• HOME
  • Ажил эрхлэлтийн мэдээлэл
  • Сөүл хотын Эмэгтэй боловсон хүчний хөгжлийг дэмжих байгууллага

Сөүл хотын Эмэгтэй боловсон хүчний хөгжлийг дэмжих байгууллага Сөүл хотын Эмэгтэй боловсон хүчний хөгжлийг дэмжих байгууллага Сөүл хотын Эмэгтэй боловсон хүчний хөгжлийг дэмжих байгууллага

Сөүл хотын Эмэгтэй боловсон хүчний хөгжлийг дэмжих байгууллага

Ажил эрхлэхийн тулд тухайн ажилтай холбогдсон мэргэжлийн чадвар эзэмшсэн байх шаардлагатай. Сөүл хотод эмэгтэйчүү

Төвийн нэр Салбар,дүүрэг Хаяг Утасны дугаар Цахим хуудас
Эмэгтэй боловсон хүчний хөгжлийн төв Жунну дүүрэг Жунну дүүрэг, Дэхаг ру 11 гил 23 02-765-1326 http://www.sbwomen.or.kr
Юнсань дүүрэг Юнсань дүүрэг, Чонпа ру, 139-21 02-714-9762 http://yongsan.seoulwomanup.or.kr
Жүннан дүүрэг Жүннан дүүрэг, Ман-ү ру 32 гил 20 Дэрим плаза 3-5 давхар 02-3409-1948 http://jungnang.seoulwomanup.or.kr
Дундэмүнь дүүрэг Дундэмүнь дүүрэг, Вансань ру 60-1 Пуөн билдин 6 давхар 02-921-2020 http://www.job2060.or.kr
Ганбүг дүүрэг Ганбүг дүүрэг, Доллон ру 108 Хёнүн билдин 3 давхар 02-980-2377 http://www.womanjob.or.kr
Нувонь дүүрэг Нувонь дүүрэг, Гуннөн ру 187 Гонсол билдин 5 давхар 02-951-0187 http://www.job365.or.kr
Өньпён дүүрэг Өньпён дүүрэг, Тун-ил ру 750 Гён-ил билдин 2 давхар 02-389-1976 http://www.epwoman.or.kr
Содэмүнь дүүрэг Содэмүнь дүүрэг, Шиньчунь-ёг ру 10 Хье-ү билдин 4 давхар 02-332-8661 http://www.workers.or.kr
Гансо дүүрэг Гансо дүүрэг, Гачисань ру 134 Хуагуг билдин 2,5-6 давхар 02-2692-4549 http://www.hrbks.or.kr
Гүру дүүрэг Гүру дүүрэг, Гунвонь ру 63 Хихүнь таво 2 давхар 02-867-4456 http://www.kurowoman.com
Ёндөнпу дүүрэг Ёндөнпу дүүрэг, Ёнжүн ру 61 Гөгдун билдин 4-5 давхар 02-858-4514 http://www.ywcajob.or.kr
Дунжаг дүүрэг Дунжаг дүүрэг, Садан ру 299 Исүтэнь 2-5 давхар 02-525-1242 http://dongjak.seoulwomanup.or.kr
Гуанаг дүүрэг Гуанаг дүүрэг, Сүггугэ ру 75 гуанжан 1-5 давхар 02-886-9523 http://www.kwoman.or.kr
Сочу дүүрэг Сочу дүүрэг, Ганнам өргөн чөлөө 37 гил 12-3 Сонён билдин L давхар, 4 давхар 02-6929-0011 http://seocho.seoulwomanup.or.kr
Сунпа дүүрэг Сунпа дүүрэг, Жүн өргөн чөлөө 9 гил 34 Дэху билдин 2 давхар 02-430-6070 http://songpa.seoulwomanup.or.kr
Сондун дүүрэг Сондун дүүрэг, Мүхаг ру 2 гил 54 02-3395-1500 http://sd.seoulwomanup.or.kr
Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн төв Ганнам дүүрэг, Бун-өньса ру 114 гил 02-6929-0002 http://kangnam.seoulwomanup.or.kr
Эмэгтэйчүүдийн чадварыг хөгжүүлэх хүрээлэн Дунжаг дүүрэг, Ёөйдэбан ру 54 гил 18 02-827-0130 http://wrd.seoulwomanup.or.kr
Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн төв Баруун хэсгийн ЭХТ Гуанжин дүүрэг, Ачасан ру 30 гил 36 02-765-1326 http://dongbu.seoulwomanup.or.kr
Зүүн хэсгийн ЭХТ Янчонь дүүрэг, Намбүсүнхуань ру, 371 02-2607-8791 http://seobu.seoulwomanup.or.kr
Өмнөд хэсгийн ЭХТ Гөмчонь дүүрэг, Дугсань ру 50 гил 23 02-802-0922 http://nambu.seoulwomanup.or.kr
Хойд хэсгийн ЭХТ Нувонь дүүрэг, Дун-ил ру 207 гил 50 02-3399-7607 http://bukbu.seoulwomanup.or.kr
Төв хэсгийн ЭХТ Мапу дүүрэг, Тужон ру 35 гил 17 02-719-6307 http://jungbu.seoulwomanup.or.kr

TOP