• HOME
  • Thông tin việc làm
  • Thời gian làm việc/Tiền lương

Thông tin việc làm Thông tin việc làm Thời gian làm việc/Tiền lương

Thời gian làm việc

  • · Thời gian làm việc theo luật định là 8 tiếng/ ngày, 40 tiếng/ tuần ngoại trừ thời gian nghỉ, không được làm thêm quá 12 tiếng/ tuần ngay cả khi có chi trả phụ cấp làm thêm giờ.

    ※ Thời gian làm việc theo luật định là 8 tiếng/ ngày, 40 tiếng/ tuần ngoại trừ thời gian nghỉ, không được làm thêm quá 12 tiếng/ tuần ngay cả khi có chi trả phụ cấp làm thêm giờ.

  • · Đối với nữ giới trên 18 tuổi, cần phải có sự đồng ý của người lao động nếu muốn yêu cầu làm đêm (10h đêm ~ 6h sáng) và làm vào ngày nghỉ lễ.
  • · Phải trả thêm trên 50% tiền công thông thường đối với làm thêm giờ, làm đêm, làm vào ngày nghỉ.
  • · Nghỉ giải lao 30 phút trong trường hợp lao động 4 tiếng, nghỉ 1 tiếng trong trường hợp lao động 8 tiếng.

법정근로시간 1일8시간 1주40시간

Tiền lương

  • · Tiền lương phải chi trả trực tiếp toàn bộ vào một ngày nhất định 1 lần/ tháng bằng tiền mặt, nếu người lao động yêu cầu trả tiền lương trước do có tình huống khẩn cấp thì vẫn phải trả tiền lương cho phần công việc đã thực hiện cho dù là trước ngày trả lương.
  • · Có thể giải quyết số tiền lương chưa thanh toán bằng cách khiếu nại, kiện lên cơ quan lao động địa phương hoặc các thủ tục dân sự. Người lao động có mức tiền lương trung bình mỗi tháng dưới 4 triệu won của 3 tháng ngay trước khi chưa được thanh toán có thể nhận sự hỗ trợ pháp lý từ Cơ quan Hỗ trợ Pháp lý Daehan.

Mức tiền lương tốithiểu năm 2016

TOP