, Yeonseo-ro 34-gil, Eunpyeong-gu 02-351-8660
Seodaemun-gu Health Center 242, Yeonhui-ro, Seodaemun-gu 02-330-1801 http://health.sdm.go.kr
Seodaemun-gu Hongeun Health Center Branch Office 45, Segeomjeong-ro 1-gil, Seodaemun-gu 02-3140-8338
Seodaemun-gu Cheonyeon Health Center Branch Office 27, Dongnimmun-ro, Seodaemun-gu 02-3240-8331
Seodaemun-gu Gajwa Health Center Branch Office 100-55, Susaek-ro, Seodaemun-gu 02-3240-8365
Mapo-gu Health Center 212, World Cup-ro, Mapo-gu 02-3153-9020 http://health.mapo.go.kr
Mapo-gu Seogang Health Center Branch Office 165, Dongmak-ro, Mapo-gu 02-3153-6710
Yangcheon-gu Health Center 339, Mokdongseo-ro, Yangcheon-gu 02-2620-3114 http://health.yangcheon.go.kr
Yangcheon-gu Sinwol Health Center Branch Office 146, Garogongwon-ro, Yangcheon-gu 02-2603-0162
Gangseo-gu Health Center 561, Gonghang-daero, Gangseo-gu 02-2600-5800 http://www.gangseo.seoul.kr/site/health
Gangseo-gu, Hwagok Health Center Branch Office 96, Woljeong-ro 30-gil, Gangseo-gu 02-2600-5351
Guro-gu Health Center 66, Gurojungang-ro 28-gil, Guro-gu 02-860-3228 http://www.guro.go.kr/health
Geumcheong-gu Health Center 70, Siheung-daero73-gil, Geumcheon-gu 02-2627-2422 http://bogunso.geumcheon.go.kr
Yeongdeungpo-gu Health Center 123, Dangsan-ro, Yeongdeungpo-gu 02-2670-3114 http://www.ydp.go.kr/health
Yeongdeungpo-gu Health Center 441, Digital-ro, Yeongdeungpo-gu 02-2670-4858
Dongjak-gu Health Center 42, Jangseungbaegi-ro 10-gil, Dongjak-gu 02-820-1423 http://healthcare.dongjak.go.kr
Dongjak-gu Sadang Health Center Branch Office 255-2, Sadang-ro, Dongjak-gu 02-820-9214
Gwanak-gu Health Center 145, Gwanak-ro, Gwanak-gu 02-879-7010 http://health.gwanak.go.kr
Gwanak-gu Nangok Health Center Branch Office 162, Nangok-ro, Gwanak-ro 02-879-7231
Seocho-gu Health Center 2584, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu 02-2155-8114 http://www.seocho.go.kr
Seocho-gu Bangbae Health Center Branch Office 149, Bangbae-ro, Seocho-gu 02-2155-8151
Gangnam-gu Health Center 628, Samseong-ro, Gangnam-gu 02-3423-7200 http://health.gangnam.go.kr
Gangnam-gu Suseo Health Center Branch Office 52, Bamgogae-ro 1-gil, Gangnam-gu 02-3423-7172
Songpa-gu Health Center 326, Olympic-ro, Songpa-gu 02-2147-2000 http://ehealth.songpa.go.kr
Songpa-gu Geoyeo Health Center Branch Office 5, Yangsan-ro, Songpa-gu 02-2147-4855
Gangdong-gu Health Center 45, Seongnae-ro, Gangdong-gu 02-3425-8500 http://health.gangdong.go.kr
Gangdong-gu Gangil Health Center Branch Office 9-14, Arisu-ro 93-gil, Gangdong-gu 02-3425-6884

TOP