• HOME
  • Thông tin việc làm
  • Cơ quan giới thiệu việc làm và khởi nghiệp trọng điểm thành phố Seoul

Cơ quan giới thiệu việc làm và khởi nghiệp trọng điểm thành phố Seoul Cơ quan giới thiệu việc làm và khởi nghiệp trọng điểm thành phố Seoul Cơ quan giới thiệu việc làm và khởi nghiệp trọng điểm thành phố Seoul

Cơ quan giới thiệu việc làm và khởi nghiệp trọng điểm thành phố Seoul

Thành phố Seoul chọn Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa quận Yeongdeungpo nằm ở phía Tây Nam Seoul, nơi có mật độ gia đình đa văn hóa cư trú cao làm ‘Cơ quan trọng điểm tìm việc - khởi nghiệp gia đình đa văn hóa thành phố Seoul’, mở mới quầy hỗ trợ tổng hợp tìm việc - khởi nghiệp để hỗ trợ phụ nữ kết hôn nhập cư tìm việc và khởi nghiệp qua 1 cửa. Tại đây chuyên hỗ trợ tất cả các chương trình liên quan đến việc làm như mở các chương trình dạy nghề - khởi nghiệp cho đến tư vấn nghề nghiệp, liên kiết tìm việc, quản lý lâu dài. Những phụ nữ kết hôn nhập cư mong muốn tìm việc / khởi nghiệp hãy gọi điện hoặc đến trực tiếp để được tư vấn 1:1 và tư vấn cụ thể và hưởng các dịch vụ mong muốn.

· Tên trung tâm
Cơ quan giới thiệu việc làm và khởi nghiệp trọng điểm thành phố Seoul (Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa quận Yeongdeungpo)
· Địa chỉ
Tầng 4 24-5 Yeongdeungpo-ro 84 gil, quận Yeongdeungpo, Seoul
· Số điện thoại
02-845-5433
· Trang web
http://www.mcfamily.or.kr

Chương trình đào tạo tìm và lập nghiệp cho phụ nữ kết hôn di trú ở thành phố Seoul

No. Tên cơ quan Địa chỉ Điện thoại liên lạc Khái quát dự án
1 Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Nowon Số 94, đường 173, lộ Dongil,quận Nowon 02-979-3502 Khóa đào tạo nhà chỉ đạo đa ngôn ngữ dành cho trẻ em – 45 học viên
(Tiếng Trung : 15 người, Tiếng Anh: 15 người, Tiếng các nước khác : 15 người)
2 Trung tâm phát triển nhân lực phụ nữ Gwanak Số 75, Tòa nhà Gwangjang,lộ Ssukgogae, quận Gwanak 02-886-9523 Khóa đào tạo chuyên gia thu xếp đồ dùng sinh hoạt - 15 học viên
3 Trung tâm phát triển nhân lực phụ nữ Kangseo Số 134, Tòa nhà Hwagok, lộ Kkachisan, quận KangSeo 02-2692-4549 Khóa đào tạo thương gia buôn bán tự do, sáng nghiệp thị trường mở B to C – 15 học viên
4 Trung tâm phát triển nhân lực phụ nữ Kangnam Tầng 4~7, số 320 Trung tâm Business quận Kangnam, lộ Bongeunsa, quận Kangnam 02-544-8440 Khóa đào tạo thi nhận bằng hướng dẫn viên du lịch – 30 học viên
(Khóa cơ bản 15 học viên, khóa nâng cao 15 học viên)
5 Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận YeongDeungpo Tầng 4, số 24-5, đường 84, lộ Yeongdeungpo, quận Yeongdeungpo 02-845-5433 Khóa đào tạo thi nhận bằng hướng dẫn viên du lịch – 30 học viên
(Khóa cơ bản 15 học viên, khóa nâng cao 15 học viên)
6 Trung tâm phát triển phụ nữ Seobu Số 371 lộ Nambu Sunhwan, quận Yangcheon 02-2607-8791 Khóa giáo dục đào tạo thông dịch viên du lịch y tế Global – 20 học viên
7 Hiệp hội gia đình đa văn hóa Seoul Tầng 2, số 52, lộ Gingorang, quận GwangJin 02-446-1086 Khóa giáo dục đào tạo sản xuất, may đồ dung sinh hoạt – 20 học viên
8 Hiệp hội công nghệ giấy truyền thống Hàn Quốc Số 202/ 201, 112 đường Gyedong, quận Jongno 02-394-6533 Khóa giáo dục đào tạo nhà chuyên môn, giảng viên trải nghiệm công nghệ giấy Hàn Quốc – 20 học viên

※ Nội dung trên có thể thay đổi về sau.

TOP