• HOME
  • Mga Bakanteng Trabaho
  • Women’s Human Resources Development Agency ng Seoul

Women’s Human Resources Development Agency ng Seoul Women’s Human Resources Development Agency ng Seoul Women’s Human Resources Development Agency ng Seoul

Women’s Human Resources Development Agency ng Seoul

Mayroong mga kinakailangang kaalaman at kasanayan ang bawat trabaho upang makapaghanapbuhay. Sa Lungsod ng Seoul ay mayroong iba’t ibang serbisyong kaloob ng mga institusyon para sa pagsasanay at paghahanapbuhay ng mga kababaihan. Para sa iba pang detalye, maaaring bisitahin ang kanilang website o kaya nama’y tumawag sa kanilang telepono.

Uri Pangalan (Institusyon) Address Telepono Website
Women’s Development Centers Jongno 23, Daehak-ro 11-gil, Jongno-gu 02-765-1326 http://www.sbwomen.or.kr
Yongsan 139-21, Cheongpa-ro, Yongsan-gu 02-714-9762 http://yongsan.seoulwomanup.or.kr
Jungnang 20, Mangu-ro 32-gil, Jungnang-gu 02-3409-1948 http://jungnang.seoulwomanup.or.kr
Dongdaemun 60-1 Wangsan-ro, Dongdaemun-gu 02-921-2020 http://www.job2060.or.kr
Gangbuk (1st Hall) 108 Deongneung-ro, Gangbuk-gu,
(2nd Hall) 261, Dobong-ro
02-980-2377 http://www.womanjob.or.kr
Nowon 187 Gongneung-ro, Nowon-gu 02-951-0187 http://www.job365.or.kr
Eunpyeong 750, 2, Tongil-ro, Eunpyeong-gu 02-389-1976 http://www.epwoman.or.kr
Seodaemun 10, Sinchonyeok-ro Seodaemun-gu 02-332-8661 http://www.workers.or.kr
Gangseo 134, Kkachisan-ro, Gangseo-gu 02-2692-4549 http://www.hrbks.or.kr
Guro 63, Gongwon-ro, Guro-gu 02-867-4456 http://www.kurowoman.com
Yeongdeungpo 61, Yeongjung-ro, Yeongdeungpo-gu 02-858-4514 http://www.ywcajob.or.kr
Dongjak 299, Sadang-ro, Dongjak-gu 02-525-1242 http://dongjak.seoulwomanup.or.kr
Gwanak 75, Ssukgogae-ro, Gwanak-gu 02-886-9523 http://www.kwoman.or.kr
Seocho 12-3, Gangnamdae-ro 37-gil, Seocho-gu 02-6929-0011 http://seocho.seoulwomanup.or.kr
Songpa 34, Jungdae-ro 9-gil, Songpa-gu 02-430-6070 http://songpa.seoulwomanup.or.kr
Seongdong 54, Muhak-ro 2-gil, Seongdong-gu 02-3395-1500 http://sd.seoulwomanup.or.kr
A center for Disability 43, Bongeunsa-ro 114-gil, Gangnam-gu 02-6929-0002 http://kangnam.seoulwomanup.or.kr
Women’s Skills Development Institute 18, Yeouidaebang-ro 54-gil, Dongjak-gu 02-827-0130 http://wrd.seoulwomanup.or.kr
Women’s Development Institute Dongbu 36, Achasan-ro 30-gil, Gwangjin-gu 02-765-1326 http://dongbu.seoulwomanup.or.kr
Seobu 371 Nambusunhwan-ro, Yangcheon-gu 02-2607-8791 http://seobu.seoulwomanup.or.kr
Nambu 23, Doksan-ro 50-gil, Geumcheon-gu 02-802-0922 http://nambu.seoulwomanup.or.kr
Bukbu 50, Dongil-ro 207-gil, Nowon-gu 02-3399-7607 http://bukbu.seoulwomanup.or.kr
Jungbu 17, Tojeong-ro 35-gil, Mapo-gu 02-719-6307 http://jungbu.seoulwomanup.or.kr

※ Ang impormasyon sa itaas ay maaaring magbago.

TOP