• HOME
 • Олон соёлын мэдээлэл
 • Сөүл хотын олон соёлын бодлого
 • Сөүл хотын олон соёлын бодлого

Сөүл хотын олон соёлын бодлого Сөүл хотын олон соёлын бодлого Сөүл хотын олон соёлын бодлого

Сөүл хот нь олон соёлт гэр бүл тасралтгүй нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан тухайн гэр бүлийн чадавхийг нэмэгдүүлэхийн тулд гэрлэсэн цагаач иргэдийг чадваржуулах, олон соёлт гэр бүлийн хүүхдүүдийн боловсролыг дэмжих, олон соёлт гэр бүлийн харилцааг бэхжүүлэх мөн олон соёлт эрүүл нийгмийг цогцлоон байгуулах зорилгоор солонгос хэлний сургалт, мэргэжил олгох сургалт, хүүхдийн боловсролыг дэмжих үйл ажиллагаа зэрэг тэдэнд хэрэгцээ шаардлагатай бодлогыг хэрэгжүүлж байна.

Үйл ажиллагаа Үйл ажиллагааны чиглэл Холбогдох хэлтэс Утасны дугаар

Асуудал тулгарсан олон соёлт гэр бүлд зориулсан аюулгүй байдлын тогтолцоог бий болгох

 • - Сөүлийн гэрлэсэн цагаач эмэгтэйчүүдэд зөвлөгөө өгөх төв болон түр орогнох байр
 • - Олон соёлт гэр бүлд мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, хүчирхийлэлд өртөгсдөд туслах
Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн бодлогын алба Гадаад иргэн олон соёл хариуцсан хэлтэс

02-2133-5082
02-733-0120
(Холбогдох бичиг баримт)

Цагаач эмэгтэйчүүдийг хамгаалах, бие даан амьдрахад туслах газар ажиллуулах

 • - Гэр бүлийн хүчирхийлэл, бэлгийн мөлжлөгт өртсөн цагаач эмэгтэйчүүд болон тэдэнтэй хамт яваа хүүхдийг хоол унд, орон байраар хангаж, шуурхай тусламж үзүүлэн бүх төрлийн зөвлөгөө өгөх
Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн бодлогын алба Гадаад иргэн олон соёл хариуцсан хэлтэс

02-2133-5010
(Гэр бүлийн хүчирхийлэл)
02-2133-5036
(Бэлгийн хүчирхийлэл)

Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийг асран бойжуулах байгууллага

 • - Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийг асран бойжуулдаг байгууллагуудаас аль нэгийг Сөүл хотын Олон соёлын нэгдсэн Хүүхэд харах төв болгон товлож дэмжих
Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн бодлогын алба Хүүхдийн хүмүүжил хариуцсан хэлтэс

02-2133-5104

Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийн гэрийн сургалт

 • - Олон соёлт гэр бүл, гадаад иргэдийн хүүхэд (2-12нас)
 • - Солонгос хэл болон үндсэн хичээлийг(эх хэл, англи хэл, тоо, нийгэм, байгалийн шинжлэх ухаан зэрэг хичээлээс 1-ийг сонгох) гэрээр заах болон сэтгэл зүйн тест авах
Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн бодлогын алба Гадаад иргэн олон соёл хариуцсан хэлтэс

02-2133-5070

Олон соёлт гэр бүлд зориулсан тусгай хөтөлбөр

 • - Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийн өсөлт хөгжил, гэр бүл хоорондын харилцаа, олон соёлын ойлголтыг сайжруулах зэрэг хөтөлбөрөөр дамжуулан олон соёлт гэр бүлийн ая тухтай ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх
Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн бодлогын алба Гадаад иргэн олон соёл хариуцсан хэлтэс

02-2133-5069

Гадаад ажилчид болон эмзэг бүлэгт зориулсан эрүүл мэндийн үйлчилгээ

 • - Гадаад ажилчид болон эмзэг бүлэгт зориулсан эрүүл мэндийн үйлчилгээ тусламж
 • - Эмнэлэгийн орчуулга, асрах хүн илгээх үйлчилгээ
Хотын хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах бодлогын алба

02-2133-7543

Олон соёлт гэр бүлийнхэнд боловсрол олгоход нь туслах

 • - Сөүл хотын Их сургуулийн элсэлтийн шалгалтанд олон соёлт гэр бүлийн хүүхэд элсэх боломжийг бүрдүүлэх
Сөүл хотын их сургуулийн элсэлт

02-6490-6153

Олон соёлт гэр бүлийнхэнд боловсрол олгоход нь туслах

 • - Гадаад хэлээр зөвлөгөө өгөх
 • - Гадаад иргэдэд зориулсан “Аз жаргалын дуудлага” үйлчилгээ
Хотын хүн амын харилцаа, төлөвлөлтийн алба Иргэдийн сайн дурын ажлын баг хариуцсан хэлтэс

120

Гадаад иргэд болон олон соёлт гэр бүлийн хоорондын холбоо харилцааг дэмжих

 • - Гадаад хүмүүсийг оролцуулсан соёлын арга хэмжээгдэмжих
 • - Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төвийн байнгын цуглаан зохион байгуулах ажлыг дэмжих
 • - Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв дээр байгуулагдаж буй клубуудыг дэмжих, Олон соёлт гэр бүл болон энгийн гэр бүлийн ээж аавуудыг эгнээндээ багтаасан эцэг эхийн зөвлөлийг дэмжих
Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн бодлогын алба Гадаад иргэн олон соёл хариуцсан хэлтэс/td>

02-2133-5077
(Нэгдэл)
02-2133-5070
(Байнгын цуглаан)

Гадаад иргэдийн амьдралын тав тухыг хангахад чиглэгдсэн Салпими хөтөлбөр

 • - Гадаад иргэдийн амьдралын тав тухыг алдагдуулж буй зүйлс, түүнийг хэрхэн сайжруулах талаар санал оруулдаг шинжээчдийн баг байгуулж ажиллуулах
Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн бодлогын алба Гадаад иргэн олон соёл хариуцсан хэлтэс

02-2133-5076

Олон соёлыг таниулах явуулын сургалт

 • - Хамрагдах хүрээ: Сөүл хотын цэцэрлэгийн хүүхдүүд, бага·дунд·ахлах сургуулийн сурагчид
 • - Хугацаа: Жилийн турш(сургуулийн амралтаас бусад үе
 • - Арга: Олон орноос ирсэн гадаад багш нар(40 улсын 51 багш) сургууль цэцэрлэг дээр очиж сургалт хийдэг
 • - Агуулга: Олон соёлыг танилцуулах, биеэр хийж туршиж үзэх
Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн бодлогын алба Гадаад иргэн олон соёл хариуцсан хэлтэс

02-2133-5080

Он-опилайнаар ажил амьдралд шаардлагатай мэдээлэлийг хүргэх

 • - Сөүл хотоос олон соёлт(www.mcfamily.or.kr)
 • - Олон соёлт гэр бүлд зориулсан ‘My Seoul’аппликэйшн(11 хэлээр хүргэдэг
 • - Олон соёлт гэр бүлд нэгдсэн мэдээлэл хүргэх 'Ханүлтари гарын авлага' ыг зохион хэвлэлтэнд гаргасан
Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн бодлогын алба Гадаад иргэн олон соёл хариуцсан хэлтэс

02-2133-5072

Өсвөр насныхны хөл бөмбөгийн клуб

 • - Олон соёлт хүүхдийн хөл бөмбөгийн дугуйлан (5~12нас)
 • - FC Сөүл цахим хуудас(www.fcseoul.com) болон Ханүлтари цахим хуудсаар(www.mcfamily.or.kr)дамжуулан бүртгүүлж хамрагдана.
Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн бодлогын алба Гадаад иргэн олон соёл хариуцсан хэлтэс

02-2133-5073

Эцэг эхээ даган солонгосд ирсэн өсвөр насны хүүхэд болон олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийг сургуульд элсэн суралцуулах за

 • - Ээж/аавыгаа дагаж Солонгост ирсэн өсвөр насны хүүхдийг дараагийн шатны сургуульд дэвшин суралцахтай холбоотой зөвлөгөөөгөх( эцэг эх болон сурагчид)
 • - Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх гэж байгаа олон соёлт гэр бүлийн хүүхдэд зөвлөгөө өгөх
Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн бодлогын алба Гадаад иргэн олон соёл хариуцсан хэлтэс

02-2133-5072
(Эцэг эхээ даган солонгосд ирсэн )
070-7712-7194
(Холбогдох бичиг баримт)
02-2133-5082
(Их дээд сургуулийн элсэлт)

Олон соёлт гэр бүлийн сургалтын тэтгэлэг, хамтарсан хуримын ёслол, олон улсын хэмжээний үйл ажиллагаанд оролцох

 • - Олон соёлын сургалтын тэтгэлгийн сантай хамтран олон соёлт гэр бүлийнхний тогтвор суурьшилтай амьдрах болон нийгэмд дасан зохицох явдлыг сайжруулах
 • - Бага орлоготой олон соёлт гэр бүлийн хүүхэд болон гэрлэсэн цагаач эмэгтэйд сургалтын тэтгэлэг олгох
 • - Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийг олон улсын хэмжээний үйл ажиллагаанд оролцуулах
Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн бодлогын алба Гадаад иргэн олон соёл хариуцсан хэлтэс

02-2133-5073
02-2002-3522
(Тэтгэлэгийн сан)

“Тахэнбуг” явуулын сургууль

 • - Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төвөөс зохион явуулж буй хүний эрх, эдийн засаг, хууль, жолооны үнэмлэх олгох,
Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн бодлогын алба Гадаад иргэн олон соёл хариуцсан хэлтэс

02-2133-5070

Олон соёлт гэр бүлийнхэнд зориулсан амаржихын өмнөх ба амаржсаны дараа үзүүлэх үйлчилгээ

 • - Олон соёлт гэр бүлийн амаржих, хүүхэд бойжуулахтай холбоотой соёлын онцлогт нь тохирсон амаржихын өмнө болон дараах асрах үйлчилгээ
 • - Эрүүл мэндийн танхим ажиллуулж, амаржих гэж байгаа болон амаржсан гэрлэсэн цагаач эмэгтэйчүүдэд сэтгэл зүйн болон эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгдөг
Гэр бүл эмэгтэйчүүдийн бодлогын алба Гадаад иргэн олон соёл хариуцсан хэлтэс

02-2133-5073

TOP