• home
 • ความสามัคคี
 • ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน

คุณรู้จักเว็บไซต์สำหรับครอบครัวหลากวัฒนธรรมในกรุงโซลมั้ย ?

กรุงโซลได้จัดทำเว็บไซต์ “ฮั่นอุลทารี” เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน และเพื่อการสื่อสารที่เข้าใจซึ่งกันและกันแก่ครอบครัวหลากวัฒนธรรมที่อยู่ในกรุงโซล

เนื้อหาในเว็บไซต์

 • รายละเอียดข้อมูลของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและการสอนภาษาเกาหลีแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงโซล

  รายละเอียดข้อมูลของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและการสอนภาษาเกาหลีแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงโซล

 • ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการบริหารของทางราชการ ข้อมูลในการดำเนินชีวิต ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย

  ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการบริหารของทางราชการ ข้อมูลในการดำเนินชีวิต ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย

 • สามารถดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการหางานหรือการจ้างงานในกระดานสนทนาที่เปิดให้ทุกคนเข้าไปดูได้

  สามารถดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการหางานหรือการจ้างงานในกระดานสนทนาที่เปิดให้ทุกคนเข้าไปดูได้

ขอแนะนำให้รู้จักสมาร์ทโฟนแอ๊พสำหรับคนต่างชาติ ‘My Seoul’

คุณสามารถค้นหาแอ๊พมาเก็ตของแต่ละประเภท ได้ที่ ‘My Seoul’ และทำการดาวน์โหลดเพื่อใช้บริการได้ฟรี
กรุงโซลได้พัฒนาแอ็พลิเคชั่นที่ใช้สำหรับมือถือ ‘My Seoul’ ขึ้นเพื่อช่วยชาวต่างชาติหรือครอบครัวหลากวัฒนธรรมที่อยู่ในกรุงโซล ให้มีความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในกรุงโซลมากขึ้น

บริการหลัก

บริการ รายละเอียด
การใช้ชีวิตใน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในการเข้าออกประเทศ ความช่วยเหลือในเรื่องการคลอดและเลี้ยงดูบุตร และกฎระเบียบทางราชการต่าง ๆ

ให้ข้อมูลการจราจร ที่อยู่อาศัย การสื่อสาร การเงิน และข้อมูลในการใช้ชีวิตประจำวันต่าง ๆ

การแจ้งข่าวสารต่างๆ

หน้าแจ้งข่าวสารและข้อมูลต่างๆ รวมถึงข่าวสารในกรุงโซลที่เว็บไซต์ฮั่นอุลทารี, หน้าบอร์ดข่าวสารของโซลโกลบอลเซ็นเตอร์

ข่าวสารในรูปแบบวีดีโอจากสตรีชาวต่างชาติที่อยู่ในเกาหลี ซึ่งมีให้บริการในหลายภาษา

ข้อมูลหลากวัฒนธรรม

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวหลากวัฒนธรรม, หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติ, และสถานทูตต่างๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงาน

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือการทำงานและการเริ่มต้นธุรกิจ, สถาบันฝึกอบรมการทำงาน และข้อมูลเรื่องงาน

การเรียนภาษาเกาหลี

“วีดีโอสอนภาษาเกาหลี” โดยคนต่างชาติที่อยู่ในเกาหลี

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันที่ให้ความช่วยเหลือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงโซล และข้อมูลเรื่องการเรียนภาษาเกาหลี

สอบถามหมายเลขโทรศัพท์

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ และต่อสายโดยตรง

ดาซันคอลเซ็นเตอร์

แนะนำบริการ และการใช้บริการดาซันคอลเซ็นเตอร์ และบริการต่อสาย

ภาษาที่ให้บริการ

 • ภาษาเกาหลี

  ภาษาเกาหลี

 • อังกฤษ

  อังกฤษ

 • จีน

  จีน

 • ญี่ปุ่น

  ญี่ปุ่น

 • เวียดนาม

  เวียดนาม

 • ฟิลิปปินส์

  ฟิลิปปินส์

 • กัมพูชา

  กัมพูชา

 • มองโกเลีย

  มองโกเลีย

 • ไทย

  ไทย

 • รัสเซีย

  รัสเซีย

 • อินโดนีเซีย

  อินโดนีเซีย

TOP