• Dịch vụ hỗ trợ
  • Đăng ký thành viên

Đăng ký thành viên Đăng ký thành viên

  • STEP. 01
    Đồng ý nội dung điều khoản
  • STEP. 02
    Đăng ký thành viên
  • STEP. 03
    Hoàn tất đăng ký

Điều khoản đăng ký thành viên

Điều 1: Mục đích

Điều khoản này nhằm mục đích quy định quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ và các hạng mục cần thiết khác dành cho các trung tâm và người sử dụng về việc sử dụng dịch vụ trang web (“Hanultari”, www.mcfamily.or.kr) do Thành phố Seoul và Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận YeongDeungPo (dưới đây gọi tắt là “Trung tâm”) cung cấp.

Điều 2: Định nghĩa

Định nghĩa về các thuật ngữ được sử dụng trong điều khoản này như sau:
▨ “Người sử dụng” nói về khách hàng truy cập vào trang "Hanultari" của Trung tâm và ký kết thỏa thuận sử dụng với Trung tâm theo các nội dung nêu trong Điều khoản này để sử dụng trang "Hanultari" do Trung tâm cung cấp.
▨ "ID" là một chuỗi tổ hợp các ký tự và chữ số do “Người sử dụng” định ra và được "Hanultari" xác nhận phê duyệt nhằm mục đích phân biệt định danh “Người sử dụng” và sử dụng "Hanultari".
▨ “Mật khẩu” là một chuỗi tổ hợp các ký tự và chữ số do “Người sử dụng” định ra nhằm mục đích bảo mật và xác nhận người đang sử dụng là "Người sử dụng” đồng nhất với ID mà "Người sử dụng" được cấp.
▨ “Tin tức” là tất cả các bài viết, hình ảnh, video, các loại tệp tin và đường link ... có hình thức ký hiệu, ký tự, âm thanh, âm hưởng, tranh ảnh, băng hình... được đăng trên trang "Hanultari" dành cho “Người sử dụng”.

Điều 3: Đăng và sửa đổi điều khoản

1. "Trung tâm" đăng điều khoản trên trang đầu của trang web để "Người sử dụng" có thể dễ dàng hiểu nội dung của điều khoản này.
2. “Trung tâm” có thể sửa đổi điều khoản này trong phạm vi không vi phạm các điều luật liên quan như “Luật quy định về quy chế của điều khoản”, “Luật xúc tiến sử dụng mạng thông tin truyền thông và bảo mật thông tin” (gọi tắt là “Luật mạng truyền thông”)...
3. Trường hợp sửa đổi điều khoản, “Trung tâm” sẽ ghi rõ lý do sửa đổi và ngày áp dụng điều khoản mới và thông báo trước 30 ngày trước ngày điều khoản sửa đổi được áp dụng theo Mục 1 cùng với điều khoản hiện hành. Ngoại trừ trường hợp điều khoản sửa đổi gây bất lợi cho người sử dụng, ngoài việc đăng tin thông báo, “Trung tâm” phải thông báo rõ ràng cho từng “Người sử dụng” qua các phương tiện điện tử trong thời gian nhất định như gửi thư điện tử trên Hanultari, trang xác nhận đồng ý khi đăng nhập vv...
4. Trong trường hợp “Trung tâm” đã thông báo hoặc thông cáo về điều khoản sửa đổi theo hạng mục trên và dù đã thông báo hoặc thông cáo rõ ràng đến người sử dụng rằng nếu người sử dụng không có ý kiến phản hồi trong thời hạn 30 ngày nghĩa là xem như người sử dụng đồng ý với điều khoản sửa đổi; mà người sử dụng vẫn không nêu ý kiến phản đối rõ ràng thì sẽ xem như người sử dụng đồng ý với điều khoản sửa đổi.
5. Trong trường hợp người sử dụng không đồng ý áp dụng điều khoản sửa đổi, Trung tâm không thể áp dụng nội dung sửa đổi và trong trường hợp này, người sử dụng có thể hủy thỏa thuận sử dụng. Tuy nhiên, nếu có lý do đặc biệt không thể áp dụng điều khoản cũ, Trung tâm có thể hủy thỏa thuận sử dụng.

Điều 4: Giải thích điều khoản

1. “Trung tâm” có thể đề ra các chính sách và điều khoản sử dụng riêng cho từng dịch vụ. Trong trường hợp nội dung liên quan mâu thuẫn với các điều khoản này, có thể ưu tiên áp dụng các chính sách và điều khoản riêng.
2. Đối với các hạng mục, nội dung chưa được nêu trong điều khoản này, sẽ tuân theo pháp luật hoặc luật lệ liên quan hoặc chính sách và điều khoản sử dụng riêng.

Điều 5: Ký kết thỏa thuận sử dụng

1. Thỏa thuận sử dụng được ký kết theo hình thức sau khi người muốn trở thành “Người sử dụng” (“Người đăng ký thành viên”) đồng ý nội dung điều khoản sẽ đăng ký thành viên và “Trung tâm” sẽ chấp thuận phê duyệt đăng ký.
2. Về nguyên tắc, "Trung tâm" sẽ chấp thuận phê duyệt đăng ký sử dụng “Hanultari” cho “Người đăng ký thành viên”. Tuy nhiên, "Trung tâm" có thể không chấp thuận phê duyệt hoặc hủy thỏa thuận đối với một trong các trường hợp sau:
▨ Trường hợp người đăng ký thành viên đã từng bị mất tư cách thành viên trước đây do vi phạm điều khoản này; trừ trường hợp được “Trung tâm” chấp thuận phê duyệt đăng ký lại.
▨ Trường hợp không sử dụng danh tính thật hoặc dùng tên của người khác
▨ Trường hợp ghi thông tin giả mạo hoặc không ghi nội dung “Trung tâm” yêu cầu.
▨ Trường hợp không thể chấp thuận phê duyệt vì các lý do thuộc trách nhiệm của người sử dụng hoặc vi phạm các nội quy đăng ký khác.
3. Theo nội dung đăng ký ở mục 1, “Trung tâm” có thể yêu cầu xác nhận danh tính và xác minh bản thân thông qua các cơ quan chuyên môn tùy theo loại hình “Người sử dụng”.
4. Có thể hoãn chấp thuận phê duyệt “Người sử dụng” trong trường hợp thiếu trang bị về dịch vụ hoặc khi có các vấn đề trong nghiệp vụ, kỹ thuật
5. Trong trường hợp không chấp thuận phê duyệt hoặc hoãn phê duyệt đăng ký thành viên theo mục 2 và mục 4, “Người sử dụng” sẽ thông báo đến người đăng ký thành viên.
6. Thời điểm thành lập thỏa thuận sử dụng là thời điểm “Trung tâm” đánh dấu hoàn tất đăng ký trên khâu thủ tục đăng ký.
7. “Trung tâm’ có thể phân nhóm thứ hạng “Người sử dụng” theo chính sách Trung tâm để phân hạng sử dụng như thời gian sử dụng, số lần sử dụng, menu dịch vụ vv...

Điều 6: Thay đổi thông tin thành viên

1. “Người sử dụng” có thể xem và sửa đổi thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào thông qua màn hình quản lý thông tin cá nhân. Tuy nhiên, không thể sửa đổi các hạng mục cần để quản lý dịch vụ như tên thật, ID...
2. Trong trường hợp nếu “Người sử dụng” sửa đổi thông tin đã nêu khi đăng ký thành viên, cần sửa đổi trực tuyến hoặc thông báo nội dung sửa đổi cho “Trung tâm” bằng phương pháp khác như gửi điện tử...
3. “Trung tâm” không chịu trách nhiệm về các bất lợi xảy ra đối với hạng mục sửa đổi ở mục 2 vì lý do không thông báo cho “Trung tâm”.

Điều 7: Nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân

“Trung tâm” nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của “Người sử dụng” theo các điều luật liên quan như “Luật mạng thông tin truyền thông” quy định...
Áp dụng các điều luật liên quan và phương châm truy cập thông tin cá nhân của “Trung tâm” đối với việc sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, không áp dụng phương châm truy cập thông tin cá nhân của Trung tâm đối với các đường link không bao gồm trong trang “Hanultari”.

Điều 8: Nghĩa vụ về quản lý “ID” và “Mật khẩu” của “Người sử dụng”

1. Trách nhiệm quản lý “ID” và “Mật khẩu” của “Người sử dụng” thuộc về “Người sử dụng”; không được tiết lộ “ID” và “Mật khẩu” cho người thứ 3 sử dụng.
2. “Trung tâm” có thể hạn chế quyền sử dụng đối với “ID” của “Người sử dụng” có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân hoặc “ID” bị hiểu nhầm là người điều hành “Hanultari”, hoặc “ID” trái với thuần phong mỹ tục, không được xã hội chấp nhận.
3. Nếu bị mất hoặc có nhận định bị người thứ 3 sử dụng “ID” và “Mật khẩu”, “Người sử dụng” phải lập tức thông báo ngay cho “Trung tâm” và tuân theo hướng dẫn của “Trung tâm”
4. “Trung tâm” không chịu trách nhiệm đối với những bất lợi phát sinh do “Người sử dụng” không thông báo sự thật cho Trung tâm hoặc có thông báo nhưng không tuân theo hướng dẫn của Trung tâm theo nội dung của Mục 3.

Điều 9: Thông báo cho “Người sử dụng”

1. “Trung tâm” không có hành vi vi phạm điều khoản này và các điều luật liên quan, hành vi trái thuần phong mỹ tục, đồng thời luôn phấn đấu nỗ lực hết mình nhằm cung cấp dịch vụ một cách thường xuyên và ổn định.
2. “Trung tâm” tuân thủ và công khai chính sách thu thập không tin cá nhân và luôn nỗ lực hết mình nhằm bảo vệ thông tin cá nhân, giúp “Người sử dụng” có thể sử dụng trang “Hanultari” một cách an toàn.
3. “Trung tâm” được trang bị bởi các nhân viên và hệ thống cần thiết nhằm xử lý thích đáng những bất bình phát sinh của người sử dụng về việc sử dụng dịch vụ.
4. Trong trường hợp công nhận nội dung ý kiến hoặc bất bình của "Người sử dụng" về việc sử dụng dịch vụ là chính đáng, "Trung tâm" cần phải tiến hành thụ lý giải quyết. Đối với ý kiến và nội dung bất bình mà người sử dụng đưa ra, cần thông báo quá trình xử lý và kết quả cho “Người sử dụng” qua Mục Thông báo hoặc thư điện tử.

Điều 10: Nghĩa vụ của “Trung tâm”

1. “Trung tâm” không thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm điều khoản này và các điều luật liên quan, hành vi trái thuần phong mỹ tục; đồng thời luôn phấn đấu hết mình nhằm cung cấp dịch vụ một cách thường xuyên và ổn định.
2. “Trung tâm” tuân thủ và công khai chính sách thu thập không tin cá nhân và luôn phấn đấu hết mình trong việc bảo vệ thông tin cá nhân nhằm giúp “Người sử dụng” có thể sử dụng “Hanultari” một cách an toàn.
3. “Trung tâm” trang bị đội ngũ nhân viên và hệ thống cần thiết để xử lý thích đáng những bất bình phát sinh của người sử dụng về việc sử dụng dịch vụ.
4. Trong trường hợp công nhận nội dung ý kiến hoặc bất bình của "Người sử dụng" về việc sử dụng dịch vụ là chính đáng, "Trung tâm" phải tiến hành thụ lý giải quyết. Đối với ý kiến và nội dung bất bình mà người sử dụng đưa ra, cần thông báo quá trình xử lý và kết quả cho “Người sử dụng” qua Mục Thông báo hoặc thư điện tử.

Điều 11: Nghĩa vụ của “Người sử dụng”

1. “Người sử dụng” không được có những hành vi sau.
▨ Khai man nội dung đăng ký hoặc sửa đổi thông tin
▨ Sử dụng trái phép thông tin của người khác
▨ Sửa đổi thông tin đã đăng của “Trung tâm”
▨ Đăng tải hoặc lưu truyền các thông tin ngoài nội dung "Trung tâm" đã đưa ra (chẳng hạn như hương trình cài đặt máy tính vv...).
▨ Xâm phạm quyền sở hữu tài sản trí tuệ của “Trung tâm”, bản quyền của Trung tâm và người khác vv...
▨ Hành vi cản trở nghiệp vụ hoặc gây tổn hại danh dự của “Trung tâm” và người khác.
▨ Hành vi đăng tải hoặc công khai mẩu tin, băng hình, âm thanh mang tính khiêu dâm hoặc bạo lực, các thông tin có nội dung trái với phong thuần mỹ tục và trật tự xã hội...
▨ Hành vi sử dụng trang “Hanultari” với mục đính thu lợi mà không có sự đồng ý của Trung tâm.
▨ Hành vi bất chính hoặc bất hợp pháp khác
2. “Người sử dụng” phải tuân thủ nội quy điều khoản này và các điều luật liên quan, cũng như chấp hành nội dung thông báo của Trung tâm, những nội dung cần lưu ý về dịch vụ và hướng dẫn sử dụng. Không được thực hiện các hành vi gây cản trở công việc của “Trung tâm”

Điều 12: Cung cấp dịch vụ

1. “Trung tâm” phục vụ đến các thành viên về những dịch vụ sau:
▨ Dịch vụ tìm kiếm
▨ Dịch vụ mở
▨ Dịch vụ tin tức
▨ Một phần các dịch vụ khác do “Trung tâm” phát triển bổ sung hoặc hợp tác với các cơ quan khác
2. “Trung tâm” có thể phân nhóm “Dịch vụ” theo phạm vi nhất định và định thời gian cho phép sử dụng đối với từng phạm vi riêng biệt. Tuy nhiên, nội dung này sẽ được thông báo trước.
3. “Dịch vụ” được cung cấp 24 giờ/ngày và suốt năm.
4. “Trung tâm” có thể tạm ngưng cung cấp “Dịch vụ” trong trường hợp có lý do cần kiểm tra bảo dưỡng, thay thế hỏng hóc, xảy ra sự cố hoặc bị gián đoạn... thiết bị thông tin truyền thông, máy tính... hoặc lý do đáng kể trong khi quản lý điều hành. Trong trường hợp này “Trung tâm” cần thông báo đến “Người sử dụng” bằng phương pháp được quy định trong điều 9 [Thông báo cho “Người sử dụng”]. Tuy nhiên, Trung tâm có thể thực hiện thông báo sau trong trường hợp có lý do chính đáng và không thể thực hiện thông báo trước.
5. "Trung tâm" có thể thực hiện kiểm tra định kỳ nếu thấy cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ. Thời gian kiểm tra định kỳ tuân thông báo trên giao diện cung cấp dịch vụ.

Điều 13: Thay đổi “Dịch vụ”

1. “Trung tâm” có thể thay đổi toàn bộ hoặc một phần dịch vụ đang cung cấp nếu thấy cần thiết cho quản lý điều hành, kỹ thuật trong trường hợp có lý do chính đáng.
2. Khi có sự thay đổi về nội dung, cách sử dụng, thời gian sử dụng “Dịch vụ”, cần phải đăng thông báo về lý do thay đổi, nội dung và thời gian dịch vụ sẽ thay đổi tại màn hình khởi động dịch vụ liên quan trước khi thay đổi

Điều 14: Cung cấp thông tin và đăng tải quảng cáo

1. “Trung tâm” có thể cung cấp các thông tin đa dạng được công nhận là cần thiết cho “Người sử dụng” trong khi sử dụng trang "Hnultari" bằng các phương pháp như qua mục Thông báo hoặc thư điện tử... Tuy nhiên, “Người sử dụng” có thể từ chối nhận thư điện tử bất kỳ lúc nào.
2. “Trung tâm” có quyền đăng quảng cáo về việc quản lý điều hành trang “Hanultari” trên giao diện dịch vụ, trang web, thư điện tử... “Người sử dụng” nhận thư điện tử có đăng tải quảng cáo có quyền từ chối nhận thư quảng cáo của “Trung tâm”.
3. “Người sử dụng” không được điều chỉnh, sửa đổi, giới hạn các thông tin hoặc tin tức đăng tải về dịch vụ do Trung tâm cung cấp.

Điều 15: Bản quyền của “Tin tức”

1. Bản quyền của "Tin tức" được đăng tải lên trang "Hanultari" thuộc về tác giả đăng bài.
2. Có thể hiển thị những “Bài viết” do "người sử dụng" đăng tải lên trang “Hanultari” tại các mục “Dịch vụ” hoặc quảng cáo liên quan trong kết quả tìm kiếm. Cho phép sửa đổi, sao chép, chỉnh sửa một phần trong phạm vi cần thiết của nội dung liên quan để hiển thị. Trong trường hợp này, “Trung tâm” tuân theo quy định của Luật bản quyền và “Người sử dụng” có thể thông qua Trung tâm tư vấn khách hàng hoặc chức năng quản lý trong “Hanultari” để xóa bài đăng, hạn chế hiển thị trong kết quả tìm kiếm, hoặc không công khai bài đăng bất cứ khi nào.
3. Trong trường hợp muốn sử dụng “Bài viết” của “Người sử dụng” mà không theo phương pháp ở mục 2, “Trung tâm” cần phải nhận được sự đồng ý của “Người sử dụng" trước qua điện thoại, fax, thư điện tử...

Điều 16: Quản lý “Bài viết”

1. Nếu “Bài đăng” của “Người sử dụng” có bao gồm nội dung vi phạm “Luật thông tin mạng” và “Luật bản quyền”, Người quản lý có thể yêu cầu ngưng đăng hoặc xóa “Bài viết” theo thủ tục của Luật liên quan quy định; “Trung tâm” phải xử lý theo luật tương ứng.
2. “Trung tâm” có thể xử lý tạm thời đối với các “Bài viết” theo luật tương ứng trong trường hợp dù không có yêu cầu của Người quản lý theo mục trên nhưng có lý do công nhận chính đáng rằng “Bài viết” xâm phạm quyền lợi, hoặc trong trường hợp bài viết vi phạm chính sách khác của Trung tâm và các luật liên quan.
3. Thủ tục chi tiết theo các Điều trong khoản này tuân theo yêu cầu ngừng đăng bài do “Trung tâm” quy định trong pham vi của “Luật thông tin mạng” và “Luật bản quyền”.

Điều 17: Quyền sở hữu

1. Quyền tác giả và quyền sở hữu tài sản trí tuệ liên quan đến trang “Hanultari” thuộc về “Trung tâm”; ngoại trừ các “Bài viết” của “Người sử dụng” và các tác phẩm được cung cấp theo thỏa thuận hợp tác.
2. “Trung tâm” chỉ cấp quyền sử dụng tài khoản, "ID", nội dung chủ đề... liên quan đến dịch vụ cho “Người sử dụng” theo điều kiện sử dụng do “Trung tâm” đề ra. "Người sử dụng" không được phép thực hiện những hành vi chuyển nhượng, mua bán, thế chấp... quyền này.

Điều 18: Chấm dứt thỏa thuận

1. "Người sử dụng" có thể đăng ký xin chấm dứt hợp đồng sử dụng bất cứ lúc nào qua Mục Trung tâm tư vấn khách hàng hoặc menu quản lý thông tin cá nhân ở cuối giao diện màn hình của trang Hanultari; "Trung tâm" cần phải xử lý ngay theo quy định của pháp luật liên quan.
2. Khi “Người sử dụng” chấm dứt thỏa thuận, ngay lập tức mọi dữ liệu về “Người sử dụng” sẽ tự động bị tiêu hủy theo luật quản lý và chính sách thu thập thông tin cá nhân, trừ trường hợp “Trung tâm” lưu trữ thông tin thành viên.
3. Tất cả các bài đăng của “Người sử dụng” sẽ bị xóa trong trường hợp “Người sử dụng” chấm dứt thỏa thuận.

Điều 19: Hạn chế sử dụng

1. Đối với trường hợp “Người sử dụng” vi phạm nghĩa vụ của điều khoản này hoặc gây cản trở cho công việc điều hành trang “Hanultari”, “Trung tâm” có thể giới hạn quyền quyền sử dụng “Dịch vụ” theo từng giai đoạn như cảnh báo, tạm thời ngưng quyền sử dụng, truất quyền sử dụng vĩnh viễn vv...
2. Nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và nâng cao hiệu quả công tác điều hành, “Trung tâm” được phép giới hạn quyền sử dụng đối với những “Người sử dụng” không đăng nhập vào trang web liên tục.
3. Điều kiện và nội dung chi tiết về hạn chế trong phạm vi hạn chế quyền sử dụng ở điều khoản này do “Trung tâm” đề ra, căn cứ vào chính sách quản lý dịch vụ riêng biệt và chính sách giới hạn quyền sử dụng.
4. Trong trường hợp giới hạn quyền sử dụng “Hanultari” hoặc chấm dứt thỏa thuận theo điều khoản này, “Trung tâm” phải thực hiện thông báo theo Điều 9 (Thông báo cho “Người sử dụng”)
5. “Người sử dụng” có quyền đăng ký khiếu nại theo thủ tục do “Trung tâm” quy định đối với nội dung giới hạn quyền sử dụng nêu trong điều này. Trong trường hợp “Trung tâm” công nhận nội dung khiếu nại là chính đáng, “Trung tâm” phải cấp lại quyền sử dụng “Hanultari” ngay cho người sử dụng.

Điều 20: Giới hạn trách nhiệm

1. Trong trường hợp “Trung tâm” không thể cung cấp “Dịch vụ” do biến đổi thiên tai hoặc do điều kiện bất khả kháng, “Trung tâm” được miễn trách nhiệm về cung cấp dịch vụ.
2. “Trung tâm” không chịu trách nhiệm đối với các trở ngại về việc sử dụng “Hanultari” vì lý do lỗi của “Người sử dụng”.
3. “Trung tâm” không chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin, tài liệu, mức độ tin cậy, tính chính xác... trong bài viết mà “Người sử dụng” đăng trên “Hanultari”
4. “Trung tâm” được miễn trách nhiệm trong trường hợp những “Người sử dụng” hoặc “Người sử dụng” và người thứ 3 dùng “Hanultari” làm phương tiện giao dịch trung gian...
5. “Trung tâm” không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng dịch vụ được cung cấp miễn phí trong trường hợp không có quy định đặc biệt trong luật liên quan.

Điều 21: Căn cứ luật pháp và thẩm quyền xét xử

1. Các trường hợp tố tụng liên quan đến “Trung tâm” và “Người sử dụng” tuân theo Luật Đại Hàn Dân Quốc.
2. Tố tụng tranh chấp phát sinh giữa “Trung tâm” và “Người sử dụng” do tòa án có thẩm quyền trực thuộc khu vực của cơ quan phúc lợi xã hội xét xử.

Phụ lục

Điều khoản này được áp dụng từ ngày 19 tháng 4 năm 2014.

Đồng ý cho thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. (Bắt buộc)

Tất cả những thông tin được sử dụng tại Trung tâm gia đình thành phố Seoul đều được thu thậpㆍbảo lưuㆍxử lý theo đúng các quy định bảo vệ thông tin cá nhân về mặt Pháp luật như Điều 3 Luật bảo hộ thông tin cá nhân... Tại Trung tâm gia đình thành phố Seoul (Hay còn gọi là “Trung tâm thành phố Seoul”) đang điều hành các phương châm xử lý như sau để bảo vệ thông tin cá nhân và lợi ích của người sử dụng, đồng thời xử lý một cách suôn sẻ những khó khăn của người sử dụng về vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân theo Luật bảo hộ thông tin cá nhân. Phương châm xử lý thông tin cá nhân này sẽ được áp dụng từ ngày thi hành, trong trường hợp sửa, xóa và thay đổi thêm nội dung thay đổi theo Pháp lệnh và phương châm thì sẽ thông báo thông qua hạng mục Thông báo trên trang chủ của trung tâm.

Điều 1. Mục đích xử lý, thời gian xử lý và bảo lưu, biện pháp bảo an đối với thông tin cá nhân
1. Mục đích xử lý thông tin cá nhân:

đang tiến hành thu thập thông tin cá nhân một cách tối thiểu nhất để hoàn thành các công việc thuộc thẩm quyền và xử lý dân sự..., đồng thời điều này đều được đăng tải trên các trang chủ thuộc thẩm quyền điều hành của từng phòng ban và được hướng dẫn để chủ thể thông tin có thể xác nhận được.
a) Đăng ký và quản lý người sử dụng, đăng ký dịch vụ: Xử lý thông tin cá nhân với các mục đích như xác nhận ý định sử dụng dịch vụ, phân biệtㆍchứng nhận bản thân tùy theo dịch vụ được cung cấp, xác nhận bản thân dựa theo sự thi hành chế độ xác nhận bản thân có hạn chế, duy trì · quản lý tư cách sử dụng dịch vụ, phòng chống việc sử dụng bất chính dịch vụ, khi xử lý thông tin cá nhân của trẻ nhỏ dưới 14 tuổi thì phải xác nhận sự đồng ý của người đại diện pháp lý, các loại cáo thị, thông báo, xử lý khó khăn, quản lý lịch sử sử dụng dịch vụ, biện pháp đối phó trong trường hợp khẩn cấp, thông báo về các điều khoản quan trọng, điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng.
b) Quản lý tình nguyện viên: Xử lý các thông tin cá nhân cần cho việc thi hành các công việc của Trung tâm quản lý tình nguyện viên như tuyển chọn, giáo dục, bố trí tình nguyện viên, quản lý thông tin đăng ký VMS (Nội dung và thành tích hoạt động tình nguyện, cấp giấy chứng nhận)...
c) Điều hành Ủy ban lãnh đạo, Ủy ban tư vấn: Dựa theo các quy định điều hành trung tâm, thông tin cá nhân cần cho việc xây dựng và điều hành Ủy ban điều hành, xử lý thông tin cần thiết trong việc điều hành Ủy ban tư vấn để nâng cao và cải thiện chất lượng dịch vụ gia đình tại các thành phố lớn.
d) Quản lý giảng viên: xử lý các thông tin cá nhân cần thiết trong việc tuyển, lựa chọn giảng viên, chi trả tiền phí vụ việc, xác nhận thâm niên...khi điều hành các chương trình giáo dục, tư vấn...
đ) Quản lý nhân viên: Xử lý thông tin cá nhân cần thiết khi tuyển dụng nhân viên mới. Sử dụng thông tin cá nhân được ghi trong Hợp đồng lao động để chi trả tiền lương, cung cấp phúc lợi, đăng ký giáo dục...Thông tin ra vào của nhân viên sẽ được ghi chép lại dựa theo hệ thống quản lý ra vào, và để hướng dẫn dự án, liên lạc công việc...tên, phòng ban, chức vụ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail...nhân viên sẽ được công khai.
e) Xử lý yêu cầu và khó khăn của dân: Xử lý thông tin cá nhân với các mục đích như xác nhận thông tin dân sự để xử lý các yêu cầu, khó khăn của người sử dụng, liên lạcㆍthông báo về điều tra thực tế, thông báo kết quả xử lý.
g) Quản lý trang chủ: Xử lý thông tin cá nhân với mục đích như: xác nhận xem có ý muốn đăng ký hội viên không, phân biệt・chứng nhận bản thân dựa theo dịch vụ cung cấp, duy trì・quản lý tư cách hội viên, xác nhận bản thân bằng cách thi hành chế độ xác nhận cá nhân hạn chế, đề phòng việc sử dụng bất chính dịch vụ. Khi xử lý thông tin cá nhân của trẻ dưới 14 tuổi, phải xác nhận sự đồng ý với người đại diện Pháp lý, các loại giấy thông báo, xử lý khó khăn...
h) Quản lý tài trợ: Xử lý các thông tin cá nhân cần thiết trong các công việc như quản lý tiền tài trợ và vật phẩm tài trợ, cấp hóa đơn...

2. Xử lý thông tin cá nhân và thời gian bảo lưu:

a) Thông tin cá nhân được xử lý ở được xử lý trong phạm vi mục đích thu thập ・sử dụng đã được đề ra. Đồng thời tuân theo thời gian bảo lưu được đề ra trong Luật bảo hộ thông tin cá nhân và các Pháp lệnh liên quan để điều hành.
b) tiến hành xử lý・bảo lưu thông tin cá nhân trong thời gian bảo lưu・sử dụng thông tin cá nhân theo Pháp lệnh hoặc bảo lưu・sử dụng thông tin cá nhân đã được cho phép khi thu thập thông tin cá nhân từ chủ thể thông tin.

Số thứ tự Phân loại Căn cứ điều hành/Mục đích xử lý Tên file thông tin cá nhân Thời gian bảo lưu
1 Quản lý người sử dụng, đăng ký dịch vụ Đăng ký và quản lý người sử dụng, đăng ký dịch vụ Điểm 2 Khoản 1 (Thu thập, sử dụng thông tin cá nhân) Điều 15 Luật bảo hộ thông tin cá nhân, Điểm 2 (Giới hạn xử lý thông tin nhạy cảm) Điều 23 Luật bảo vệ thông tin cá nhân, Điểm 2 Khoản 1 (Giới hạn xử lý thông tin nhận dạng duy nhất) Điều 24 Luật bảo hộ gia đình ∙Hạng mục bắt buộc: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, e-mail, nghề nghiệp, quan hệ gia đình, thông tin sử dụng dịch vụ, đất nước sinh ra
∙Hạng mục lựa chọn: Dịch vụ tư vấn gia đình
Thông tin sau khi kết thúc dịch vụ được 5 năm
2 Quản lý tình nguyện viên Cấp phát giấy xác nhận hoạt động tình nguyện ∙Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, e-mail Đến khi có yêu cầu từ chối bảo lưu và thời gian sử dụng thông tin cá nhân của chủ thể
3 Điều hành Ủy ban lãnh đạo,
Ủy ban tư vấn
Chi trả tiền phí họp và cấp giấy chứng nhận kinh nghiệm hoạt động trong Ủy ban Điều 8 Lệnh thi hành Luật liên quan đến xử lý công việc dân sự ∙Sơ yếu lý lịch, bản sao giấy tờ tùy thân, bản sao sổ tài khoản
4 Quản lý giảng viên Xác nhận thâm niên, chi trả phí giảng dạy, cấp giấy chứng nhận kinh nghiệm giảng dạy, thông tin Điều 8 Lệnh thi hành Luật liên quan đến xử lý công việc dân sự ∙Sơ yếu lý lịch, bản sao sổ tài khoản, giấy chứng nhận kinh nghiệm, bản sao bằng hoặc chứng chỉ, bản sao giấy tờ tùy thân, bản hồi báo kiểm tra lịch sử phạm tội
5 Quản lý nhân viên Cấp giấy chứng nhận kinh nghiệm, đăng ký bảo hiểm và quản lý nhân viên Điều 143 Luật thuế thu nhập, Điều 8 Lệnh thi hành Luật liên quan đến xử lý công việc dân sự ∙Thông tin cá nhân cần khi tuyển nhân viên mới: Sơ yếu lý lịch, bản tự giới thiệu bản thân, giấy chứng nhận thành tích, bản sao bằng cấp.
∙Thông tin cá nhân được ghi trong hợp đồng lao động
∙Để liên lạc trong công việc, quảng bá, lưu truy cập mạng làm việc, thông tin ra vào cửa của nhân viên nên cần tên, bộ phận, chức vụ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail của nhân viên
6 Xử lý yêu cầu và khó khăn của dân Đăng ký dân sự và quản lý xử lý Điều 2 quy tắc thi hành Luật liên quan đến xử lý công việc văn phòng, Điều 8 Lệnh thi hành Luật liên quan đến xử lý dân sự Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, e-mail 3 năm
7 Quản lý trang chủ Luật bảo hộ bí mật viễn thông/Phát triển dịch vụ mới và cung cấp dịch vụ thích hợp , cung cấp dịch vụ dựa theo tính thống kê học Địa chỉ IP, Cookie, địa chỉ MAC, mã số bí mật, địa chỉ e-mail, thông tin tư cách chủ thể thông tin, lịch sử sử dụng dịch vụ, lịch sử đăng nhập, lịch sử sử dụng lỗi... Đến khi hủy làm hội viên
8 Quản lý hội viên của trang Điều 15 Luật bảo hộ thông tin cá nhân (Thu thập, sử dụng thông tin cá nhân) ∙Hạng mục bắt buộc: Tên tài khoản, mã số bí mật, họ tên, đất nước nơi sinh ra, e-mail, số điện thoại, địa chỉ
∙Hạng mục lựa chọn: Tuổi, khu vực quan tâm
Hủy khi hủy làm hội viên
9 Quản lý xử lý thông tin video CCTV An toàn cơ sở và đề phòng hỏa hoạn Sản phẩm ghi hình thông tin video CCTV 30 ngày kể từ lúc ghi hình.
10 Quản lý tài trợ Quản lý tiền tài trợ theo Trang 2 Điều 4 quy tắc tài chính·kế toán Pháp nhân phúc lợi xã hội và cơ quan phúc lợi xã hội Thông tin cá nhân...cần thiết để xử lý các công việc liên quan đến tài trợ như họ tên, số điện thoại, số sổ tài khoản, loại tài trợ, số tiền tài trợ, phương pháp tài trợ, ngày tháng năm sinh…của người tài trợ và người phi tài trợ Đến khi thu hồi lại việc tài trợ
3. Biện pháp an toàn điều hành trên trang chủ:

a) Để bảo vệ trang chủ hoặc duy trì dịch vụ lâu dài, Trung tâm thành phố Seoul không những kiểm soát về đồ thị dữ liệu mạng, hạn chế mạng, tiến hành các chương trình bảo an đa dạng để khám phá các thử nghiệm như thay đổi thông tin bất hợp pháp.
b) Nhấp vào đường link hoặc bảng hiệu của trang chủ do Trung tâm thành phố Seoul điều hành, khi di chuyển đến trang của cơ quan bên ngoài thì trang tương ứng sẽ được áp dụng phương châm xử lý thông tin cá nhân được đăng trên trang web tương ứng. Vì vậy, sẽ duy trì được phương châm xử lý thông tin cá nhân của trang tương ứng khi vào thăm.

Điều 2. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3
1. Trung tâm thành phố Seoul sẽ không cung cấp thông tin cá nhân được thu thập và bảo lưu cho bên thứ 3 mà không được sự đồng ý của người sử dụng. Những trường hợp sau có thể cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3.

a) Trường hợp nhận được sự đồng ý riêng từ chủ thể thông tin.
b) Trong trường hợp bắt buộc do phải tuân thủ các quy tắc đặc biệt về Luật pháp hoặc nghĩa vụ về mặt Pháp lệnh.
c) Trong trường hợp chứng nhận được sự cần thiết vì lợi ích về tính mạng, thân thể, tài sản của chủ thể thông tin hoặc bên thứ 3 một cách minh bạch nhưng chủ thể thông tin hoặc người đại diện pháp lý đang trong tình hình không thể bày tỏ được suy nghĩ của bản thân hoặc không nhận được sự đồng ý trước do địa chỉ không chính xác...
d) Trong trường hợp cung cấp thông tin cá nhân với hình thái không thể nhận biết cá nhân đặc biệt khi cần vì mục đích viết các thống kê và nghiên cứu luận văn...
đ) Trong trường hợp đã trải qua sự xem xét và biểu quyết của Ủy ban bảo hộ khi không thể tiến hành công việc thẩm quyền được quy định trong bộ luật khác nếu không cho sử dụng thông tin cá nhân với mục đích khác hoặc không cho cung cấp thông tin cho bên thứ 3.
e) Trong trường hợp cần cung cấp cho chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế để thi hành các hiệp ước và hiệp định quốc tế khác.
g) Trong trường hợp cần để điều tra, tiến hành và duy trì khởi tố tội phạm.
h) Trường hợp cần để thực hiện việc xét xử của tòa án.
k) Trường hợp cần để thi hành hình phạt, giám hộ và xử lý bảo hộ

2. Trường hợp Trung tâm thành phố Seoul cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 thì phải thông báo và nhận sự đồng ý từ chủ thể thông tin về các hạng mục sau:

a) Người được cung cấp thông tin cá nhân.
b) Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của người được cung cấp thông tin cá nhân.
c) Hạng mục thông tin cá nhân cung cấp
d) Thời gian bảo lưu và sử dụng thông tin cá nhân của người được cung cấp thông tin cá nhân.

Điều 3. Hạng mục về ủy thác xử lý thông tin cá nhân
1. theo nguyên tắc sẽ không ủy thác cho người khác xử lý thông tin cá nhân tương ứng mà không nhận được sự đồng ý của người sử dụng. Tuy nhiên, nếu nằm trong phạm vi mục đích xử lý thông tin cá nhân hoặc nhận được sự đồng ý của người sử dụng thì khi làm hợp đồng ủy thác cần ghi rõ việc phải tuân thủ các điều lệ liên quan đến bảo hộ thông tin cá nhân, cấm cung cấp cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân và trách nhiệm phải chịu... 2. theo nguyên tắc sẽ xử lý thông tin cá nhân của người sử dụng trong phạm vi được ghi trong Điều 1 (Mục đích xử lý thông tin cá nhân), sẽ không xử lý vượt quá phạm vi vốn có hoặc cung cấp cho bên thứ 3 nếu không được sự đồng ý của người sử dụng. 3. để xử lý công việc thông tin cá nhân một cách suôn sẻ, sẽ ủy thác công việc xử lý thông tin cá nhân như sau:
Số thứ tự Tên hệ thống Công ty ủy thác Người đảm nhận ủy thác Nội dung việc ủy thác Thời gian ủy thác
1 FAMILYSEOUL HOMEPAGE SKUNKWORKS STUDIO Phụ trách: Myungjik Kim
070-4189-9144
Bảo trì và điều hành hệ thống Thời gian bảo trì
2 HANULTARI HOMEPAGE
Điều 4. Cách sử dụng quyền lợi và nghĩa vụ của chủ thể thông tin và người đại diện pháp lý
1. Chủ thể thông tin có thể sử dụng quyền lợi về bảo hộ thông tin cá nhân theo các hạng mục sau bất cứ lúc nào.

a) Yêu cầu cho xem thông tin cá nhân
b) Yêu cầu đính chính trong trường hợp có sai sót
c) Yêu cầu xóa
d) Yêu cầu dừng xử lý

2. Thi hành quyền lợi theo Điều 1 có thể tiến hành thông qua việc viết theo Mẫu số 8 về quy tắc thi hành Luật bảo hộ thông tin cá nhân, sau đó gửi theo đường thư từ, thư điện tử, gửi fax... sẽ tiến hành giải quyết nhanh chóng về thông tin cá nhân của người sử dụng yêu cầu xử lý. 3. Trong trường hợp chủ thể thông tin yêu cầu đính chính hoặc xóa bỏ các thông tin cá nhân bị sai thì sẽ không thể sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân tương ứng cho đến khi việc đính chính hoặc xóa bỏ được hoàn thành. 4. Thi hành quyền lợi theo Điều 1, trong trường hợp nhận ủy thác từ chủ thể thông tin…cần đệ trình thông qua người đại diện. Trong trường hợp này, phải nộp đơn ủy quyền theo Mẫu số 11 về quy tắc thi hành Luật bảo hộ thông tin cá nhân. 5. Quyền lợi yêu cầu cho xem và tạm dừng xử lý thông tin cá nhân của chủ thể thông tin có thể bị hạn chế theo Khoản 4 Điều 35, Khoản 2 Điều 37 Luật bảo hộ thông tin cá nhân. 6. Yêu cầu đính chính và xóa bỏ thông tin cá nhân trong trường hợp được ghi chép thuộc đối tượng thu thập thông tin cá nhân trong Pháp lệnh khác, thì sẽ không thể yêu cầu xóa bỏ thông tin đó được. 7. Khi có những yêu cầu cho xem, yêu cầu đính chính và xóa bỏ, yêu cầu dừng xử lý theo quyền lợi của chủ thể thông tin, cần xác nhận xem người yêu cầu có đúng là đương sự hoặc người đại diện chính đáng hay không. Việc sử dụng quyền lợi theo hạng mục trên, có thể tiến hành thông qua người đại diện pháp lý hoặc người đại diện nhận được sự ủy quyền từ chủ thể thông tin.

* [Mẫu số 8 quy tắc thi hành Luật bảo hộ thông tin cá nhân] Đơn yêu cầu cho xem, đính chính, xóa bỏ, tạm dừng xử lý thông tin cá nhân.
* [Mẫu số 11 quy tắc thi hành Luật bảo hộ thông tin cá nhân] Đơn ủy quyền.

Điều 5. Hạng mục liên quan đến từ chối và lắp đặt, điều hành thiết bị thu thập thông tin cá nhân tự động
1. Trong khi điều hành trang chủ máy chủ tương ứng có thể sẽ khiến cho thông tin “Cookie” lượng nhỏ được lưu lại trong máy tính của người sử dụng. Theo đó, người sử dụng có thể sử dụng quyền từ chối việc thu thập tự động thông tin cá nhân.

※ [Công cụ] trên Trình duyệt Web → [Option Internet] → [Cao cấp] Danh sách mục thông tin cá nhân → Cài đặt chặn Cookie

Điều 6. Quy trình và phương pháp hủy thông tin cá nhân
1. Trung tâm thành phố Seoul theo nguyên tắc, sẽ tiêu hủy nhanh chóng các thông tin cá nhân đã đạt được mục đích xử lý đối với thông tin cá nhân. Tuy nhiên, trong trường hợp phải bảo tồn theo Pháp lệnh khác thì không cần làm như vậy. 2. Quy trình hủy:

- sẽ lên kế hoạch hủy và tiến hành hủy trong trường hợp đã quá thời hạn bảo lưu thông tin cá nhân. Sau khi đạt được mục đích xử lý thông tin cá nhân, hủy dịch vụ tương ứng, kết thúc dự án..., các thông tin đó trở nên không còn cần thiết hoặc đã vượt quá thời hạn bảo lưu hay đã hoàn thành mục đích xử lý thì sẽ được tiến hành hủy theo quy định nội bộ và các Pháp lệnh liên quan. Tuy nhiên, trong trường hợp phải bảo tồn theo Pháp lệnh khác thì không cần làm như vậy.

3. Thời hạn hủy và phương pháp hủy:

a) Trong trường hợp là các file điện tử: Sau khi xóa thông tin cá nhân cần sử dụng các biện pháp như Low Level Format...để không thể khôi phục và phục hồi lại, sau đó tiến hành hủy.
b) Trong trường hợp các hình thức khác ngoài file điện tử như bản ghi chú, bản in, văn bản, các hình thức ghi chép khác: Phá hủy (đốt, cắt vụn...) hoàn toàn các phần cần hủy.

Điều 7. Biện pháp đảm bảo tính an toàn của thông tin cá nhân
1. Trung tâm thành phố Seoul cần tiến hành các biện pháp đối phó về mặt kĩ thuật, quản lý, vật lý cần thiết để đảm bảo tính an toàn như sau:

a) Dựa theo Tiêu chuẩn đối phó đảm bảo tính an toàn của thông tin cá nhân (Thông báo Bộ hành chính và an toàn) để lên kế hoạch và tiến hành quản lý nội bộ.
b) Cần tối đa hóa, chỉ định và quản lý số người cần thiết sử dụng thông tin cá nhân, và tiến hành giáo dục theo định kì.
c) Khống chế tiếp cận thông tin cá nhân thông qua việc trao, thay đổi, hủy quyền tiếp cận hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý thông tin cá nhân và sử dụng hệ thống ngăn chặn sự xâm nhập, hệ thống phòng chống sự xâm nhập để khống chế sự tiếp cận trái phép từ bên ngoài.
d) Bảo quản, quản lý tối thiểu trên 1 năm lịch sử kết nối hệ thống xử lý thông tin cá nhân (Đăng nhập Web, thông tin tóm tắt...)
đ) Thông tin cá nhân của người sử dụng phải được quản lý và lưu mã hóa. Và những dữ liệu quan trọng cần phải mã hóa khi lưu giữ, gửi đi và sử dụng các kĩ năng bảo an riêng khi sử dụng.
e) Để ngăn chặn việc rò rỉ và phá hủy thông tin cá nhân do Hacking hay vi rút máy tính…cần phải cài đặt các chương trình bảo an và tiến hành làm mới, kiểm tra theo chu kỳ. Đồng thời cài đặt các hệ thống tại các khu vực bị khống chế tiếp cận từ bên ngoài để tiến hành theo dõi và ngăn chặn về mặt kĩ thuật, vật lý.

Điều 8. Phương pháp cứu trợ khi bị xâm hại quyền lợi
1. Chủ thể thông tin có thể tư vấn về hỗ trợ thiệt hại, tư vấn về việc bị xâm hại thông tin cá nhân tại các cơ quan dưới đây. Khi cần sự giúp đỡ cụ thể hơn về việc xử lý bất mãn hay kết quả hỗ trợ thiệt hại đối với thông tin cá nhân của Trung tâm thành phố Seoul thì có thể tư vấn tại các cơ quan dưới đây.

a) Trung tâm khai báo bị xâm hại thông tin cá nhân Cơ quan xúc tiến Internet Hàn Quốc http://www.privacy.kisa.or.kr/ : số 118, không mã vùng.
b) Ủy ban hòa giải tranh cấp thông tin cá nhân : http://www.kopico.go.kr/ : 02-2100-2499
c) Khoa điều tra mạng Viện kiểm sát tối cao : http://www.spo.go.kr/ : 1301
d) Cục an toàn mạng Viện cảnh sát http://cyberbureau.police.go.kr/ : Số 182, không mã vùng.

2. Theo các quy tắc thuộc Điều 35 (Cho xem thông tin cá nhân), Điều 36 (Điều chỉnh, xóa thông tin cá nhân), Điều 37 (Tạm dừng xử lý thông tin cá nhân...) Luật bảo hộ thông tin cá nhân, những người bị xâm phạm về quyền lợi và lợi ích do trưởng cơ quan nhà nước tiến hành xử lý thi hành hoặc không thi hành các yêu cầu, có thể yêu cầu xét xử hành chính theo Luật xét xử hành chính đã quy định.

※ Hạng mục chi tiết về xét xử hành chính có thể tham khảo tại Ủy ban xét xử hành chính trung ương: (http://www.simpan.go.kr/)

3. Hỏi đáp liên quan đến quyền bảo hộ thông tin cá nhân và các yêu cầu xử lý: Có thể gọi đến 118 Trung tâm chăm sóc khách hàng của Viện chấn hưng mạng Internet Hàn Quốc để có thể được nhận tư vấn.

※ Hỏi đáp qua điện thoại: Số 118, không mã vùng (ARS, số nội bộ số 2), hỏi đáp qua thư điện tử: privacyclean@kisa.or.kr

Điều 9. Yêu cầu cho xem thông tin cá nhân
1. Chủ thể thông tin có thể yêu cầu cho xem thông tin cá nhân dựa theo Điều 35 Luật bảo hộ thông tin cá nhân tại các phòng ban dưới đây. Trung tâm thành phố Seoul phải nhanh chóng xử lý yêu cầu cho xem thông tin cá nhân của chủ thể thông tin.

※ Phòng ban nhận và xử lý yêu cầu cho xem thông tin cá nhân: Đội quản lý tổng quát kế hoạch (Số điện thoại: 02-318-8160, số fax: 070-7469-0228).

2. Chủ thể thông tin, ngoài phòng ban nhận và xử lý yêu cầu cho xem theo Điều 1, có thể yêu cầu cho xem thông tin cá nhân thông qua trang web Cổng thông tin tổng hợp về bảo hộ thông tin cá nhân của phòng Hành chính và an toàn.

※ Cổng thông tin tổng hợp về bảo hộ thông tin cá nhân:(www.privacy.go.kr) → Ý kiến về thông tin cá nhân → Yêu cầu như cho xem thông tin cá nhân. (Cần phải xác nhận tên thật thông qua I-PIN công cộng.)

Điều 10. Số điện thoại của người chịu trách nhiệm bảo hộ thông tin cá nhân...
Phân loại Tên phòng ban Họ tên Chức vụ Số điện thoại
Người chịu trách nhiệm bảo hộ thông tin cá nhân - Woojung Hong Trưởng trung tâm Số điện thoại: 070-7467-8180
E-mail: sfamilyc@hanmail.net
F A X: 070-7469-0228
Người chịu trách nhiệm bảo hộ thông tin cá nhân theo từng lĩnh vực Ủy ban điều hành/tư vấn
Quản lý nhân viên
Xử lý yêu cầu và khó khăn của người dân
Quản lý thiết bị xử lý thông tin video
Trụ sở Yookyung Shin Trưởng trụ sở Số điện thoại: 02-318-8160
E-mail: sfamilyc@hanmail.net
F A X: 070-7469-0228
Quản lý trang FamilySeoul(Quản lý người sử dụng, Quản lý đăng ký dịch vụ)
Quản lý nhân viên tư vấn
Xử lý yêu cầu và khó khăn của người dân
Khoa dịch vụ gia đình Hanna Im Trưởng khoa Số điện thoại: 02-318-8168
E-mail: sfamilyc@hanmail.net
F A X: 070-7469-0228
Quản lý trang Hanultari(Quản lý người sử dụng, Quản lý đăng ký dịch vụ)
Xử lý yêu cầu và khó khăn của người dân
Quản lý giảng viên
Quản lý tài trợ
Khoa hỗ trợ trung tâm Yunjeong Lee Trưởng khoa Số điện thoại: 02-318-8167
E-mail: sfamilyc@hanmail.net
F A X: 070-7469-0228
Người phụ trách thực hiện việc bảo hộ thông tin cá nhân
Quản lý nhân viên tình nguyện
Đội quản lý tổng thể kế hoạch Inyeong Myeong Đội trưởng Số điện thoại: 02-318-8160
E-mail: sfamilyc@hanmail.net
F A X: 070-7469-0228
※ Trong trường hợp công việc của người sử dụng thông tin cá nhân bị thay đổi do chuyển dời nhân sự...thì sẽ tiến hành một cách triệt để việc chuyển giao, thay đổi hoặc hủy bỏ quyền hạn tiếp cận thông tin cá nhân.
Điều 11. Lắp đặt, điều hành máy xử lý thông tin video
1. Trung tâm thành phố Seoul lắp đặt, điều hành máy xử lý thông tin video như sau:

a) Căn cứ, mục đích lắp đặt máy xử lý thông tin video: Vì sự an toàn cơ sở, đề phòng hỏa hoạn cho Trung tâm thành phố Seoul.
b) Số lượng lắp đặt, vị trí lắp đặt, phạm vi ghi hình: Lắp đặt 2 chiếc với phạm vi ghi hình các cơ sở vật chất quan trọng như tiền sảnh tầng 1, 2 của cơ quan.
c) Người phụ trách quản lý, phòng ban phụ trách và người có quyền tiếp cận với thông tin video: Đội trưởng Đội quản lý tổng thể kế hoạch.
d) Thời gian ghi hình thông tin video, thời gian bảo quản, địa điểm bảo quản, phương pháp xử lý.
① Thời gian ghi hình: Ghi hình 24/24h.
② Thời gian bảo quản: 30 ngày từ lúc ghi hình.
③ Địa điểm bảo quản và phương pháp xử lý: Đội quản lý tổng thể kế hoạch sẽ bảo quản và xử lý máy quản lý xử lý thông tin cá nhân.
đ) Phương pháp và địa điểm xác nhận thông tin video: Nêu yêu cầu với người chịu trách nhiệm quản lý (Đội quản lý tổng quát kế hoạch, số điện thoại: 02-318-8160, số fax: 070-7469-0228).
e) Biện pháp đối phó với các yêu cầu cho xem thông tin video của chủ thể thông tin: Phải đăng ký bằng giấy yêu cầu cho xem, xác nhận sự tồn tại của thông tin video cá nhân, và chỉ cho phép xem trong trường hợp bản thân - chủ thể thông tin đã bị ghi hình hoặc vì lợi ích minh bạch về sinh mệnh, thân thể, tài sản của chủ thể thông tin.
g) Biện pháp đối phó về mặt kỹ thuật, quản lý, vật lý để bảo hộ thông tin video: bố trí xây dựng kế hoạch quản lý nội bộ, khống chế tiếp cận và hạn chế quyền tiếp cận, sử dụng các kĩ thuật lưu, gửi an toàn dành cho các thông tin video, bảo quản kỷ lục xử lý và bố trí đề phòng sự giả mạo, thay đổi, chuẩn bị cơ sở bảo quản và lắp đặt thiết bị khóa...

Điều 12. Sự thay đổi của phương châm xử lý thông tin cá nhân
1. Phương châm xử lý thông tin cá nhân này được áp dụng từ ngày 18 tháng 3 năm 2024.
tài liệu đính kèm

서울시가족센터 개인정보 보호조치 내부관리계획 Tải về

mục lục thay đổi

Chính sách xử lý thông tin cá nhân(Ngày 19 tháng 4 năm 2014) Tải về

Chính sách xử lý thông tin cá nhân(Ngày 25 tháng 10 năm 2022) Tải về

Chính sách xử lý thông tin cá nhân(Ngày 31 tháng 5 năm 2023) Tải về

Đăng ký thành viên

TOP