• HOME
 • Thông tin đa văn hóa
 • Chính sách đa văn hóa
 • Chính sách đa văn hóa

Chính sách đa văn hóa Chính sách đa văn hóa Chính sách đa văn hóa

Do sự gia tăng liên tục của các gia đình đa văn hóa, thành phố Seoul đang xúc tiến các chính sách theo nhu cầu như giáo dục tiếng Hàn, giáo dục dạy nghề chuyên ngành, hỗ trợ giáo dục con cái… với mục tiêu nâng cao năng lực người nhập cư qua đường kết hôn, hỗ trợ giáo dục con em gia đình đa văn hóa, đẩy mạnh quan hệ gia đình đa văn hóa lành mạnh, xây dựng xã hội đa văn hóa lành mạnh nhằm tăng cường năng lực tự lập của gia đình đa văn hóa.

Tên dự án Khái quát dự án Bộ phận phụ trách Số điện thoại

Xây dựng mạng lưới an toàn cho

gia đình đa văn hóa có nguy cơ

 • - Vận hành Trung tâm Tư vấn Phụ nữ Nhập cư Seoul và cơ sở bảo hộ ngắn hạn
 • - Tư vấn tổng hợp chuyên nghiệp cho gia đình đa văn hóa, hỗ trợ người bị thiệt hại do bạo lực...
Cán bộ phụ trách đa văn hóa, người nước ngoài phòng chính sách phụ nữ gia đình

02-2133-5082
02-733-0120
(Quầy chuyên dụng)

Vận hành cơ sở bảo vệ và tự lập

dành cho phụ nữ nhập cư

 • - Cung cấp chỗ ăn ở, bảo vệ khẩn cấp, các hình thức tư vấn cho phụ nữ nhập cư và trẻ em đi cùng bị thiệt hại do bạo lực gia đình và mại dâm
Cán bộ phụ trách đa văn hóa, người nước ngoài phòng chính sách phụ nữ gia đình

02-2133-5037

Vận hành cơ sở chăm sóc con em

gia đình đa văn hóa

 • - Chỉ định và hỗ trợ nhà trẻ đa văn hóa trong số các cơ sở nuôi dạy trẻ em đa văn hóa
Cán bộ phụ trách giáo dục phòng chính sách phụ nữ gia đình

02-2133-5104

Giáo dục tại nhà dành cho con em gia đình đa văn hóa

 • - Đối tượng hỗ trợ là con em gia đình đa văn hóa, con em gia đình người nước ngoài(từ 2 đến 12 tuổi)
 • - Hỗ trợ học tiếng Hàn và học lực cơ bản (Chọn 1 trong các môn Quốc ngữ, tiếng Anh, Toán, Xã hội, Khoa học) và kiểm tra tâm lý tại nhà
Cán bộ phụ trách đa văn hóa, người nước ngoài phòng chính sách phụ nữ gia đình

02-2133-5070

Dự án đặc biệt hỗ trợ gia đình đa văn hóa

 • - Hỗ trợ ổn định cuộc sống dành cho gia đình đa văn hóa thông qua các chương trình nâng cao nhận thức đa văn hóa, phát triển năng lực bản thân, tăng cường mối quan hệ gia đình, hỗ trợ đời sống con em gia đình đa văn hóa.
Cán bộ phụ trách đa văn hóa, người nước ngoài phòng chính sách phụ nữ gia đình

02-2133-5069

Hỗ trợ dịch vụ y tế cho tầng lớp khó khăn trong xã hội như người lao động nước ngoài

 • - Hỗ trợ dịch vụ y tế cho tầng lớp khó khăn trong xã hội như người lao động nước ngoài...
 • - Phiên dịch y tế và hỗ trợ dịch vụ chăm sóc người bệnh
Phòng chính sách y tế - Cục quản lý sức khỏe người dân

02-2133-7543

Hỗ trợ gia đình đa văn hóa nhận bằng tốt nghiệp

 • - Cung cấp cơ hội đăng ký Kỳ tuyển sinh Đặc biệt dành cho con em đa văn hóa tại trường Đại học Seoul
Bộ phận tuyển sinh trường đại học thành phố Seoul thành lập

02-6490-6153

Dịch vụ Tư vấn tiếng nước ngoài Trung tâm Tổng đài Dasan 120

 • - Dịch vụ tư vấn tiếng nước ngoài
 • - Thực hiện dịch vụ Happy Call dành cho người nước ngoài
Cán bộ phụ trách đội tự vệ dân phòng - Phòng công tác tiếp dân

120

Dự án Hỗ trợ Cộng đồng Người nước ngoài và gia đình đa văn hóa

 • - Hỗ trợ kinh phí sự kiện văn hóa cho cộng đồng người nước ngoài Hỗ trợ hoạt động các cuộc họp mặt tự lực tại Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa
Cán bộ phụ trách đa văn hóa, người nước ngoài phòng chính sách phụ nữ gia đình

02-2133-5077
(Cộng đồng)
02-2133-5070
(Họp nhóm tự lực)

Vận hành chương trình quan sát sinh hoạt tại Seoul của người nước ngoài

 • - Thành lập – vận hành đội giám sát nêu ra ý kiến về sự bất tiện và nội dung cải thiện trong sinh hoạt hàng ngày ở góc nhìn của người nước ngoài
Cán bộ phụ trách đa văn hóa, người nước ngoài phòng chính sách phụ nữ gia đình

02-2133-5076

Giáo dục Tìm hiểu Đa văn hóa lưu động

 • - Đối tượng: Trường mẫu giáo, trường (học sinh) tiểu – trung học...
 • - Thời gian: Trong năm (trừ các kỳ nghỉ)
 • - Cách thức: Các giáo viên nước ngoài với quốc tịch đa dạng (51 người thuộc 40 quốc gia) đến trường giảng dạy
Cán bộ phụ trách đa văn hóa, người nước ngoài phòng chính sách phụ nữ gia đình

02-2133-5080

Cung cấp thông tin sinh hoạt trực tuyến và ngoại tuyến

 • - Vận hành trang Hanultari dành cho gia đình đa văn hóa thành phố Seoul(www.mcfamily.or.kr)
 • - Ứng dụng điện thoại thông minh ‘My Seoul’ dành riêng cho gia đình đa văn hóa bằng 11 ngôn ngữ
 • - Biên soạn, phát hành tờ Thông tin Sinh hoạt Tổng hợp gia đình đa văn hóa (11 ngôn ngữ, 10.000 bản)
Cán bộ phụ trách đa văn hóa, người nước ngoài phòng chính sách phụ nữ gia đình

02-2133-5072

Lớp học bóng đá dành cho trẻ em

 • - Tổ chức lớp học bóng đá dành cho con em gia đình đa văn hóa (từ 5~ 12 tuổi)
 • - Đăng ký trên Homepage FC Seoul(www.fcseoul.com) và Hannultari(www.mcfamily.or.kr)
Cán bộ phụ trách đa văn hóa, người nước ngoài phòng chính sách phụ nữ gia đình

02-2133-5073

Hướng dẫn nhập học cho con em gia đình đa văn hóa và trẻ em nhập cư

 • - Tư vấn cho phụ huynh và học sinh về việc học lên trường cấp cao hơn dành cho thanh thiếu niên nhập cnh giữa chừng
 • - Tư vấn thi đại học dành cho thí sinh dự bị gia đình đa văn hóa
Cán bộ phụ trách đa văn hóa, người nước ngoài phòng chính sách phụ nữ gia đình

02-2133-5072
(Nhập cư)
070-7712-7194
(Quầy chuyên dụng)
02-2133-5082
(Kỳ thi đại học)

Hỗ trợ học bổng, lễ kết hôn tập thể, trải nghiệm toàn cầu cho gia đình đa văn hóaA

 • - Hợp tác với Quỹ Học bổng Đa văn hóa Woori nâng cao sinh hoạt ổn định và tính hợp nhất xã hội
 • - Hỗ trợ học bổng cho con em gia đình đa văn hóa có thu nhập thấp và phụ nữ nhập cư qua diện hôn nhân
 • - Hỗ trợ các cặp vợ chồng đa văn hóa chưa làm lễ cưới do lý do kinh tế như lễ cưới, chụp ảnh cưới, tiệc cưới, du lịch tuần trăng mật...
 • - Cung cấp cơ hội trải nghiệm văn hóa toàn cầu cho con em gia đình đa văn hóa
Cán bộ phụ trách đa văn hóa, người nước ngoài phòng chính sách phụ nữ gia đình

02-2133-5073
02-2002-3522
(Quỹ học bổng)

Lớp học Đa hạnh phúc lưu động

 • - Chương trình giáo dục được trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa thực hiện dưới hình thức trải nghiệm về nhân quyền, kinh tế, đề phòng tội phạm, bằng lái xe, tham quan sở cảnh sát
Cán bộ phụ trách đa văn hóa, người nước ngoài phòng chính sách phụ nữ gia đình

02-2133-5070

Dịch vụ chăm sóc trước và sau khi sinh

 • -Cung cấp dịch vụ chăm sóc trước và sau khi sinh theo đặc điểm văn hóa liên quan đến mang thai ,sinh con, nuôi dưỡng con dành cho đối tượng gia đình đa văn hóa
Cán bộ phụ trách đa văn hóa, người nước ngoài phòng chính sách phụ nữ gia đình

02-2133-5073

TOP