• Dịch vụ hỗ trợ
 • Đăng ký thành viên

Đăng ký thành viên Đăng ký thành viên

 • STEP. 01
  Đồng ý nội dung điều khoản
 • STEP. 02
  Đăng ký thành viên
 • STEP. 03
  Hoàn tất đăng ký

Điều khoản đăng ký thành viên

Điều 1: Mục đích

Điều khoản này nhằm mục đích quy định quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ và các hạng mục cần thiết khác dành cho các trung tâm và người sử dụng về việc sử dụng dịch vụ trang web (“Hanultari”, www.mcfamily.or.kr) do Thành phố Seoul và Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận YeongDeungPo (dưới đây gọi tắt là “Trung tâm”) cung cấp.

Điều 2: Định nghĩa

Định nghĩa về các thuật ngữ được sử dụng trong điều khoản này như sau:
▨ “Người sử dụng” nói về khách hàng truy cập vào trang "Hanultari" của Trung tâm và ký kết thỏa thuận sử dụng với Trung tâm theo các nội dung nêu trong Điều khoản này để sử dụng trang "Hanultari" do Trung tâm cung cấp.
▨ "ID" là một chuỗi tổ hợp các ký tự và chữ số do “Người sử dụng” định ra và được "Hanultari" xác nhận phê duyệt nhằm mục đích phân biệt định danh “Người sử dụng” và sử dụng "Hanultari".
▨ “Mật khẩu” là một chuỗi tổ hợp các ký tự và chữ số do “Người sử dụng” định ra nhằm mục đích bảo mật và xác nhận người đang sử dụng là "Người sử dụng” đồng nhất với ID mà "Người sử dụng" được cấp.
▨ “Tin tức” là tất cả các bài viết, hình ảnh, video, các loại tệp tin và đường link ... có hình thức ký hiệu, ký tự, âm thanh, âm hưởng, tranh ảnh, băng hình... được đăng trên trang "Hanultari" dành cho “Người sử dụng”.

Điều 3: Đăng và sửa đổi điều khoản

1. "Trung tâm" đăng điều khoản trên trang đầu của trang web để "Người sử dụng" có thể dễ dàng hiểu nội dung của điều khoản này.
2. “Trung tâm” có thể sửa đổi điều khoản này trong phạm vi không vi phạm các điều luật liên quan như “Luật quy định về quy chế của điều khoản”, “Luật xúc tiến sử dụng mạng thông tin truyền thông và bảo mật thông tin” (gọi tắt là “Luật mạng truyền thông”)...
3. Trường hợp sửa đổi điều khoản, “Trung tâm” sẽ ghi rõ lý do sửa đổi và ngày áp dụng điều khoản mới và thông báo trước 30 ngày trước ngày điều khoản sửa đổi được áp dụng theo Mục 1 cùng với điều khoản hiện hành. Ngoại trừ trường hợp điều khoản sửa đổi gây bất lợi cho người sử dụng, ngoài việc đăng tin thông báo, “Trung tâm” phải thông báo rõ ràng cho từng “Người sử dụng” qua các phương tiện điện tử trong thời gian nhất định như gửi thư điện tử trên Hanultari, trang xác nhận đồng ý khi đăng nhập vv...
4. Trong trường hợp “Trung tâm” đã thông báo hoặc thông cáo về điều khoản sửa đổi theo hạng mục trên và dù đã thông báo hoặc thông cáo rõ ràng đến người sử dụng rằng nếu người sử dụng không có ý kiến phản hồi trong thời hạn 30 ngày nghĩa là xem như người sử dụng đồng ý với điều khoản sửa đổi; mà người sử dụng vẫn không nêu ý kiến phản đối rõ ràng thì sẽ xem như người sử dụng đồng ý với điều khoản sửa đổi.
5. Trong trường hợp người sử dụng không đồng ý áp dụng điều khoản sửa đổi, Trung tâm không thể áp dụng nội dung sửa đổi và trong trường hợp này, người sử dụng có thể hủy thỏa thuận sử dụng. Tuy nhiên, nếu có lý do đặc biệt không thể áp dụng điều khoản cũ, Trung tâm có thể hủy thỏa thuận sử dụng.

Điều 4: Giải thích điều khoản

1. “Trung tâm” có thể đề ra các chính sách và điều khoản sử dụng riêng cho từng dịch vụ. Trong trường hợp nội dung liên quan mâu thuẫn với các điều khoản này, có thể ưu tiên áp dụng các chính sách và điều khoản riêng.
2. Đối với các hạng mục, nội dung chưa được nêu trong điều khoản này, sẽ tuân theo pháp luật hoặc luật lệ liên quan hoặc chính sách và điều khoản sử dụng riêng.

Điều 5: Ký kết thỏa thuận sử dụng

1. Thỏa thuận sử dụng được ký kết theo hình thức sau khi người muốn trở thành “Người sử dụng” (“Người đăng ký thành viên”) đồng ý nội dung điều khoản sẽ đăng ký thành viên và “Trung tâm” sẽ chấp thuận phê duyệt đăng ký.
2. Về nguyên tắc, "Trung tâm" sẽ chấp thuận phê duyệt đăng ký sử dụng “Hanultari” cho “Người đăng ký thành viên”. Tuy nhiên, "Trung tâm" có thể không chấp thuận phê duyệt hoặc hủy thỏa thuận đối với một trong các trường hợp sau:
▨ Trường hợp người đăng ký thành viên đã từng bị mất tư cách thành viên trước đây do vi phạm điều khoản này; trừ trường hợp được “Trung tâm” chấp thuận phê duyệt đăng ký lại.
▨ Trường hợp không sử dụng danh tính thật hoặc dùng tên của người khác
▨ Trường hợp ghi thông tin giả mạo hoặc không ghi nội dung “Trung tâm” yêu cầu.
▨ Trường hợp không thể chấp thuận phê duyệt vì các lý do thuộc trách nhiệm của người sử dụng hoặc vi phạm các nội quy đăng ký khác.
3. Theo nội dung đăng ký ở mục 1, “Trung tâm” có thể yêu cầu xác nhận danh tính và xác minh bản thân thông qua các cơ quan chuyên môn tùy theo loại hình “Người sử dụng”.
4. Có thể hoãn chấp thuận phê duyệt “Người sử dụng” trong trường hợp thiếu trang bị về dịch vụ hoặc khi có các vấn đề trong nghiệp vụ, kỹ thuật
5. Trong trường hợp không chấp thuận phê duyệt hoặc hoãn phê duyệt đăng ký thành viên theo mục 2 và mục 4, “Người sử dụng” sẽ thông báo đến người đăng ký thành viên.
6. Thời điểm thành lập thỏa thuận sử dụng là thời điểm “Trung tâm” đánh dấu hoàn tất đăng ký trên khâu thủ tục đăng ký.
7. “Trung tâm’ có thể phân nhóm thứ hạng “Người sử dụng” theo chính sách Trung tâm để phân hạng sử dụng như thời gian sử dụng, số lần sử dụng, menu dịch vụ vv...

Điều 6: Thay đổi thông tin thành viên

1. “Người sử dụng” có thể xem và sửa đổi thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào thông qua màn hình quản lý thông tin cá nhân. Tuy nhiên, không thể sửa đổi các hạng mục cần để quản lý dịch vụ như tên thật, ID...
2. Trong trường hợp nếu “Người sử dụng” sửa đổi thông tin đã nêu khi đăng ký thành viên, cần sửa đổi trực tuyến hoặc thông báo nội dung sửa đổi cho “Trung tâm” bằng phương pháp khác như gửi điện tử...
3. “Trung tâm” không chịu trách nhiệm về các bất lợi xảy ra đối với hạng mục sửa đổi ở mục 2 vì lý do không thông báo cho “Trung tâm”.

Điều 7: Nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân

“Trung tâm” nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của “Người sử dụng” theo các điều luật liên quan như “Luật mạng thông tin truyền thông” quy định...
Áp dụng các điều luật liên quan và phương châm truy cập thông tin cá nhân của “Trung tâm” đối với việc sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, không áp dụng phương châm truy cập thông tin cá nhân của Trung tâm đối với các đường link không bao gồm trong trang “Hanultari”.

Điều 8: Nghĩa vụ về quản lý “ID” và “Mật khẩu” của “Người sử dụng”

1. Trách nhiệm quản lý “ID” và “Mật khẩu” của “Người sử dụng” thuộc về “Người sử dụng”; không được tiết lộ “ID” và “Mật khẩu” cho người thứ 3 sử dụng.
2. “Trung tâm” có thể hạn chế quyền sử dụng đối với “ID” của “Người sử dụng” có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân hoặc “ID” bị hiểu nhầm là người điều hành “Hanultari”, hoặc “ID” trái với thuần phong mỹ tục, không được xã hội chấp nhận.
3. Nếu bị mất hoặc có nhận định bị người thứ 3 sử dụng “ID” và “Mật khẩu”, “Người sử dụng” phải lập tức thông báo ngay cho “Trung tâm” và tuân theo hướng dẫn của “Trung tâm”
4. “Trung tâm” không chịu trách nhiệm đối với những bất lợi phát sinh do “Người sử dụng” không thông báo sự thật cho Trung tâm hoặc có thông báo nhưng không tuân theo hướng dẫn của Trung tâm theo nội dung của Mục 3.

Điều 9: Thông báo cho “Người sử dụng”

1. “Trung tâm” không có hành vi vi phạm điều khoản này và các điều luật liên quan, hành vi trái thuần phong mỹ tục, đồng thời luôn phấn đấu nỗ lực hết mình nhằm cung cấp dịch vụ một cách thường xuyên và ổn định.
2. “Trung tâm” tuân thủ và công khai chính sách thu thập không tin cá nhân và luôn nỗ lực hết mình nhằm bảo vệ thông tin cá nhân, giúp “Người sử dụng” có thể sử dụng trang “Hanultari” một cách an toàn.
3. “Trung tâm” được trang bị bởi các nhân viên và hệ thống cần thiết nhằm xử lý thích đáng những bất bình phát sinh của người sử dụng về việc sử dụng dịch vụ.
4. Trong trường hợp công nhận nội dung ý kiến hoặc bất bình của "Người sử dụng" về việc sử dụng dịch vụ là chính đáng, "Trung tâm" cần phải tiến hành thụ lý giải quyết. Đối với ý kiến và nội dung bất bình mà người sử dụng đưa ra, cần thông báo quá trình xử lý và kết quả cho “Người sử dụng” qua Mục Thông báo hoặc thư điện tử.

Điều 10: Nghĩa vụ của “Trung tâm”

1. “Trung tâm” không thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm điều khoản này và các điều luật liên quan, hành vi trái thuần phong mỹ tục; đồng thời luôn phấn đấu hết mình nhằm cung cấp dịch vụ một cách thường xuyên và ổn định.
2. “Trung tâm” tuân thủ và công khai chính sách thu thập không tin cá nhân và luôn phấn đấu hết mình trong việc bảo vệ thông tin cá nhân nhằm giúp “Người sử dụng” có thể sử dụng “Hanultari” một cách an toàn.
3. “Trung tâm” trang bị đội ngũ nhân viên và hệ thống cần thiết để xử lý thích đáng những bất bình phát sinh của người sử dụng về việc sử dụng dịch vụ.
4. Trong trường hợp công nhận nội dung ý kiến hoặc bất bình của "Người sử dụng" về việc sử dụng dịch vụ là chính đáng, "Trung tâm" phải tiến hành thụ lý giải quyết. Đối với ý kiến và nội dung bất bình mà người sử dụng đưa ra, cần thông báo quá trình xử lý và kết quả cho “Người sử dụng” qua Mục Thông báo hoặc thư điện tử.

Điều 11: Nghĩa vụ của “Người sử dụng”

1. “Người sử dụng” không được có những hành vi sau.
▨ Khai man nội dung đăng ký hoặc sửa đổi thông tin
▨ Sử dụng trái phép thông tin của người khác
▨ Sửa đổi thông tin đã đăng của “Trung tâm”
▨ Đăng tải hoặc lưu truyền các thông tin ngoài nội dung "Trung tâm" đã đưa ra (chẳng hạn như hương trình cài đặt máy tính vv...).
▨ Xâm phạm quyền sở hữu tài sản trí tuệ của “Trung tâm”, bản quyền của Trung tâm và người khác vv...
▨ Hành vi cản trở nghiệp vụ hoặc gây tổn hại danh dự của “Trung tâm” và người khác.
▨ Hành vi đăng tải hoặc công khai mẩu tin, băng hình, âm thanh mang tính khiêu dâm hoặc bạo lực, các thông tin có nội dung trái với phong thuần mỹ tục và trật tự xã hội...
▨ Hành vi sử dụng trang “Hanultari” với mục đính thu lợi mà không có sự đồng ý của Trung tâm.
▨ Hành vi bất chính hoặc bất hợp pháp khác
2. “Người sử dụng” phải tuân thủ nội quy điều khoản này và các điều luật liên quan, cũng như chấp hành nội dung thông báo của Trung tâm, những nội dung cần lưu ý về dịch vụ và hướng dẫn sử dụng. Không được thực hiện các hành vi gây cản trở công việc của “Trung tâm”

Điều 12: Cung cấp dịch vụ

1. “Trung tâm” phục vụ đến các thành viên về những dịch vụ sau:
▨ Dịch vụ tìm kiếm
▨ Dịch vụ mở
▨ Dịch vụ tin tức
▨ Một phần các dịch vụ khác do “Trung tâm” phát triển bổ sung hoặc hợp tác với các cơ quan khác
2. “Trung tâm” có thể phân nhóm “Dịch vụ” theo phạm vi nhất định và định thời gian cho phép sử dụng đối với từng phạm vi riêng biệt. Tuy nhiên, nội dung này sẽ được thông báo trước.
3. “Dịch vụ” được cung cấp 24 giờ/ngày và suốt năm.
4. “Trung tâm” có thể tạm ngưng cung cấp “Dịch vụ” trong trường hợp có lý do cần kiểm tra bảo dưỡng, thay thế hỏng hóc, xảy ra sự cố hoặc bị gián đoạn... thiết bị thông tin truyền thông, máy tính... hoặc lý do đáng kể trong khi quản lý điều hành. Trong trường hợp này “Trung tâm” cần thông báo đến “Người sử dụng” bằng phương pháp được quy định trong điều 9 [Thông báo cho “Người sử dụng”]. Tuy nhiên, Trung tâm có thể thực hiện thông báo sau trong trường hợp có lý do chính đáng và không thể thực hiện thông báo trước.
5. "Trung tâm" có thể thực hiện kiểm tra định kỳ nếu thấy cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ. Thời gian kiểm tra định kỳ tuân thông báo trên giao diện cung cấp dịch vụ.

Điều 13: Thay đổi “Dịch vụ”

1. “Trung tâm” có thể thay đổi toàn bộ hoặc một phần dịch vụ đang cung cấp nếu thấy cần thiết cho quản lý điều hành, kỹ thuật trong trường hợp có lý do chính đáng.
2. Khi có sự thay đổi về nội dung, cách sử dụng, thời gian sử dụng “Dịch vụ”, cần phải đăng thông báo về lý do thay đổi, nội dung và thời gian dịch vụ sẽ thay đổi tại màn hình khởi động dịch vụ liên quan trước khi thay đổi

Điều 14: Cung cấp thông tin và đăng tải quảng cáo

1. “Trung tâm” có thể cung cấp các thông tin đa dạng được công nhận là cần thiết cho “Người sử dụng” trong khi sử dụng trang "Hnultari" bằng các phương pháp như qua mục Thông báo hoặc thư điện tử... Tuy nhiên, “Người sử dụng” có thể từ chối nhận thư điện tử bất kỳ lúc nào.
2. “Trung tâm” có quyền đăng quảng cáo về việc quản lý điều hành trang “Hanultari” trên giao diện dịch vụ, trang web, thư điện tử... “Người sử dụng” nhận thư điện tử có đăng tải quảng cáo có quyền từ chối nhận thư quảng cáo của “Trung tâm”.
3. “Người sử dụng” không được điều chỉnh, sửa đổi, giới hạn các thông tin hoặc tin tức đăng tải về dịch vụ do Trung tâm cung cấp.

Điều 15: Bản quyền của “Tin tức”

1. Bản quyền của "Tin tức" được đăng tải lên trang "Hanultari" thuộc về tác giả đăng bài.
2. Có thể hiển thị những “Bài viết” do "người sử dụng" đăng tải lên trang “Hanultari” tại các mục “Dịch vụ” hoặc quảng cáo liên quan trong kết quả tìm kiếm. Cho phép sửa đổi, sao chép, chỉnh sửa một phần trong phạm vi cần thiết của nội dung liên quan để hiển thị. Trong trường hợp này, “Trung tâm” tuân theo quy định của Luật bản quyền và “Người sử dụng” có thể thông qua Trung tâm tư vấn khách hàng hoặc chức năng quản lý trong “Hanultari” để xóa bài đăng, hạn chế hiển thị trong kết quả tìm kiếm, hoặc không công khai bài đăng bất cứ khi nào.
3. Trong trường hợp muốn sử dụng “Bài viết” của “Người sử dụng” mà không theo phương pháp ở mục 2, “Trung tâm” cần phải nhận được sự đồng ý của “Người sử dụng" trước qua điện thoại, fax, thư điện tử...

Điều 16: Quản lý “Bài viết”

1. Nếu “Bài đăng” của “Người sử dụng” có bao gồm nội dung vi phạm “Luật thông tin mạng” và “Luật bản quyền”, Người quản lý có thể yêu cầu ngưng đăng hoặc xóa “Bài viết” theo thủ tục của Luật liên quan quy định; “Trung tâm” phải xử lý theo luật tương ứng.
2. “Trung tâm” có thể xử lý tạm thời đối với các “Bài viết” theo luật tương ứng trong trường hợp dù không có yêu cầu của Người quản lý theo mục trên nhưng có lý do công nhận chính đáng rằng “Bài viết” xâm phạm quyền lợi, hoặc trong trường hợp bài viết vi phạm chính sách khác của Trung tâm và các luật liên quan.
3. Thủ tục chi tiết theo các Điều trong khoản này tuân theo yêu cầu ngừng đăng bài do “Trung tâm” quy định trong pham vi của “Luật thông tin mạng” và “Luật bản quyền”.

Điều 17: Quyền sở hữu

1. Quyền tác giả và quyền sở hữu tài sản trí tuệ liên quan đến trang “Hanultari” thuộc về “Trung tâm”; ngoại trừ các “Bài viết” của “Người sử dụng” và các tác phẩm được cung cấp theo thỏa thuận hợp tác.
2. “Trung tâm” chỉ cấp quyền sử dụng tài khoản, "ID", nội dung chủ đề... liên quan đến dịch vụ cho “Người sử dụng” theo điều kiện sử dụng do “Trung tâm” đề ra. "Người sử dụng" không được phép thực hiện những hành vi chuyển nhượng, mua bán, thế chấp... quyền này.

Điều 18: Chấm dứt thỏa thuận

1. "Người sử dụng" có thể đăng ký xin chấm dứt hợp đồng sử dụng bất cứ lúc nào qua Mục Trung tâm tư vấn khách hàng hoặc menu quản lý thông tin cá nhân ở cuối giao diện màn hình của trang Hanultari; "Trung tâm" cần phải xử lý ngay theo quy định của pháp luật liên quan.
2. Khi “Người sử dụng” chấm dứt thỏa thuận, ngay lập tức mọi dữ liệu về “Người sử dụng” sẽ tự động bị tiêu hủy theo luật quản lý và chính sách thu thập thông tin cá nhân, trừ trường hợp “Trung tâm” lưu trữ thông tin thành viên.
3. Tất cả các bài đăng của “Người sử dụng” sẽ bị xóa trong trường hợp “Người sử dụng” chấm dứt thỏa thuận.

Điều 19: Hạn chế sử dụng

1. Đối với trường hợp “Người sử dụng” vi phạm nghĩa vụ của điều khoản này hoặc gây cản trở cho công việc điều hành trang “Hanultari”, “Trung tâm” có thể giới hạn quyền quyền sử dụng “Dịch vụ” theo từng giai đoạn như cảnh báo, tạm thời ngưng quyền sử dụng, truất quyền sử dụng vĩnh viễn vv...
2. Nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và nâng cao hiệu quả công tác điều hành, “Trung tâm” được phép giới hạn quyền sử dụng đối với những “Người sử dụng” không đăng nhập vào trang web liên tục.
3. Điều kiện và nội dung chi tiết về hạn chế trong phạm vi hạn chế quyền sử dụng ở điều khoản này do “Trung tâm” đề ra, căn cứ vào chính sách quản lý dịch vụ riêng biệt và chính sách giới hạn quyền sử dụng.
4. Trong trường hợp giới hạn quyền sử dụng “Hanultari” hoặc chấm dứt thỏa thuận theo điều khoản này, “Trung tâm” phải thực hiện thông báo theo Điều 9 (Thông báo cho “Người sử dụng”)
5. “Người sử dụng” có quyền đăng ký khiếu nại theo thủ tục do “Trung tâm” quy định đối với nội dung giới hạn quyền sử dụng nêu trong điều này. Trong trường hợp “Trung tâm” công nhận nội dung khiếu nại là chính đáng, “Trung tâm” phải cấp lại quyền sử dụng “Hanultari” ngay cho người sử dụng.

Điều 20: Giới hạn trách nhiệm

1. Trong trường hợp “Trung tâm” không thể cung cấp “Dịch vụ” do biến đổi thiên tai hoặc do điều kiện bất khả kháng, “Trung tâm” được miễn trách nhiệm về cung cấp dịch vụ.
2. “Trung tâm” không chịu trách nhiệm đối với các trở ngại về việc sử dụng “Hanultari” vì lý do lỗi của “Người sử dụng”.
3. “Trung tâm” không chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin, tài liệu, mức độ tin cậy, tính chính xác... trong bài viết mà “Người sử dụng” đăng trên “Hanultari”
4. “Trung tâm” được miễn trách nhiệm trong trường hợp những “Người sử dụng” hoặc “Người sử dụng” và người thứ 3 dùng “Hanultari” làm phương tiện giao dịch trung gian...
5. “Trung tâm” không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng dịch vụ được cung cấp miễn phí trong trường hợp không có quy định đặc biệt trong luật liên quan.

Điều 21: Căn cứ luật pháp và thẩm quyền xét xử

1. Các trường hợp tố tụng liên quan đến “Trung tâm” và “Người sử dụng” tuân theo Luật Đại Hàn Dân Quốc.
2. Tố tụng tranh chấp phát sinh giữa “Trung tâm” và “Người sử dụng” do tòa án có thẩm quyền trực thuộc khu vực của cơ quan phúc lợi xã hội xét xử.

Phụ lục

Điều khoản này được áp dụng từ ngày 19 tháng 4 năm 2014.

Chính sách xử lý thông tin cá nhân

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận YeongDeungPo (dưới đây gọi tắt là “Trung tâm”) phải tuân thủ quy định về bảo vệ thông tin cá nhân theo các điều luật liên quan mà người cung cấp dịch vụ thông tin cần phải tuân thủ như Luật về quảng bá sử dụng mạng thông tin truyền thông và bảo vệ thông tin, Luật bảo vệ thông tin cá nhân, Luật bảo mật thông tin, Luật kinh doanh thông tin điện tử...; định ra phương châm chính sách thu thập thông tin cá nhân dựa trên các điều luật liên quan và cố gắng nỗ lực hết mình để bảo vệ quyền lợi của người sử dụng..

Chính sách thu thập thông tin cá nhân này được áp dụng vào việc sử dụng dịch vụ trang Hanultari do Trung tâm cung cấp, bao gồm những nội dung sau:
1. Hạng mục thu thập thông tin cá nhân cần thu thập và phương pháp thu thập
2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
3. Chia sẻ và cung cấp thông tin cá nhân
4. Ủy thác thu thập thông tin cá nhân
5. Thời hạn lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân
6. Thủ tục và phương pháp hủy thông tin cá nhân
7. Quyền lợi của người sử dụng và đại diện pháp nhân, cách thi hành quyền lợi
8. Nội dung về xây dựng, quản lý và từ chối trang thiết bị thu thập thông tin cá nhân tự động
9. Chính sách bảo vệ trên phương diện kỹ thuật hoặc quản lý đối với thông tin cá nhân
10. Địa chỉ liên hệ của người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân và người phụ trách
11. Nội dung khác
12. Nghĩa vụ thông báo

1. Hạng mục thông tin cá nhân cần thu thập và phương pháp thu thập

가. Hạng mục thông tin cá nhân cần thu thập
Thứ nhất, Hanultari đang tiến hành thu thập các hạng mục thông tin cá nhân cần thiết tối thiểu trong khi đăng ký thành viên lần đầu nhằm phục vụ cho việc đăng ký thành viên, tư vấn khách hàng và cung cấp các loại dịch vụ thông suốt như sau:
[Đăng ký thành viên]
- Họ và tên, quốc tịch, ID, mật khẩu, số điện thoại (địa chỉ email, số điện thoại di động), địa chỉ thường trú
Thứ 2, các thông tin dưới đây được tự động tạo lập trong quá trình sử dụng hoặc xử lý dịch vụ.
- IP Address, cookie, thời gian đăng nhập, lịch sử sử dụng dịch vụ, lịch sử sử dụng bị lỗi
Thứ 3, đối với hạng mục sử dụng ID của Hanultari, chỉ thu thập các thông tin dưới đây đối với người sử dụng các dịch vụ bổ sung, dịch vụ hỗ trợ theo yêu cầu hoặc người sử dụng dịch vụ liên quan trong quá trình tham gia chương trình sự kiện.
- Trường hợp đồng ý thu thập thông tin cá nhân bổ sung
나. Phương pháp thu thập thông tin cá nhân
Trung tâm tiến hành thu thập thông tin cá nhân bằng những phương pháp sau:
- Trang web, mẫu đăng ký viết tay, fax, điện thoại, bảng tin tư vấn, email, chương trình sự kiện
- Cung cấp từ công ty đối tác
- Thu thập bằng công cụ thu thập thông tin

2. Mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

가. Thực hiện thỏa thuận cung cấp dịch vụ
Cung cấp nội dung chủ đề, cung cấp dịch vụ theo yêu cầu đặc biệt, chuyển phát bưu phẩm
나. Quản lý thành viên
Cung cấp dịch vụ dành cho thành viên, nhận diện cá nhân, giải quyết giới hạn quyền sử dụng đối với thành viên vi phạm Điều khoản sử dụng của Hanultari, chế tài các hành vi gây cản trở đến công tác quản lý điều hành cung cấp dịch vụ và hành vi sử dụng dịch vụ bất chính, xác nhận nhu cầu đăng ký, giới hạn đăng ký và số lần đăng ký, bảo lưu ghi chép lịch sử giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại, giải quyết phản hồi của người sử dụng, chuyển phát nội dung thông báo, xác nhận nhu cầu hủy đăng ký thành viên.
다. Phát triển dịch vụ mới và đưa vào kinh doanh, quảng cáo
Phát triển dịch vụ mới và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu, cung cấp dịch vụ và đăng quảng cáo theo đặc tính thống kê, xác nhận tính hiệu lực của dịch vụ, cung cấp thông tin và cơ hội tham gia chương trình sự kiện, cung cấp thông tin quảng cáo,
Xác định tần suất truy cập, thông kê về việc sử dụng dịch vụ của thành viên

3. Chia sẻ và cung cấp thông tin cá nhân

Trung tâm sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng trong phạm vi thông báo yết thị ở phần “2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân”, không vượt quá phạm vi nếu chưa được sự đồng ý của người sử dụng, tuân thủ nguyên tắc không để lộ công khai thông tin cá nhân của người sử dụng ra bên ngoài. Ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ sau:
가. Trường hợp nhận được sự đồng ý của người sử dụng từ trước
나. Trường hợp có căn cứ theo quy định của pháp luật hoặc cơ quan điều tra yêu cầu nhằm mục đích điều tra theo thủ tục và phương pháp do pháp luật quy định.

4. Ủy thác thu thập thông tin cá nhân

Nhằm nâng cao dịch vụ, Trung tâm tiến hành ủy thác thông tin cá nhân dưới đây và quy định các hạng mục cần thiết giúp cho việc quản lý thông tin cá nhân được an toàn đối với thỏa thuận ủy thác theo các điều luật liên quan.
Nội dung về cơ quan tiếp nhận và nghiệp vụ ủy thác thông tin cá nhân của Trung tâm như sau:
Đơn vị ủy thác: HDINC
Nội dung nghiệp vụ ủy thác: Quản lý điều hành và duy trì bảo dưỡng trang Web
Thời hạn lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân: Đến khi kết thúc hợp đồng ủy thác

5. Thời hạn lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân

Trung tâm hủy thông tin cá nhân của người sử dụng theo nguyên tắc ngay sau khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Ngoại trừ các thông tin dưới đây sẽ được bảo lưu trong thời hạn chỉ định với những lý do sau:
가. Lý do cần bảo lưu thông tin cá nhân theo phương châm chính sách nội bộ Trung tâm
▨ Lý do bảo lưu ghi chép sử dụng bất chính (ghi chép sử dụng dịch vụ gian lận như đăng ký thành viên gian lận, ghi chép nội dung xử phạt...): Đề phòng hành vi sử dụng bất chính
Thời hạn lưu trữ: 1 năm
나. Trung tâm sẽ bảo lưu thông tin cá nhân thành viên trong thời hạn nhất định do pháp luật quy định trong trường hợp cần lưu trữ theo quy định của pháp luật liên quan như Luật thương mại, Luật bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử... Trong trường hợp này, Trung tâm chỉ sử dụng thông tin lưu trữ nhằm mục đích lưu trữ với thời hạn sau:
▨ Lý do bảo lưu ghi chép về việc ký kết hoặc thu hồi thỏa thuận: Luật về bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử...
 Thời hạn lưu trữ: 5 năm
▨ Lý do bảo lưu ghi chép về thanh toán chi phí và cung cấp hàng hóa: Luật về bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử
 Thời hạn lưu trữ: 5 năm
▨ Lý do cần bảo lưu ghi chép về giao dịch tài chính điện tử: Luật giao dịch tài chính điện tử
 Thời hạn lưu trữ: 5 năm
▨ Lý do cần bảo lưu ghi chép về xử lý tranh chấp hoặc giải quyết phản hồi của người tiêu dùng: Luật về bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử.
 Thời hạn lưu trữ: 3 năm
▨ Lý do cần bảo lưu ghi chép đăng nhập trang website: Luật bảo mật thông tin
 Thời hạn lưu trữ: 3 tháng

6. Trình tự và phương pháp hủy thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của người sử dụng được tiêu hủy theo nguyên tắc ngay sau khi mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được thành lập. Thủ tục và phương pháp hủy thông tin cá nhân như sau:
가. Thủ tục hủy
▨ Sau khi thành lập mục đích sử dụng, thông tin người sử dụng nhập khi đăng ký thành viên... được chuyển lưu về DB riêng (tủ tài liệu riêng trong trường hợp của tài liệu giấy) và được hủy sau thời hạn lưu giữ nhất định theo chính sách nội bộ và các điều luật liên quan (Tham khảo Mục "Thời hạn lưu trữ và sử dụng").
▨ Không sử dụng thông tin cá nhân này vào bất kỳ mục đích nào khác, ngoại trừ trường hợp theo luật định.
나. Phương thức hủy
▨ Sử dụng máy nghiền giấy hoặc thiêu đốt đối với các thông tin cá nhân được in ra giấy.
▨ Sử dụng phương pháp kỹ thuật xóa bỏ không có khả năng phục hồi đối với các thông tin được lưu trữ theo hình thức file điện tử.

7. Quyền lợi của người sử dụng và phương pháp thi hành

▨ Người sử dụng có thể tra cứu và sửa đổi thông tin cá nhân bất cứ khi nào nhưng có thể bị từ chối chấp nhận đăng ký hoặc hủy đăng ký (hủy đăng ký thành viên) trong trường hợp không đồng ý với phương thức xử lý thông tin cá nhân của Trung tâm. Tuy nhiên, trong trường hợp này có thể gặp khó khăn trong việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ.
▨ Cho phép người sử dụng dùng phím ‘Sửa đổi thông tin cá nhân’ (Hoặc ‘Chỉnh sửa thông tin thành viên’) để tra cứu hoặc sửa đổi thông tin cá nhân, dùng phím ‘Hủy tư cách thành viên’ để hủy đăng ký (thu hồi nhu cầu đăng ký thành viên), để trực tiếp tra cứu, chỉnh sửa hoặc hủy đăng ký thành viên sau khi thực hiện các bước xác nhận danh tính.
▨ Hoặc là, nếu liên lạc bằng văn bản, điện thoại, email đến người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân, sẽ được Trung tâm xử lý một cách nhanh chóng.
▨ Trường hợp người sử dụng có yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân, Trung tâm sẽ không sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho đến khi thông tin được chỉnh sửa hoàn toàn.
Trường hợp đã cung cấp thông tin cá nhân không đúng cho người thứ 3, cần phải thông báo ngay cho người thứ 3 để có thể chỉnh sửa kịp thời.
▨ Đối với thông tin cá nhân bị hủy hoặc xóa bỏ theo yêu cầu của người sử dụng hoặc đại diện pháp luật, Trung tâm tiến hành xử lý theo nội dung nêu trong Mục “5. Thời hạn lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân” và xử lý cách ly không cho phép tra cứu hoặc sử dụng vào các mục đích khác.

8. Nội dung về xây dựng, quản lý và từ chối trang thiết bị thu thập thông tin cá nhân tự động

가. Cookie là gì?
▨ Trung tâm sử dụng Cookie để lưu và liên tục tải thông tin người sử dụng nhằm cung cấp dịch vụ cá nhân theo yêu cầu.
▨ Cookie là tệp văn bản có dung lượng rất bé do máy chủ dùng để chạy trang web gửi đến trình duyệt của người sử dụng và được lưu trên đĩa cứng trong máy tính của người sử dụng.
Sau đó, nếu người sử dụng truy cập trang web, máy chủ trang web sẽ đọc nội dung ghi nhớ trên đĩa cứng của người sử dụng để duy trì cài đặt thông tin của người sử dụng và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu.
▨ Cookie không thu thập thông tin định danh cá nhân một cách tự động hay chủ động; người sử dụng có thể từ chối hoặc xóa nội dung lưu cookie này bất cứ lúc nào.
나. Mục đích sử dụng Cookie của Trung tâm
▨ Cookie được sử dụng để xác định thông tin người sử dụng truy cập Hanultari như hình thức tiếp cận và sử dụng dịch vụ, từ khóa tìm kiếm yêu thích, xác nhận truy cập bảo mật, sửa đổi tin tức, quy mô người sử dụng... nhằm cung cấp thông tin theo yêu cầu một cách tối ưu, bao gồm cả thông tin quảng cáo đến người sử dụng.
다. Cài đặt, quản lý và từ chối Cookie
▨ Người sử dụng có quyền lựa chọn cài đặt Cookie. Theo đó, qua việc cài đặt lựa chọn trong trình duyệt, người sử dụng có thể chấp nhận lưu tất cả Cookie hoặc cần xác nhận mỗi khi lưu Cookie, hoặc từ chối mọi ghi nhớ của Cookie.
▨ Tuy nhiên, có thể gặp khó khăn khi sử dụng một phần dịch vụ của Hanultari cần đăng nhập trong trường hợp từ chối lưu Cookie.
▨ Sau đây là phương pháp chỉ định bật/tắt cài đặt Cookie (đối với Internet Explorer)
 ① Chọn [Tùy chọn Internet] tại thanh [Công cụ].
 ② Nhấp chuột vào [Tab thông tin cá nhân]
 ③ Thiết lập cài đặt [Mức độ thu thập thông tin cá nhân].

9. Chính sách bảo vệ thông tin các nhân trên phương diện kỹ thuật/quản lý

Trung tâm đang xem xét chính sách kỹ thuật/quản lý dưới đây nhằm tăng cường đảm bảo an toàn trong việc thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng, tránh xảy ra các vấn đề như thất lạc, mất cắp, rò rỉ, giả mạo hoặc phá hủy thông tin...

가. Mã hóa mật khẩu
▨ Mật khẩu ID của thành viên Hanultari được lưu và quản lý mã hóa; chỉ có bản thân người sử dụng mới biết, ngay cả khi xác nhận và thay đổi thông tin cá nhân cũng chỉ cho phép bản thân người biết mật khẩu thực hiện.
나. Các biện pháp đề phòng hacking
▨ Trung tâm đang có những nỗ lực hết mình trong việc ngăn chặn rò rỉ, phá hoại thông tin cá nhân người sử dụng do hacking hay virus máy tính tấn công.
Trung tâm cũng thường xuyên sao lưu dữ liệu nhằm đề phòng phá hủy thông tin cá nhân, sử dụng chương trình diệt virus mới nhất để phòng chống rò rỉ, hư hại thông tin cá nhân hoặc dữ liệu về người sử dụng, sử dụng phương tiện truyền thông mã hóa để có thể chuyển lưu an toàn thông tin cá nhân trên mạng thông tin.
Thêm vào đó, Trung tâm cũng sử dụng hệ thống phòng chống xâm nhập để kiểm soát truy cập trái phép từ bên ngoài và đang nỗ lực trang bị tất cả các thiết bị kỹ thuật cho phép đảm bảo an toàn hệ thống khác.
다. Giáo dục và tối giản hóa nhân viên thu thập
Trung tâm đang giới hạn số lượng, cấp riêng mật khẩu và thay đổi định kỳ cho nhân viên thu thập thông tin cá nhân ở cấp người phụ trách; luôn nhấn mạnh, đề cao việc tuân chủ chính sách thu thập thông tin cá nhân qua việc đào tạo người phụ trách thường xuyên.
라. Quản lý điều hành cơ quan chuyên bảo vệ thông tin cá nhân
Trung tâm đang có những nỗ lực để sửa đổi và nắm bắt ngay sự cố trong trường hợp phát hiện ra các vấn đề sau khi kiểm tra nội dung thực hiện chính sách thu thập thông tin cá nhân của Hanultari và xác nhận nội dung tuân thủ của người phụ trách thông qua doanh nghiệp ủy thác.
Tuy nhiên, Trung tâm hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các vấn đề rò rỉ thông tin cá nhân ID, mật khẩu vv...do lỗi của mạng internet hoặc do sự bất cẩn cá nhân.

10. Người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân và địa chỉ liên hệ của người phụ trách

Quý vị có thể khai báo đến bộ phận đảm nhiệm hoặc đến người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân về mọi khiếu nại liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân phát sinh khi sử dụng Hanultari.
Trung tâm sẽ trả lời nhanh chóng, đầy đủ mọi hạng mục khai báo của người sử dụng
Người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân
Họ tên: Cho Hye Jin
Cơ quan trực thuộc: HDINC Điện thoại: 070-2266-2324
Chức vụ: Phó giám đốc
Địa chỉ email: jini4382@hdinc.co.kr

Phụ trách quản lý thông tin cá nhân
Họ tên: Lee Ji Hoon
Cơ quan trực thuộc: Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận YeungDeungPo, Thành phố Seoul (Trung tâm trọng điểm Thành phố Seoul)
Điện thoại: 02-843-5431
Chức vụ: Nhân viên phúc lợi xã hội
Emai: seoulmfsc@hanmail.net
Vui lòng liên hệ các cơ quan dưới đây trong trường hợp cần tư vấn hoặc khai báo xâm phạm thông tin cá nhân.
▨ Trung tâm khai báo xâm phạm thông tin cá nhân (www.118.or.kr / nhấn 118 không mã vùng)
▨ Cơ quan điều tra tội phạm mạng - Viện kiểm soát tối cao (www.spo.go.kr / 02-3480-3571)
▨ Trung tâm ứng phó khủng bố mạng - Sở cảnh sát (www.ctrc.go.kr / nhấn 182 không mã vùng)

11. Nội dung khác

Không áp dụng "Chính sách thu thập thông tin cá nhân Hanultari" đối với các hành vi thu thập thông tin cá nhân của các trang web gắn đường link kết nối trên Hanultari.

12. Nghĩa vụ thông báo

Trong trường hợp cần bổ sung, xóa hay sửa đổi nội dung chính sách thu thập thông tin cá nhân, Trung tâm sẽ đăng thông báo ít nhất 7 ngày trên trang chủ qua mục “Thông báo” trước khi sửa đổi.
Trừ trường hợp có sự thay đổi quan trọng về quyền lợi của người sử dụng như thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, cung cấp thông tin cho người thứ 3..., phải thông báo tối thiểu trước 30 ngày.

Ngày thông báo: Ngày 19 tháng 4 năm 2014
Ngày thi hành: Ngày 19 tháng 4 năm 2014


Đăng ký thành viên

TOP