• HOME
  • Mga Bakanteng Trabaho
  • Pangunahing Institusyon sa Seoul na Nagbibigay ng Pagsasanay para sa Paghahanap ng Trabaho at Pagnenegosyo

Pangunahing Institusyon sa Seoul na Nagbibigay ng Pagsasanay para sa Paghahanap ng Trabaho at Pagnenegosyo Pangunahing Institusyon sa Seoul na Nagbibigay ng Pagsasanay para sa Paghahanap ng Trabaho at Pagnenegosyo Pangunahing Institusyon sa Seoul na Nagbibigay ng Pagsasanay para sa Paghahanap ng Trabaho at Pagnenegosyo

Pangunahing Institusyon sa Seoul na Nagbibigay ng Pagsasanay para sa Paghahanap ng Trabaho at Pagnenegosyo

Napili ang Yeongdeungpo-gu Multicultural Family Support Center, na nasa Timog-Kanlurang bahagi ng Seoul kung saan naninirahan ang karamihan ng mga pamilyang multikultural, bilang “Pangunahing Institusyon sa Seoul na Nagbibigay ng Pagsasanay sa Pagtatrabaho at Pagnenegosyo para sa mga Pamilyang Multikultural.” Naglagay sila dito ng counter para tulungan ang mga imigranteng ikakasal sa kanilang paghahanap ng trabaho at pagsisimula ng negosyo.Dito, hindi lamang sila naghahandog ng mga pang-edukasyong pagsasanay para sa pagtatrabaho at pagnenegosyo ng mga imigranteng ikakasal kundi nagbibigay din sila ng konsultasyon tungkol sa trabaho, nagbibigay ng mga referral sa trabaho, at nagsasagawa ng “follow-up management.” Ang mga imigranteng ikakasal na naghahanap ng trabaho o kaya’y nais magsimula ng negosyo ay maaaring magpakonsulta sa pamamagitan ng telepono o personal na pagbisita sa sentro para sa “one-on-one consultation” at malalimang pagpapayo.

· Pangalan ng Sentro
Seoul job seeking and business start-ups organization (Yeongdeungpo-gu Multicultural Family Support Center)
· Address
4F, 24-5, Yeongdeungpo-ro 84-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul
· Telepono
02-845-5433
· Website address
http://www.mcfamily.or.kr

Employment training program para sa mga migranteng kababaihan sa Seoul

No.1 Pangalan ng Organisasyon Address Telepono Nilalaman
1 Nambu Women Development Center 23, Doksan-ro 50-gil, Geumcheon-gu 02-802-0922 Multicultural Consultants - Quota: 15
2 Jungnang Female Workforce Development Center Daerim Plaza, 20, Mangu-ro 32-gil, Jungnang-gu 02-3409-1948 Sewing assistant training course - Quota: 15
3 Gangseo Female Workforce Development Center Hwagok Bldg., 134, Kkachisan-ro, Gangseo-gu 02-2692-4549 BtoC open market startup & global seller training courses - Quota: 15
4 Gangnam Women Capability Development Center Nonhyeon 2-dong Community Service Center, 17, Hakdong-ro 43-gil, Gangnam-gu 02-544-8440 Tourist guide training course - Quota: 25 (15 for Chinese and 10 for people with other nationalities)
5 Yeongdeungpo-gu Multicultural Family Support Center 4F, 24-5, Yeongdeungpo-ro 84-gil, Yeongdeungpo-gu 02-845-5433 Tourist guide certification course
6 Seobu Women Development Center 371, Nambusunhwan-ro, Yangcheon-gu 02-2607-8791 International medical tour coordinator training course - Quota: 22 persons
7 Bukbu Women Development Center 50, Dongil-ro 207-gil, Nowon-gu 02-972-5506 Postpartum caretaker training course - Quota: 15 persons
8 Dongjak Female Workforce Development Center 299, Sadang-ro, Dongjak-gu 02-525-1121 International medical tour coordinator training course - Quota: 20 persons

※ Ang impormasyon sa itaas ay maaaring magbago.

TOP