• HOME
  • Thông tin việc làm
  • Các cơ quan phát triển nhân lực phụ nữ thành phố Seoul

Các cơ quan phát triển nhân lực phụ nữ thành phố Seoul Các cơ quan phát triển nhân lực phụ nữ thành phố Seoul Các cơ quan phát triển nhân lực phụ nữ thành phố Seoul

Các cơ quan phát triển nhân lực phụ nữ thành phố Seoul

Để có thể làm việc, bạn cần có những kiến thức hay kỹ thuật cần thiết cho nghề nghiệp liên quan. Ở Seoul có các cơ quan đào tạo nghề cho phụ nữ cung cấp các dịch vụ đa dạng để đào tạo nghề và tạo việc làm cho chị em phụ nữ. Tham khảo trang web hoặc qua điện thoại để biết nội dung chi tiết

No. Tên cơ quan Địa chỉ Số điện thoại Trang web
Trung tâm Phát triển Nhân lực Phụ nữ Jongno 23 Daehak-ro 11 gil, quận Jongno 02-765-1326 http://www.sbwomen.or.kr
Yongsan 139-21 Cheongpa-ro, quận Yongsan 02-714-9762 http://yongsan.seoulwomanup.or.kr
Jungnang 20 Mangwoo-ro 32 gil, quận Jungnang 02-3409-1948 http://jungnang.seoulwomanup.or.kr
Dongdaemun Dongdaemun 02-921-2020 http://www.job2060.or.kr
Dongdaemun Tầng 3 Hyeonwoo Bldg., 108 Deokreung-ro, quận Gangbuk 02-980-2377 http://www.womanjob.or.kr
Nowon 187 Gongreung-ro, quận Nowon 02-951-0187 http://www.job365.or.kr
Eunpyong 750 Tongil-ro, quận Eunpyong 02-389-1976 http://www.epwoman.or.kr
Seodaemun 10 Sinchonyeok-ro, quận Seodaemun 02-332-8661 http://www.workers.or.kr
Gangseo 134 Kkachisan-ro, quận Gangseo 02-2692-4549 http://www.hrbks.or.kr
Guro 63 Gongwon-ro, quận Guro 02-867-4456 http://www.kurowoman.com
Yeongdeungpo 61 Yeoungjung-ro, quận Yeongdeungpo 02-858-4514 http://www.ywcajob.or.kr
Dongjak 299 Sadang-ro, quận Dongjak 02-525-1242 http://dongjak.seoulwomanup.or.kr
Gwanak 75 Ssukgogae-ro, quận Gwanak 02-886-9523 http://www.kwoman.or.kr
Seocho 12-3 đại lộ Gangnam 37 gi,l quận Seocho 02-6929-0011 http://seocho.seoulwomanup.or.kr
Songpa 34 Jungdae-ro 9 gil, quận Songpa 02-430-6070 http://songpa.seoulwomanup.or.kr
Seongdong 54 Muhan-ro 2 gil, quận Seongdong 02-3395-1500 http://sd.seoulwomanup.or.kr
Jangae 43 Bongeunsa-ro 114 gil, quận Gangnam 02-6929-0002 http://kangnam.seoulwomanup.or.kr
Viện Phát triển Năng lực Phụ nữ 18, Yeouidaebang-ro 54 gil, quận Dongjak 02-827-0130 http://wrd.seoulwomanup.or.kr
Trung tâm Phát triển Phụ nữ Phía đông 36, Achasan-ro 30 gil, quận Gwangjin 02-765-1326 http://dongbu.seoulwomanup.or.kr
Phía tây 371 Nambusunhwan-ro, quận Yangcheon 02-2607-8791 http://seobu.seoulwomanup.or.kr
Phía nam 23 Doksan-ro 50 gil, quận Geumcheon 02-802-0922 http://nambu.seoulwomanup.or.kr
Phía bắc 50 Dongil-ro 207 gil, quận Nowon 02-3399-7607 http://bukbu.seoulwomanup.or.kr
Miền trung 17 Tojeong-ro 35 gil, quận Mapo 02-719-6307 http://jungbu.seoulwomanup.or.kr

TOP