• home
  • ข้อมูลข่าวสารที่ให้กำลังใจ
  • สถาบันช่วยเหลือครอบครัวหลากวัตนธรรม
  • ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรม

สถาบันช่วยเหลือครอบครัวหลากวัตนธรรม สถาบันช่วยเหลือครอบครัวหลากวัตนธรรม ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือฯ จะให้บริการที่หลากหลายแก่คู่สมรสชาวต่างชาติ และสมาชิกครอบครัวหลากวัฒนธรรม เพื่อช่วยพวกเขาให้ใช้ชีวิตอย่างมั่นคงปลอดภัยในประเทศเกาหลี โดยกรุงโซลมีศูนย์ช่วยเหลือฯ นี้ทั้งหมด 24 แห่ง (ยกเว้นที่ซอโชกู)

·การสอนภาษาเกาหลี

เปิดชั้นเรียนสอนภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน ให้แก่คู่สมรสชาวต่างชาติ และเยาวชนที่ย้ายเข้ามาในประเทศเพื่อช่วยพวกเขาให้คุ้นเคย และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี

·ให้ความช่วยเหลือในด้านครอบครัว, ความเท่าเทียมทางเพศ, สิทธิมนุษยชน, ด้านสังคมโดยรวม, ให้คำปรึกษา, และข้อมูลต่างๆ ฯลฯ ทั้งหมด 6 โปรแกรม

- โครงการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในครอบครัวให้ใช้สองภาษา
- อบรมเรื่องชีวิตคู่และการเป็นสามีภรรยา
- การศึกษาเพื่อเสริมความเข้าใจในความหลากวัฒนธรรม และการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
- ให้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการทำงาน และดูแลกลุ่มอาสาสมัครนานุมที่ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรม
- ให้คำปรึกษาด้านครอบครัว, การจัดการปัญหา, ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหารุนแรง ฯลฯ

·บริการให้การศึกษาถึงที่ (แบบ 1:1)

- - บริการสอนภาษาเกาหลี : สอนภาษาแก่คู่สมรสชาวต่างชาติที่เข้าประเทศมาไม่ถึง 5 ปี , และเยาวชนที่ย้ายเข้าประเทศ (อายุต่ำกว่า 19 ปี)
- บริการการอบรมแก่พ่อแม่ : ให้การอบรมแก่คู่สมรสชาวต่างชาติที่มีบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ในเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรในวัยต่างๆ, ให้ข้อมูลที่จำเป็น และให้คำปรึกษาด้านครอบครัว ฯลฯ
- บริการด้านการดำเนินชีวิตแก่บุตร : ให้บริการด้านการใช้ชีวิตแก่เยาวชนในครอบครัวหลากวัฒนธรรม (อายุ 3-12 ปี)

※ ค่าบริการ : มีค่าบริการที่ต้องจ่าย ขึ้นอยู่กับระดับรายได้ของครอบครัว

·ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการด้านภาษาของเยาวชนในครอบครัวหลากวัฒนธรรม

- ให้บริการวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลีและช่วยพัฒนาการใช้ภาษาเกาหลีเกาหลีแก่เยาวชนในครอบครัวหลากวัฒนธรรมที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี และให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ, ให้คำปรึกษาแก่พ่อแม่ ฯลฯ

·บริการแปล-ล่าม ให้แก่คู่สมรสชาวต่างชาติ

- ให้บริการแปล-ล่ามแก่คู่สมรสชาวต่างชาติที่มีความลำบากในการสื่อสาร

ข้อมูลล่าสุดของศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรมต่าง ๆ ในกรุงโซล

·แต่ละเขตพื้นที่การปกครองต่าง ๆ ในกรุงโซล กำลังเปิดให้บริการโครงการที่หลากหลาย ด้านล่าง นี้เป็นข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่คุณสามารถไปเพื่อขอรับบริการ หรือโทรศัพท์สอบถามได้

เขตพื้นที่การปกครอง (กู) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาษาที่ให้บริการแปล – ล่าม
ดงแดมุนกู 521 ชองเกชอนโร, ดาซารังเฮงบกเซ็นเตอร์ 02-957-1073 ภาษาจีน, ภาษาเวียดนาม, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาโมงโกล
ซองบุกกู ซองบุกกู อันอัมโร 145 มหาวิทยาลัยโกรอ ราอีชีอุม ห้อง102 02-3290-1660 ภาษาเวียดนาม, กัมพูชา
ยองดึงโพกู
เป็นศูนย์หลักในกรุงโซล
24-5 84 คิล ยองดึงโพ ชิลคิลจงฮับซาแฮบกจีกวัน ชั้น 4 02-846-5432 ภาษาจีน, เวียดนาม, มองโกเลีย
ดงกักกู 63-26 29 คิล ดงกักแดโร 02-599-3260 ภาษาจีน, เวียดนาม
จึงรังกู 369 ยงมาซันโร (62-2 เมียนหมกดง) 02-435-4149 ภาษาเวียดนาม
ซงพากู 12 41 คิล มาชอนโร 02-403-3844 ภาษาเวียดนาม
คังซอกู 50 5 คิล กังซอโร โกมดัลเรมุนฮวาบกจีเซ็นเตอร์ ชั้น 4 02-2606-2037 ภาษาเวียดนาม
กูโรกู 50 32 คาคิล ดิจิตอลโร 02-869-0317 ภาษาจีน, เวียดนาม, กัมพูชา
กึมชอนกู 40 11 คิล กึมฮาโร ซีฮึงบนดงจาชีเซ็นเตอร์ 02-803-7743 ภาษาเวียดนาม
กวันอักกู ควันอักกุ ชินริมโร3กิล 35, ชั้น 3 นัมพา กังนัมจุนกินอมกวัน 02-883-9383 ภาษาเวียดนาม
คังดงกู 41 138 คิล ยังเจแดโร ชั้น 2 02-473-4986 ภาษาเวียดนาม
โนวอนกู 94 173 คาคิล ดงอิลโร คาอึนบิลดิ้ง ชั้น 4 02-979-3502 ภาษาเวียดนาม
จงโรกู 127 ชังซินคิล ดงบูยอซองมุนฮวาเซ็นเตอร์ ชั้น 2 02-764-3521 ภาษาเวียดนาม
กวังจินกู 23 30คิล นึงดงโร ชั้น 2 02-458-0666 ภาษาจีน
คังบุกกู 9 66คิล อินซูบงโร คังบกยอซอง โบยุกชองโบเซ็นเตอร์ ชั้น 4 02-945-7381 ภาษาเวียดนาม
อึนเพียงกู 156 ซอโอรึงโร อาคารคิมดงกิว ชั้น 3 02-376-3731 ภาษาเวียดนาม
ซอแดมุนกู 244 จึงคาโร 02-375-7530 ภาษาเวียดนาม
มาโพกู มาโพกุ ยังฮวาโร, ชั้น3 โฮลทิ 02-3142-5027 ภาษาเวียดนาม
คังนัมกู 617-8 เกโพโร คังนัมกูคอนกังคาจองจีวอนเซ็นเตอร์ ชั้น 4 02-3414-3346 ภาษาจีน
ซองดงกู 9 6 คิล มูฮักโร 02-3395-9445 ภาษาเวียดนาม
โดบงกู 656 โดบงโร มาดึลโร สำนักงานบริหารเขตโดบงกู ชั้นใต้ดินชั้น 1 02-990-5432 ภาษาเวียดนาม
ยังชอนกู 10 4 คิล ฮวากกโร สำนักงานเขตซินวอน 5 ดง ชั้น 3 02-2699-6900 ภาษาเวียดนาม
ยงซันกู อาคารจอดรถศาลาว่าการเขตฮั่นนัม ชั้น 3 02-792-9174 ภาษาเวียดนาม
จุงกู จุงกุ เทกแยโร 460, ชั้น10 02-2254-3670 ภาษามองโกเลีย

TOP