• HOME
  • ពត៍មានរកការងារ
  • ស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍ធនធានស្ត្រី ក្រុងសេអ៊ូល

ស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍ធនធានស្ត្រី ក្រុងសេអ៊ូល ស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍ធនធានស្ត្រី ក្រុងសេអ៊ូល ស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍ធនធានស្ត្រី ក្រុងសេអ៊ូល

ស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍ធនធានស្ត្រី ក្រុងសេអ៊ូល

ដើម្បីធ្វើការ ដាច់ត្រូវតែមានចំណេះដឹង បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការងារទាំងនោះ ។
ក្រុងសេអ៊ូលមានស្ថាប័នអប់ការងារស្ត្រី ដែលកំពុងផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗ ដើម្បីការងារ និងការរៀនធ្វើការងារ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចូលមកាន់គេហទំព័រ ឬតាមទូរស័ព្ទសាកសួរ ។

បំណែងចែក ឈ្មោះស្ថាប័ន អាសយដ្ឋាន ទំនាក់ទំនង គេហទំព័រ
មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានស្ត្រី ចុងណូ ២៣, ថេហាក់-រ៉ូ ១១-គីល, ជុង-គូ 02-765-1326 http://www.sbwomen.or.kr
យ៉ុងសាន ១៣៩-២១, ឆុងផា-រ៉ូ, យ៉ុងសាន-គូ 02-714-9762 http://yongsan.seoulwomanup.or.kr
ជុងណាំង ២០, ម៉ានគូ-រ៉ូ ៣២-គីល, ជុងណាំង-គូ 02-3409-1948 http://jungnang.seoulwomanup.or.kr
ដុងដេមូន ៦០-១ វាំងសាន-រ៉ូ, ធុងថេមុន-គូ 02-921-2020 http://www.job2060.or.kr
កាងប៊ូក (សាលទី១) ១០៨ ឌែងនឹង-រ៉ូ, កាំងប៊ុង-គូ, (សាលទី២) ២៦១, ដូប៊ុង-រ៉ូ 02-980-2377 http://www.womanjob.or.kr
ណូវ៉ុន ១៨៧ កុងនឹង-រ៉ូ, ណូវ៉ុន-គូ 02-951-0187 http://www.job365.or.kr
អ៊ឹនផ្យង់ ៧៥០, ធុងអ៊ីល-រ៉ូ, អឺនផ្យង់-គូ 02-389-1976 http://www.epwoman.or.kr
សដេមូល ១០, ស៊ីនឈុនយ៉ុក-រ៉ូ សថេមុន-គូ 02-332-8661 http://www.workers.or.kr
កាងស ១៣៤, កាឈីសាន-រ៉ូ, កាំងស-គូ 02-2692-4549 http://www.hrbks.or.kr
គូរ៉ូ ៦៣, កុងវ៉ុន-រ៉ូ, គូរ៉ូ-គូ 02-867-4456 http://www.kurowoman.com
យ៉ង់ឌឹងផូ ៦១, យ៉ុងជុង-គូ, យ៉ុងធឹងផូ-គូ 02-858-4514 http://www.ywcajob.or.kr
ដុងចាក ២៩៩, សាដាំង-រ៉ូ, ដុងចាក-គូ 02-525-1242 http://dongjak.seoulwomanup.or.kr
ក្វានណាក់ ៧៥, ស៊ូគោគែ-រ៉ូ, ក្វាន់អាក់-គូ 02-886-9523 http://www.kwoman.or.kr
សឆូ ១២-៣, កាំងណាំថេ-រ៉ូ ៣៧-គីល, សឆូ-គូ 02-6929-0011 http://seocho.seoulwomanup.or.kr
សុងផា ៣៤, ជុងថេ-រ៉ូ 9-គីល, ស៊ុងផា-គូ 02-430-6070 http://songpa.seoulwomanup.or.kr
សង់ដុង ៥៤, ២គីល, មូហាំងណូ, សង់ដុងគុ 02-3395-1500 http://sd.seoulwomanup.or.kr
ពិការភាព ៤៣, ១១៤គីល, បុងអ៊ឹនសានណូ, កាងណាំគុ 02-6929-0002 http://kangnam.seoulwomanup.or.kr
វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ធនធានស្ត្រី ១៨, យ៉អ៊ីថេបាំង-រ៉ូ ៥៤-គីល, ថុងចាក់-គូ 02-827-0130 http://wrd.seoulwomanup.or.kr
មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រី ដុងប៊ូ 36, អាឆាសាន-រ៉ូ ៣០-គីល,ក្វាន់ជីន-គូ 02-765-1326 http://dongbu.seoulwomanup.or.kr
ខាងលិច ៣៧១, ណាំពូស៊ូនហ្វាន់ណូ, យ៉ាំងឆនគុ 02-2607-8791 http://seobu.seoulwomanup.or.kr
ខាងត្បូង ២៣, ៥០គីល, ដូកសានណូ, គឹមឆនគុ 02-802-0922 http://nambu.seoulwomanup.or.kr
ខាងជើង ៥០, ២០៧គីល, ដុងអ៊ីលឡូ, ណូវ៉ុនគុ 02-3399-7607 http://bukbu.seoulwomanup.or.kr
កណ្តាល ១៧, ៣៥គីល, ថូចង់ណូ, ម៉ាផូគុ 02-719-6307 http://jungbu.seoulwomanup.or.kr

TOP